Con đường tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta cũng như cũng như nhân dân thế giới . Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt , đầy gian khổ hy sinh . Cuộc đời Người đã trải qua bao nhiêu sóng gió và gian khổ , đã từng đi năm châu bốn biển và đã nhiều lần bị đầy ải qua nhiều nhà lao. Cuộc đời của người vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ . Cuộc đời của người là tấm gương mẫu mực để chúng ta noi theo. Với hoài bóo lớn nhất của Hồ Chí Minh là Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được hạnh phúc. Người nói: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Đây có thể là điều mong ước của người khi người còn sống và khi nước nhà vẫn còn bị chia cắt và còn giặc ngoại xâm . Nhưng cuối cùng thì những mong ước và sự hy sinh của cả cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam của Người nay đã thành hiện thực , một đất nước Việt Nam đang vươn tới những tầm cao mới và đang phát triển không ngừng . Bởi vậy chúng ta vẫn đi theo con đường của Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người. Bởi vỡ Người vẫn sống mói với non sụng đất nước, tên tuổi và hỡnh ảnh của Người ngày càng khắc sâu trong trỏi tim, khối úc của mỗi chỳng ta.

doc48 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3813 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Con đường tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan