Đặc điệm cộng đồng dân cư ven biển Việt Nam

Vùng ven biển chịu sựtác động tổng thểtừba yếu tốcơbản: đất liền, biển cảvà con người. Hai yếu tố đầu là hai yếu tốbịchi phối chủyếu bởi các quy luật tựnhiên và chúng cũng luôn thay đổi dưới tác động của loài người. Con người chẵng những thông qua các hoạt động sinh kếvà xã hội của mình luôn luôn thay đổi chính mình, chính cuộc sống, và xã hội của mình mà còn luôn tác động vào môi trường tựnhiên chung quanh mình làm cho chúng thay đổi theo. Chính vì vậy đểphát triển cũng như đểquản lý sựphát triển sao cho sựphát triển ấy không làm tổn hại đến những lợi ích lâu dài và bảo đảm sựtrường tồn của loài người thì chính phát triển con người và các cộng đồng xã hội của loài người mới là quan trọng nhất. Đồng thời cũng chính các cộng đồng dân cư, xuất phát từnhững nhu cầu thiết thân của họsẽtham gia một cách tích cực vào quá trình phát triển và quản lý, triển khai việc kiểm tra kiểm soát và giám sát việc thực hiện các kếhoạch phát triển và quản lý

pdf21 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đặc điệm cộng đồng dân cư ven biển Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan