Chuyên đề Thực trạng và giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và hội nhập với tốc độ mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ đó đã góp phần thay đổi nhiều phương diện của đời sống xã hội trong nhiều năm qua. Kết quả này đã chứng minh đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước đồng thời thể hiện sức bật của một nền kinh tế được coi là nhỏ và thuần nông của nước ta. Đóng góp cho thành tích đáng tự hào đó phải kể đến đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ là những người luôn sống với thị trường và thúc đẩy thị trường. Nền kinh tế là tổng hợp mọi hoạt động của những người làm kinh tế. Chúng ta đang tích cực chuyển dịch nền kinh tế sang hoạt động trong cơ chế thị trường. Một đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, các tập đoàn, các quốc gia. Bất kỳ một nền kinh tế nào muốn tồn tại và phát triển cũng cần thiết phải duy trì sự cạnh tranh. Đứng ở góc độ lợi ích xã hội, cạnh tranh là một hình thức mà Nhà nước sử dụng để chống độc quyền, tạo cơ hội để người tiêu dùng có thể lựa chọn được những sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả rẻ. Chính vì vậy duy trì sự cạnh tranh là nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Đứng ở góc độ doanh nghiệp, cạnh tranh sẽ là điều kiện thuận lợi để mỗi doanh nghiệp tự khẳng định vị trí của mình trên thị trường, tự hoàn thiện bản thân để vươn lên giành ưu thế so với các đối thủ cạnh tranh khác. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn là doanh nghiệp trẻ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trang trí nội ngoại thất, kinh doanh các loại cửa, cổng hiện đại cùng hệ thống camera giám sát và báo động. Dù mới hoạt động được 6 năm nhưng công ty đã thu được nhiều thành tích đáng kể trên thị trường. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay công ty cũng không nằm ngoài xu hướng phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh của nền kinh tế.

docx58 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2407 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Thực trạng và giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Trang Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ MỞ ĐẦU 1 Chương 1: Thực trạng khả năng cạnh tranh và tình hình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn 3 1.1.Giới thiệu tổng quan về công ty 3 1.1.1 Quá trình hình thành, phát triển 3 1.1.2.Tổ chức bộ máy quản lý 5 1.2. Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và cạnh tranh 8 1.2.1. Đầu tư và các nội dung của đầu tư 8 1.2.1.1. Đầu tư trong doanh nghiệp 8 1.2.1.2. Các nội dung của đầu tư trong doanh nghiệp 9 1.2.2. Lý luận chung về cạnh tranh 12 1.2.2.1. Vai trò của cạnh tranh 12 1.2.2.2. Các công cụ cạnh tranh chủ yếu 13 1.2.2.3. Mối quan hệ giữa đầu tư và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 15 1.2.3. Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh 16 1.2.3.1. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư hợp lý 16 1.2.3.2 Đầu tư vào tài sản cố định 17 1.2.3.3 Đầu tư vào nguồn nhân lực 17 1.2.3.4. Đầu tư vào tài sản vô hình 18 1.2.3.5.Đầu tư nghiên cứư sản phẩm mới 18 1.3. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn 19 1.3.1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh 19 1.3.2. Khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn 23 1.3.2.1. Ma trận SWOT công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn 23 1.3.2.2. Khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn 25 1.4. Tình hình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn 26 1.4.1. Vốn và cơ cấu vốn 26 1.4.2. Đầu tư vào máy móc thiết bị 28 1.4.3. Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, giá bán 29 1.4.4. Đầu tư vào nguồn nhân lực 33 1.4.5. Đầu tư cho Marketing và phát triển thương hiệu 35 1.5. Đánh giá kết quả đạt được và định hướng trong những năm tới 37 1.5.1. Đánh giá kết quả đạt được 37 1.5.1.1. Phát triển thị trường 37 1.5.1.2. Nâng cao đời sống công nhân viên. 38 1.5.1.3. Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước 39 1.5.2. Định hướng của công ty trong những năm tiếp theo 39 1.5.2.1. Về sản xuất 39 1.5.2.2. Về thị trường 41 Chương 2: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn 43 2.1. Những thuận lợi và khó khăn đối với công ty trong những năm tới 43 2.1.1. Thuận lợi 43 2.1.2. Khó khăn 44 2.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn 45 2.2.1. Quản lý và đầu tư nâng cao chất lượng toàn diện 46 2.2.2. Giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân lực 48 2.2.3. Giải pháp đầu tư cho Marketing 49 2.2.4. Các giải pháp về giá để nâng cao năng lực cạnh tranh 52 KẾT LUẬN 54 Danh mục tài liệu tham khảo DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG Trang Bảng 1.1 : Doanh thu và lợi nhuận của công ty trong 3 năm gần đây 19 Bảng 1.2: Số lượng công trình 21 Bảng 1.3:Tỷ lệ doanh thu của các loại sản phẩm 22 Bảng 1.4:Danh sách các bạn hàng quốc tế của công ty 23 Bảng 1.5: Ma trận SWOT của công ty Tân Tường Sơn 24 Bảng 1.6: Bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn 27 Bảng 1.7: Danh mục máy móc thiết bị 29 Bảng 1.8: Định mức nguyên vật liệu để sản xuất cửa cuốn KS43A 31 Bảng 1.9: Định mức Nguyên vật liệu để sản xuất cửa cuốn KS50 32 Bảng 1.10: Giá bán và chi phí thi công lắp đặt một công trình trung bình33 Bảng 1.11. Tình hình lao động tại công ty Tân Trường Sơn 34 Bảng 1.12. Chi phí Marketing qua các năm 36 Bảng 1.13. Tình hình thu nhập của công nhân viên 38 Bảng 1.14. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 39 Bảng 1.15. Công suất nhà máy trong 3 năm đầu 40 Bảng 1.16. Doanh thu dự kiến của dự án 40 Bảng 1.17. Thị Trường tiêu thụ sản phẩm 42 Bảng 2.1: Nhu cầu về vốn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 49 Bảng 2.2 : Phân bổ chi phí quảng cáo 50 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Hệ thống quản lý của công ty Tân Trường Sơn 6 Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ giữa đầu tư và khả năng cạnh tranh 16 HÌNH VẼ Hình 1.1: Doanh thu và lợi nhuận của công ty trong 3 năm gần đây 20 Hình 1.2: Tỷ lệ doanh thu.............................................................................. 22 MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và hội nhập với tốc độ mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ đó đã góp phần thay đổi nhiều phương diện của đời sống xã hội trong nhiều năm qua. Kết quả này đã chứng minh đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước đồng thời thể hiện sức bật của một nền kinh tế được coi là nhỏ và thuần nông của nước ta. Đóng góp cho thành tích đáng tự hào đó phải kể đến đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ là những người luôn sống với thị trường và thúc đẩy thị trường. Nền kinh tế là tổng hợp mọi hoạt động của những người làm kinh tế. Chúng ta đang tích cực chuyển dịch nền kinh tế sang hoạt động trong cơ chế thị trường. Một đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, các tập đoàn, các quốc gia. Bất kỳ một nền kinh tế nào muốn tồn tại và phát triển cũng cần thiết phải duy trì sự cạnh tranh. Đứng ở góc độ lợi ích xã hội, cạnh tranh là một hình thức mà Nhà nước sử dụng để chống độc quyền, tạo cơ hội để người tiêu dùng có thể lựa chọn được những sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả rẻ. Chính vì vậy duy trì sự cạnh tranh là nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Đứng ở góc độ doanh nghiệp, cạnh tranh sẽ là điều kiện thuận lợi để mỗi doanh nghiệp tự khẳng định vị trí của mình trên thị trường, tự hoàn thiện bản thân để vươn lên giành ưu thế so với các đối thủ cạnh tranh khác. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn là doanh nghiệp trẻ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trang trí nội ngoại thất, kinh doanh các loại cửa, cổng hiện đại cùng hệ thống camera giám sát và báo động. Dù mới hoạt động được 6 năm nhưng công ty đã thu được nhiều thành tích đáng kể trên thị trường. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay công ty cũng không nằm ngoài xu hướng phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh của nền kinh tế. Do vậy nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện của nền kinh tế thị trường là yêu cầu tất yếu của công ty .Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu về công ty, em đã có điều kiện tiếp xúc, nghiên cứu quá trình hình thành phát triển và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Với những kết quả đạt được em xin trình bày đề tài “Thực trạng và giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn” nhằm đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề phức tạp nên trong chuyên đề này em chỉ tập trung nghiên cứu một số chỉ tiêu, thực trạng, các vấn đề tồn tại, khó khăn đồng thời đưa ra một số giải pháp cho vấn đề đặt ra. Ngoài phần mở đầu, kết luận,danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề gồm 2 chương chính: Chương 1: Thực trạng khả năng cạnh tranh và tình hình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn. Chương 2: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn. Trong quá trình thực tập cũng như viết chuyên đề tốt nghiệp, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong công ty, cùng với sự hướng dẫn chu đáo của các thầy cô trong Bộ môn Kinh tế đầu tư - Trường Đại học Kinh tế quốc dân đặc biệt là những ý kiến quý báu của thầy giáo hướng dẫn thực tập - Thạc sĩ Vũ Kim Toản. Em xin chân thành cám ơn những sự giúp đỡ quý báu đó! Chương1 Thực trạng khả năng cạnh tranh và tình hình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn 1.1.Giới thiệu tổng quan về công ty 1.1.1 Quá trình hình thành, phát triển Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn được thành lập ngày 23 tháng 5 năm 2001 theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0103000362 đựợc cấp bởi phòng đăng kí kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội, là công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TÂN TRƯỜNG SƠN Tên giao dịch: TAN TRUONG SON IMPORT-EXPORT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: TAN TRUONG SON JSC Trụ sở chính Địa chỉ : Số 3, ngõ 357, Bạch Đằng, Phường Chưong Dương, Quận Hoàn Kiếm , Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 04 912 0529 Văn Phòng giới thiệu sản phẩm ở Hà Nội: Địa chỉ: 391 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội Điện thoại:6625873 Fax:04 662 5806 Chi nhánh 1: Địa chỉ: Số 3- Phạm Hồng Thái, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Điện thoại:038 564 393 Fax:038 564 393 Chi nhánh 2: Địa chỉ: Số 83/9,Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 088 891 978 Fax: 088 891 978 Kho hàng: Địa chỉ: Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội Điện thoại: 04 642 2530 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây đựng Tân Trường Sơn hoạt động trong lĩnh vực cung cấp lắp đặt các thiết bị cửa cuốn, cửa tự động, cửa nhôm kính, các loại cổng,hệ thống báo động camera giám sát và trang trí nội ngoại thất. Ban đầu khi mới thành lập công ty Tân Trường Sơn chủ yếu làm đại lý giới thiệu và bán sản phẩm cho công ty Alulux của cộng hoà liên bang Đức (thương hiệu German Door), sau đấy công ty đã mở rộng hoạt động, tiến hành hợp tác với các đối tác khác như Somfy của cộng hoà Pháp, công ty Yyuan của Đài Loan. Đây là những đối tác rất quan trọng của công ty. Các bên cung cam kết thực hịên mục tiêu “Hợp tác, Phát triển bền vững”( Sustainable Co-operation and Development) Đến nay công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn đã có mặt trên thị trường được gần 6 năm, khoảng thời gian không dài đối với một công ty hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng công ty đã thu được nhiều thành tựu đáng tự hào. Năm 2005 là một trong những năm thành công nhất của thương hiệu Tân Trường Sơn với việc công ty được Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo hội chợ EXIMPO VIETNAM trao tặng cúp sen vàng và huy chương vàng cho “ hàng Việt nam chất lượng cao phù hợp tiêo chuẩn” với sản phẩm là cửa cuốn 2 lớp có lỗ thoáng ( kí hiệu KS43 ). Đồng thời Giám đốc công ty lúc bấy giờ là ông Nguyễn Sỹ Ngọc được trao tặng chân dung Bạch Thái Bưởi và chứng nhận là nhà doanh nghiệp giỏi.Năm 2006, tai Hội chợ quốc tế chuyên nghành xây dựng, vật liệu xây dựng và nội thất ( triễn lãm VICONSTRUCT2006 ) công ty Tân Trường Sơn được trao tặng danh hiệu “ thương hiệu , sản phẩm uy tín hàng đầu Việt Nam”.Những danh hiệu đã chứng minh cho sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn công ty sau 6 năm hoạt động. Những ngày vừa qua công ty đã tham gia tích cực và tao được nhiều ấn tượng với khách hành tại hội chợ triễn lãm Vietbuild từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4. Đây là hội chợ lớn thu hút nhiều công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dưng, kiến trúc và trang trí nội thất. Trong lĩnh vực lắp đặt các hệ thống cửa cuốn, cửa tự động là lĩnh vực kinh doanh chính của công ty trong những năm qua, thương hiệu Tân Trường Sơn đã được nhiều khách hàng tín nhiệm về chất lượng sản phẩm và trình độ hiện đại của hệ thống. Nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về lĩnh vực lắp đặt các loại cửa có chất lượng cao, sau hai năm thành lập công ty đã tiến hành mở các đại lý của mình ở các tỉnh lân cận Hà Nội như Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên…Mở chi nhánh tại Nghệ An, Tp Hồ Chí Minh. Các chi nhánh của công ty hoạt động độc lập tự hạch toán doanh thu. Công ty còn tạo điều kiện cho các chi nhánh, đại lý thúc đẩy hoạt động kinh doanh bằng cách giảm giá hỗ trợ kỹ thuật như lắp đặt, sữa chữa và dịch vụ 1.1.2.Tổ chức bộ máy quản lý Công ty Tân Trường Sơn là công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp có bộ máy quyền lực và điều hành hoạt động của công ty bao gôm Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị mà đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc và hệ thống các phòng ban cùng quản lý công ty. Cho đến nay công ty có 4 phòng cùng hoạt động là phòng kế hoạch hành chính, phòng kế toán, phòng kinh doanh và phòng kỹ thuật cùng các đội thi công trực tiếp. Sơ đồ 1.1: Hệ thống quản lý của công ty Tân Trường Sơn Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty có các quyền và nhiệm vụ sau : Thông qua định hướng phát triển của công ty Quyết định mức cổ tức hàng năm Bầu, miễn nhiêm thành viên HĐQT Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty Thông qua báo cáo tài chính hàng năm Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu hội đồng quản trị , có các quyền và nhiệm vụ sau: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị Tổ chức việc thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Và các quyên và nhiệm vụ khác có liên quan. Giám đốc Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đông quản trị công ty và rước phap luật. Giám đốc là người đại diện theo phap luật của công ty, có các quyền và nhiệm vụ sau : Quyết định các vấn đè liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT Tổ chức thực hiện phương án kinh doanh Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong công ty Quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động Tuyển dụng lao động Cùng các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Dưới sự quản lý trực tiếp của giám đốc có 4 phòng là phòng kế hoạch hành chính, phòng kỹ thuật, phòng kế toán và phòng kinh doanh: Phòng kế hoạch hành chính Phòng kế hoạch hành chính có nhiệm vụ theo dõi và quản lý giấy tờ đi và đến công ty, quản lý con dấu của công ty, chịu trách nhiệm về công tác văn thư, in ấn và phát hành các văn bản, công văn, trợ giúp giám đốc xây dựng và thực hiện các kế hoạch hoạt động ngắn hạn. Phòng kinh doanh Nhiệm vụ của phòng kinh doanh là lập phương án và thực hiện nhằm tiêu thụ sản phẩm của công ty, thực hiện công tác Marketing, xúc tiến thương mại, tăng cường mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng, tổ chức tham gia các cuộc triễn lãmiối thiệu sản phẩm của công ty. Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch, hợp đồng mà công ty đã ký. Phòng kỹ thuật Phòng kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra chất lượngcác phụ kiện tao nên sản phẩm của công ty, nghiên cứu cải tiến sản phẩm, đề xuất các phương án thực hiệncông việc sao chođạt chất lượng tốt nhất, giảm thời gian và với chi phí hạ nhất. Phòng kế toán Phòng kế toán có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của công ty, đề ra các biện phápvề quản lý tài chính, giá cả, sử dụng vốn sao cho có hiệu quả cao nhất và chấp hành tốt các quy định hiện hanh của Bộ tài chính về kế toán và tài chính. Cuối các kỳ, phong kế toán phải lập bảng cân đối kế toán trong kỳ trình giám đốc. 1.2. Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và cạnh tranh 1.2.1. Đầu tư và các nội dung của đầu tư 1.2.1.1. Đầu tư trong doanh nghiệp Đầu tư trong doanh nghiệp được hiểu là việc sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lao động và trí tụê để xây dựng, nhà cửa và cấu trúc hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt chúng trên nền bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiiện chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì, tăng cường, mở rộng năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Đối với bất cứ một doanh nghiệp nào để chuẩn bị cho sự ra đời đều cần phải xây dựng nhà xưởng, cấu trúc hạ tầng, mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị trên nền bệ, tiến hành các công tác xây dựng cơ bản và thực hiện các chi phí khác gắn liền với sự hoạt động trong một chu kỳ của các cơ sở vật chất kỹ thuật vừa được tạo ra.Các hoạt động này chính là hoạt động đầu tư. Để doanh nghiệp tiếp tục tồn tại và phát triển thì phải tiến hành sửa chữa lớn hoặc thay thế mới các cơ sở vật chất cũ đã hư hỏng, hao mòn hoặc đổi mới để thích ứng với điều kiện hoạt động mới của sự phát triển khoa học kỹ thuật và tiêu dùng của nền sản xuất xã hội, doanh nghiệp cũng không ngừng phải mua sắm các trang thiết bị mới thay thế cho các trang thiết bị cũ đã lỗi thời, cải tiến các công nghệ không còn phù hợp, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công nhân viên... cũng có nghĩa là phải đầu tư. 1.2.1.2. Các nội dung của đầu tư trong doanh nghiệp ( Đầu tư vào tài sản cố định Đầu tư vào tài sản cố định đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp vì chi phí cho các hạng mục tài sản cố định chiếm tỷ lệ cao trong tổng vốn đầu tư và tài sản cố định là bộ phận cơ bản tạo ra sản phẩm - hoạt động chính của mỗi doanh nghiệp. Tài sản cố định bao gồm cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những hoạt động được thực hiện đầu tiên của mỗi công cuộc đầu tư ( trừ trường hợp đầu tư theo chiều sâu ). Hoạt động đó bao gồm các hạng mục xây dựng nhằm tạo điều kiện và đảm bảo cho dây chuền thiết bị sản xuất, lực lượng công nhân viên tham gia sản xuất thuận lợi an toàn.Đó là các phân xưởng sản xuất chính, phụ; hệ thống điện nước, giao thông, thông tin liên lạc; các văn phòng, khu cộng tác khác... Để thực hiện tốt các hạng mục này thì phải tính đến các điều kiện thuận lợi,khó khăn của vị trí địa lý, địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn... đồng thời căn cứ vào các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, cách tổ chức điều hành và các yêu cầu khác. Như vậy hoạt động đầu tư vào tài sản cố định đóng vai trò quan trọng nhất nếu không nói là đóng vai trò quyết định đối với phần lợi nhhuận thu được của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thường tăng cường thêm tài sản cố định khi họ thấy được những cơ hội trước mắt có lợi để mở rộng sản xuất - đầu tư theo chiều rộng, hoặc vì có thể để giảm bớt chi phí bằng cách chuyển sang các phương pháp sản xuất hiện đại dùng nhiều vốn hơn - đầu tư theo chiều sâu. ( Đầu tư vào hàng tồn trữ Hàng tồn trữ của doanh nghiệplà toàn bộ nguyên vật liệu, bán thành phẩm, chi tiết, phụ tùng, thành phẩm được tồn trữ trong doanh nghiệp. Trước đây, người ta ít quan tâm đến hàng tồn trữ và coi việc đầu tư cho hàng tồn trữ là không cần thiết vì không mang lại hiệu quả mong muốn cho doanh nghiệp nên các doan nghiệp không chú trọng đầu tư cho hàng tồn trữ. Nhưng trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì việc đầu tư cho hàng tồn trữ là rất cần thiết vì : - Các doanh nghiệp có ý định giữ lại hàng dự trữ là do trong quá trình sản xuất có nhiều khâu cần nhiều thời gian để hoàn tất mà một số hàng dự trữ có vai trò trung gian của các đầu vào trước khi chúng trở thành sản phẩm. - Sự trượt giá của nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra rất khó dự đoán nên việc đầu tư cho hàng tồn trữ có thể giúp cho doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh ngay cả khi thị trường có biến động. - Sản xuất hàng tồn trữ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được thời cơ khi nhu cầu về sản phẩm tăng mà công suất của doanh nghiệp không thể thay đổi nhanh chóng; hay khi doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời thì tiếp tục sản xuất hàng tồn trữ vẫn tạo việc làm cho đội ngũ lao động để tránh chi trả cho các khoản trợ cấp mà vẫn tạo ra lượng sản phẩm chờ cơ hội tung ra khi thị trường có nhu cầu. Vậy đầu tư cho hàng tồn trữ giúp cho doanh nghiệp điều hoà sản xuất,đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, hợp lý, hiệu quả . ( Đầu tư vào nguồn nhân lực Lực lượng sản xuất là nhân tố quyết định và thể hiện trình độ văn minh của nền sản xuất xã hội. Trong doanh nghiệp, nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt qua
Luận văn liên quan