Đầu tư và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

Trong những năm cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90 khái niệm “đầu tư ” trở nên thân quen đối với các nhà quản lý các cấp, đặc biệt phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội, có sự quản lý của nhà nước, ở nước ta đòi hỏi một sự đổi mới mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đầu tư . Vậy đầu tư là gì, chúng ta có thể có những cách hiểu khác nhau về đầu tư . Đầu tư theo nghĩa rộng nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về cho người đầu tư các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn nhân lực đã bỏ ra để đạt được các kết qủa đó. Nguồn lực đó có thể là tiền tài nguyên thiên nhiên là sức lao động và trí tuệ. Những kết quả tăng thêm đó là các tài sản chính (vốn), tài sản trí tụê ( trình độ văn hoá chuyên môn khoa học kỹ huật .). Tài sản vật chất (nhà máy đường xá.) và nguồn nhân lực có đủ điều kiện để làm việc với năng suất cao hơn trong nền sản xuất xã hội . Trong các kết quả đã đạt được trên đây, những kết quả là tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn năng lực tăng thêm có vai trò quan trọng trong mọi lúc, mọi nơi , không chỉ đối với người bỏ vốn mà còn cả với nền kinh tế. những kết quả này không chỉ với người đầu tư mà cả nền kinh tế được thu hưởng.

doc82 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3076 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đầu tư và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan