Công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà

Trong nền kinh tế thị trường việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế kết hợp với mở rộng thị trường, hiện nay đang là xu thế của thời đại. Mọi đơn vị, mọi dự án đầu tư đều phải đưa ra hiệu quả kinh tế hàng đầu. Có như vậy mới đứng vững và phát triển trên thị trường. Mỗi đơn vị có quyền tự do kinh doanh và chịu trách nhiệm trong kinh doanh nên việc quản lý đầu tư và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả là vấn đề cần quan tâm hàng đầu vì nó gắn liền với sự tồn tại và phát triển của công ty. Vốn kinh doanh thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau trong đó vốn bằng tiền đóng vai trò rất quan trọng. Vốn bằng tiền là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị bao gồm tất cả các loại tiền do Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành kể cả ngân phiếu và các loại ngoại tệ, vàng bạc, đá quý. Với tính linh hoạt cao nhất, vốn bằng tiền có thể thanh toán ngay các khoản nợ, thực hiện ngay các nhu cầu mua sắm chi phí. Như vậy qua sự luân chuyển vốn bằng tiền người ta còn có thể kiểm tra, đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh tế , tình hình tài chính của công ty. Để theo dõi kịp thời nhanh chóng và cung cấp thông tin đầy đủ chính xác với sự nhận định về tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền là một trong những khâu quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán tại công ty. Xuất phát từ đó em chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp: “Công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà”

doc73 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2315 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan