Đề án Một số ý kiến về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Từ năm 1986 nền kinh tế nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Cơ chế quản lý tài chính có sự đổi mới sâu sắc đã tác động rất lớn tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trường như quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị. Do đó để có thể đứng vững và phát triển được, hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp phải mang lại hiệu quả xác thực nghĩa là đem lại lợi nhuận. Trong điều kiện của nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp được nhà nước giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập. Muốn thực hiện điều đó doanh nghiệp phải thực hiện phối hợp nhiều biện pháp quản lí đối với mọi hoạt động của đơn vị, đặc biệt phải tổ chức tốt việc sản xuất sản phẩm nhằm giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Đây là một trong những công cụ quan trọng giúp cho công tác quản lý kinh tế mang lại hiệu quả nhất là hạch toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng. Việc tổ chức kế toán đúng, hợp lý và chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa to lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành. Và tổ chức kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chi phí phát sinh ở từng bộ phận, đối tượng sẽ góp phần quản lý vật tư lao động tiền vốn có hiệu quả. Đề án “Một số ý kiến về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” sẽ giải đáp phần nào tầm quan trọng và vai trò tích cực của bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nói chung. Đề án bao gồm những nội dung chính sau đây: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Phần II:Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện vấn đề về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

doc26 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1759 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Một số ý kiến về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan