Đánh giá chỉ tiêu nông nghiệp năm 2004

Chính phủ Viêt Nam đã quyết định tiến hành cuộc rà soát chi tiêu công và đánh giá tài chính lồng ghép (PER-IFA) để rà soát chính sách và quản lý chi tiêu công và từ đó xác định các biện phápđể đảm bảo rằng các ch-ơng trình chi tiêu công hỗ trợ các mục tiêu và -u tiên phát triển một cách hiệu quả nhất. Ngoài việc rà soát chung, PER-IFA lựa chọn 4 ngành (là Nông nghiệp và PTNT, giáo dục, y tế và giao thông-vận tải) và 4 tỉnh để xem xét chi tiết. Bộ Tài Chính (MOF) sẽ là đầu mối PER-IFA chung với sự tham gia tích cực của các Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, các Bộ liên quan và các nhà tài trợ, đặc biệt là Ngânhàng Thế giới (WB). Việc rà soát chi tiêu công và đánh giá tài chính lồng ghép trong Nông nghiệp và PTNT là một trong 4 nghiên cứu ngành. Ngoài các mục tiêu PER-IFA chung, báo cáo ngành Nông nghiệp và PTNT còn nhằm mục đích tăng c-ờng năng lực thực hiện phân tích chi tiêu công của Bộ Nông nghiệp và PTNT (MARD), cung cấp phân tích đầu vào cho việc xây dựng Ngân sách Nhà n-ớc năm 2005 và thí điểm Khuôn khổ Chi tiêu Trung hạn của ngành nôngnghiệp và PTNT ở giai đoạn tiếp theo.

pdf60 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2328 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá chỉ tiêu nông nghiệp năm 2004, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan