Công tác kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản ý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kin tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với doanh nghiệp tài sản cố định là điều kiện cần thiết để giảm cường độ lao động và tăng năng suất lao động. Nó hể hiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ, năn lực và thế mạnh của doanh ghiệp trong việc sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay nhất là khi khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thi tài sản cố đinh là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Đối với ngành sản xuất kinh doanh, kế toán tài sản cố đinh là một khẩu qun trọng trong toàn bộ khối lượng kế toán. Nó cung cấp toàn bộ nguồn số liệu ssáng tin cậy về tình hình tài sản cố định hiện có của xí nghiệp và tình hình tăng giảm tài sản cố định.Từ đó tăng cường biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẻ các tài sản cố định của xí nghiệp. Chính vì vậy, phần tổ chức công tác kế toán tài sản cố định luôn là sựquan tâm của các doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý kinh tế của nhà nước. Với xu thế ngày càng phát triển và hoàn thiện của nền kinh tế thị trường ở nước ta thì các quan niệm về tài sản cố định và cách hạch toán chúng trước đây không còn phù hợp nữa cần phải sửa đổi bổ sung, cải tiến và hoàn thiện kịp thời cả về mặt lý luận và thực tiễn để phục vụ yêu cầu quản lý doanh nghiệp. Trong quá trình học tập tại trường và thời gian thực tập, tìm hiểu nghiên cứu tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo và cán bộ nhân viên phòng kế toán của xí nghiệp tôi đã chọn đề tài " Công tác kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu". Với mong muốn góp phần công sức nhỏ bé của mình voà việc hoàn thiệ bộ máy ké toán của xí nghiệp. Kết cấu của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm có 3 phần: Phần I: Lý luận chung về tài sản tại các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng công tác tài sản cố định tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tài sản cố định tài xí nghiệp.

doc53 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1748 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công tác kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan