Đánh giá tác động môi trường xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu 1, Bà Rịa Vũng Tàu

Thủy sản là một nguồn nguyên liệu quan trọng của công nghiệp thực phẩm. Động vật thủy sản đã cung cấp cho con người nguồn đạm phong phú. Nước ta nằm ở phía Tây Biển Đông, có bờ biển dài 3.260 km. Biển Việt Nam thuộc vùng nhiệt đới nên nguồn nguyên liệu rất đadạng và có cả bốn mùa. Thủy sản đông lạnh của Việt Nam được nhiều nước ưa chuộng. Ngành hải sản đang trên đà phát triển để trở thành một trong các ngànhsản xuất sản phẩm xuất khẩu quan trọng. Phát triển sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường là điều cần phải quan tâm đối với các nhà sản xuất. Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, xí nghiệp Chế Biến Hải Sản Xuất Khẩu I kết hợp cùng với Trung Tâm Bảo Vệ Môi Trường xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hoạt động của xí nghiệp. Báo cáo này là cơ sở khoa học cho các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động sản xuất chế biến hải sản của xí nghiệp Chế Biến Hải Sản Xuất Khẩu I. Báo cáo cũng giúp cho xí nghiệp có những thông tin cần thiết để chọnlựa các giải pháp tối ưu nhằm khống chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong khu vực.

pdf60 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2816 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá tác động môi trường xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu 1, Bà Rịa Vũng Tàu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên