Đề án Nghiên cứu thói quen sử dụng Internet của sinh viên Hoa sen

Báo cáo này trình bày nội dung khảo sát thói quen sử dụng Internet của sinh viên trường đại học Hoa Sen, nhằm thực hành những kiến thức mà chúng tôi đã học được ở môn học Nguyên lý thống kê, từ đó tự mình có thể xây dựng các cuộc khảo sát vì các mục đích khác nhau trong thực tế. Đây là bài tập nhóm nhằm giúp các thành viên củng cố kiến thức, hoàn thiện những điểm còn thiếu trong quá trình học. Sau nhiều tuần học tập và thực hiện bài báo cáo này, chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện cuốn báo cáo một cách tốt nhất có thể. Song song đó, thời điểm thực hiện bài báo cáo cũng là thời điểm sinh viên phải hoàn thành các đề án của môn học khác, nên khó tránh khỏi việc thiếu sót. Mong cô và các bạn thông cảm và góp ý kiến để bài báo cáo này được hoàn thiện tốt hơn.

pdf29 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 7509 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Nghiên cứu thói quen sử dụng Internet của sinh viên Hoa sen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐỀ ÁN: Tp.Hồ Chí Minh 3/12/2012  THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐỀ ÁN: NGHIÊN CỨU THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN Thành viên nhóm: 1. Đỗ Thị Kim Quyên 2. Lương Gia Huy 3. Mai Thị Thảo Nguyên Giáo viên hướng dẫn: Cô: Nguyễn Thị Nga THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN iii TRÍCH DẪN Báo cáo này trình bày nội dung khảo sát thói quen sử dụng Internet của sinh viên trường đại học Hoa Sen, nhằm thực hành những kiến thức mà chúng tôi đã học được ở môn học Nguyên lý thống kê, từ đó tự mình có thể xây dựng các cuộc khảo sát vì các mục đích khác nhau trong thực tế. Đây là bài tập nhóm nhằm giúp các thành viên củng cố kiến thức, hoàn thiện những điểm còn thiếu trong quá trình học. Sau nhiều tuần học tập và thực hiện bài báo cáo này, chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện cuốn báo cáo một cách tốt nhất có thể. Song song đó, thời điểm thực hiện bài báo cáo cũng là thời điểm sinh viên phải hoàn thành các đề án của môn học khác, nên khó tránh khỏi việc thiếu sót. Mong cô và các bạn thông cảm và góp ý kiến để bài báo cáo này được hoàn thiện tốt hơn. Chân thành cám ơn! THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN iv MỤC LỤC TRÍCH DẪN ........................................................................................................................ iii MỤC LỤC ........................................................................................................................... iv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN .......................................................................................... 1 LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................................... 2 DẪN NHẬP .......................................................................................................................... 3 PHIẾU ĐỀ ÁN .................................................................................................................... 4 I. BẢNG DỮ LIỆU, BẢNG TẦN SỐ, TẦN SUẤT VÀ BIỂU ĐỒ .................................. 5 1. Bảng dữ liệu ................................................................................................................. 5 2. Bảng tần số, tần suất ..................................................................................................... 8 3. Biểu đồ ....................................................................................................................... 10 II. BẢNG TƯƠNG QUAN HAI BIẾN ....................................................................... 13 III. BIẾN ĐỊNH TÍNH ................................................................................................ 15 1. Tìm mode ................................................................................................................... 15 2. Tìm tỷ lệ mẫu của mode .............................................................................................. 17 3. Ước lượng tỷ lệ sinh viên Hoa Sen sử dụng internet để giả trí (mode) với độ tin cậy 95% . 17 IV. BIẾN ĐỊNH LƯỢNG .......................................................................................... 18 1. Tính trung bình mẫu, phương sai, độ lệch chuẩn ..................................................... 18 2. Ước lượng trung bình của tổng thể với độ tin cậy 95% .................................................. 20 V. BẢNG ANOVA ................................................................................................... 22 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 25 THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 1 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 2 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Nga – giảng viên môn nguyên lý thống kê đã đã hướng dẫn chúng tôi hết sức tận tình trong thời gian qua để chúng tôi hoàn thành cuốn báo cáo tốt nhất. Bên cạnh đó chúng tôi cũng cảm ơn sự họp tác nhiệt tình của các bạn sinh viên đại học Hoa Sen đã tạo thuận lợi cho chúng tôi trong việc khảo xác. Xin chân thành cảm ơn! THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 3 DẪN NHẬP Trong những năm gần đây, người ta chứng kiến những bước thay đổi mạnh mẽ chưa từng thấy của các phương tiện thông tin đại chúng, một trong những dịch vụ hàng đầu hiện nay là sự xuất hiện của Internet. Nó là một phương tiện không thể thiếu của nhân loại, một dịch vụ “nhanh, gọn, tiện ích”, không những thế, Internet đã và đang thâm nhập vào hầu như mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và mọi hoạt động sống của con người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy cập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (parket switching) dựa trên một giao thức liên mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các trường học, của người dùng cá nhân và các chính phủ trên toàn cầu, cung cấp một khối lượng thông tin và dịch vụ khổng lồ. Sự ra đời của Internet đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống tinh thần cũng như đời sống học tập của sinh viên trong môi trường sống luôn năng động và bận rộn hiện nay. Tuy nhiên, việc đáp ứng nhu cầu này ngoài những mặt tích cực, Internet còn mang đến rất nhiều tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống của họ. Thế còn sinh viên Hoa sen thế nào? Họ quan tâm đến việt sử dụng Internet đúng mức chưa? Đề tài nghiên cứu việt sử dụng Internet của sinh viên Hoa Sen của nhóm chúng tôi giúp mọi người tìm hiểu về thói quen sử dụng Internet của sinh viên Hoa Sen hiện nay. Để hoàn tất đề tài này, nhóm chúng tôi đã lập bảng khảo sát cho 75 bạn là sinh viên Hoa Sen, tìm hiểu về thói quen sử dụng Internet cũng như số giờ họ dành cho mỗi lần sử dụng Internet. Chúng tôi đã áp dụng các kiến thức được học để tính toán và cho ra kết quả chính xác nhất. Ngoài ra, chúng tôi chủ yếu sử dụng các công cụ hỗ trợ của Excel 2007 để lập các bảng biểu và biểu đồ cũng như thống kê các con số từ mẫu khảo sát và với độ tin cậy là 95% cho trước để hoàn thành cuốn báo cáo này. THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 4 PHIẾU ĐỀ ÁN 1. Câu hỏi nghiên cứu: Thói quen sử dụng internet của sinh viên Hoa Sen? 2. Câu hỏi phỏng vấn [1] Biến định tính: Bạn thường sử dụng internet cho mục đích gì ? 1. Học tập 2. Giải trí 3. Cập nhật tin tức 4. Tìm kiếm thông tin [2] Biến định lượng: Bạn dành trung bình bao lâu để sử dụng internet trong 1 ngày? 1. < 1h 2.1 – 2h 3. 2 – 3h 4. 3 – 4h 5. 4 – 5h 6. >=5h 3. Bảng câu hỏi STT Nữ Câu hỏi 1 Câu hỏi 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 5 I. BẢNG DỮ LIỆU, BẢNG TẦN SỐ, TẦN SUẤT VÀ BIỂU ĐỒ 1. Bảng dữ liệu THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 6 THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 7 THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 8 2. Bảng tần số, tần suất  Sử dụng hàm COUNTIF trong Excel để thiết lập phân phối tần số Công thức: =COUNTIF (vùng cần đếm, điều kiện)  Sử dụng hàm SUM để tính tổng, =SUM(đối số 1, đối 2,…,đối số n) THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 9 Kết quả của bảng tính như sau: THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 10 3. Biểu đồ a. Dữ liệu định tính (biểu đồ tròn) Ta sử dụng Chart Wizard trong Excel 2007 để xây dựng biểu đồ - Bước 1: Chọn các ô G15:G18 + I15:I18 (sử dụng nút Ctrl) - Bước 2: Chọn nút Chart Wizard - Bước 3: Khi hộp thoại Chart Type xuất hiện: Chọn Pie trong danh mục Chart type Nhấn nút OK thì biểu đồ tròn xuất hiện. - Bước 4: Chọn menu Design Type: thay đổi kiểu biểu đồ Data: thay đổi dữ liệu hình thành biểu đồ Chart Layouts: chọn kiểu biểu đồ thích hợp Chart Styles: chọn phong cách màu sắc cho biểu đồ THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 11 - Bước 5: Double click vào Chart Tile trên biểu đồ để thay đổi tên biểu đồ Kết quả: b. Dữ liệu định lượng (biểu đồ Histogram) Sử dụng Chart Wizard trong Excel 2007 để thiết lập biểu đồ - Bước 1: Chọn các ô G4:H11 - Bước 2: Chọn nút Chart Wizard - Bước 3: Khi hộp thoại Chart Type xuất hiện: Chọn Column trong danh mục Chart Type Nhấn nút OK thì biểu đồ hiện ra - Bước 4: Chọn menu Design Type: thay đổi kiểu biểu đồ Data: thay đổi dữ liệu hình thành biểu đồ Chart Layouts: chọn kiểu biểu đồ thích hợp Chart Styles: chọn phong cách màu sắc cho biểu đồ - Bước 5: Chọn menu Layout Chart tile: Chọn tên biểu đồ nằm ở dưới biểu đồ Axis tile: Chọn Tên trục tung nằm dọc bên phải với tên: Tần số Chọn Tên trục hoành nằm dưới biểu đồ với tên: Mức chi Legend: chọn None THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 12 Data Label: chọn Outside End: giá trị nằm trên mỗi cột Gridlines: chọn Primary Horizontal Gridlines, cọn Major Gridlines Tuy nhiên, chúng ta phải loại trừ khoảng cách giữa các thanh: - Bước 1: Nhấp chuột phải trên bất kỳ thanh nào của đồ thị - Bước 2: Chọn Format Data Series - Bước 3: Khi hộp Format Data Series xuất hiện, chọn tab options và Kéo giá trị Gap Width vê số 0 Nhấp OK Kết quả cuối cùng: THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 13 II. BẢNG TƯƠNG QUAN HAI BIẾN Bảng tương quan hai biến là bảng thể hiện giá trị đồng thời 2 biến. Ta có thể sử dụng PivotTable Report trong Excel để thiết lập bảng tương quan 2 biến, nhưng phải bỏ mã số hóa mới sử dụng được Pivot Table.   Chuyển bảng dữ liệu từ mã số hóa thành không mã số hóa trong excel như sau: Với bảng dữ liệu đã có, ta tạo thêm 2 cột mới với tên: Mục đích và lượng thời gian (h) Ta sử dụng hàm =IF(đối số=điều kiện,giá trị đúng, giá trị sai) Làm tương tự vậy với lượng thời gian, ta có kết quả sau: THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 14  Sử dụng PivotTable Report - Bước 1: Trong menu Insert, chọn PivotTable - Bước 2: Hộp thoại Create PivotTable xuất hiện: Range: chọn vùng dữ liệu Location: Chọn nơi đặt bảng thống kê chéo - Bước 3: Hộp thoại PivotTable Field list hiện ra: THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 15 Lưu ý: Nếu ở không phải là COUNT thì ta sổ mũi tên chọn Value Field Settings để chọn COUNT cho phù hợp - Bước 4: Sửa các tiêu đề cho phù hợp Kết quả như sau: Số sinh viên Thời gian Mục đích =5 1 đến 2 2 đến 3 3 đến 4 4 đến 5 Grand Total Cập nhật tin tức 2 1 4 7 2 2 18 Giải trí 4 2 3 11 7 3 30 Học tập 2 2 3 4 5 2 18 Tìm kiếm thông tin 2 2 2 3 9 Grand Total 10 5 12 24 17 7 75 III. BIẾN ĐỊNH TÍNH 1. Tìm mode Mode là giá trị xuất hiện nhiều lần nhất trong một dãy số, tức có tần số lớn nhất. Đối với biến định tính trong phạm vi nghiên cứu này, mode là sinh viên sử dụng internet vào mục đích gì nhiều nhất.  Bằng trực quan, nhìn vào bảng tần số tần suất của biến định tính ta thấy: BẢNG THỐNG KÊ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN Mục đích Tần số Tần suất (%) Học tập 18 24 Giải trí 30 40 Cập nhật tin tức 18 24 Tìm kiếm thông tin 9 12 Tổng 75 100 Giải trí có tần số lớn nhất là 30 Mode là: Giải trí. THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 16  Ta có thể sử dụng excel để tính mode cả khi chưa lập bảng tần số tần suất bằng cách dùng hàm =MODE(chuỗi giá trị) Nhưng đây chỉ là kết quả của mã số hóa, muốn có kết quả chính xác ta dùng hàm IF THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 17 2. Tìm tỷ lệ mẫu của mode Tính tỷ lệ mẫu của mode là tính xem mode chứa bao nhiêu phần trăm trong tổng thể. Để tính tỷ lệ mẫu của mode trước hết ta cần tính tổng số phần tử của mode. Dùng hàm =COUNTIF(danh sách, trị số). Lấy tổng thể các phần tử của mode chia cho 75 sinh viên ta được tỷ lệ mẫu của mode Ta được kết quả: MODE, TỶ LỆ MẪU CỦA MODE MODE 2 Mã hóa mode Giải trí Tổng các phần tử của mode 30 Tỷ lệ mẫu của mode 40% 3. Ước lượng tỷ lệ sinh viên Hoa Sen sử dụng internet để giả trí (mode) với độ tin cậy 95%  Giải:  Gọi P là tỷ lệ sinh viên hoa sen sử dụng internet để giải trí, ta có: P= = = 0.4  Tra bảng Laplace, ta có:  Vậy = 1.96  Tính sai số: Vậy khoảng ước lượng tỷ lệ là: (0.4 – 0.11; 0.4 + 0.11) hay ( 29%; 51%)  Sử dụng Excel để tính: Nhập các dữ liệu và công thức vào bảng tính Excel như sau: THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 18 Kết quả: IV. BIẾN ĐỊNH LƯỢNG 1. Tính trung bình mẫu, phương sai, độ lệch chuẩn  Đầu tiên, vì giá trị khảo sát nằm trong từng khoảng, nên trước khi tính giá trị trung bình, ta cần tính giá trị chính giữa (hay giá trị đại diện). THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 19 Ta sử dụng công thức IF như sau: Kết quả: Lượng thời gian(h) Giá trị đại diện 2 đến 3 2.5 <1 0.5 2 đến 3 2.5 4 đến 5 4.5 >=5 5.5 3 đến 4 3.5 >=5 5.5 1 đến 2 1.5 2 đến 3 2.5 1 đến 2 1.5 4 đến 5 4.5 <1 0.5  Sau khi tính giá trị đại diện, tính trung bình mẫu, phương sai, độ lệch chuẩn. THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 20 Kết quả: 2. Ước lượng trung bình của tổng thể với độ tin cậy 95%  Giải: Vì chúng tôi thực hiện khảo sát trên 75 bạn sinh viên Hoa Sen nên kích thước mẫu là 75 ( n 30) Gọi là giá trị trung bình của tổng thể với độ tin cậy là 0.95, n=75. X= = 2.69(h) S=1.37( Bấm máy tính) (Z )= = . Vậy Z = 1.96 Z X = 1.96X = 0.31 Vậy với độ tin cậy 95% thời lượng sử dụng internet của sinh viên Hoa Sen nằm trong khoảng = 2.69 0.31 hay 2.38(h) 3(h)  Sử dụng Excel để tính. Nhập dữ liệu và công thức vào bảng tính excel như sau: THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 21 Kết quả: Vậy với độ tin cậy 95% thì thời gian trung bình sinh viên Hoa Sen sử dụng internet 1 ngày nằm trong khoảng 2.37h đến 3h THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 22 V. BẢNG ANOVA Vấn đề cần nghiên cứu của nhóm là yếu tố giới tính có ảnh hưởng đến lượng thời gian sử dụng internet của sinh viên Hoa Sen hay không? Dựa vào bảng khảo sát chúng ta phân tích thành hai nhóm giới tính và có bảng sau: Gọi µ1, µ2 lần lượt là thời gian sử dụng internet của nam và nữ Phát biểu giả thuyết: H0: Yếu tố giới tính không ảnh hưởng đến thời gian sử dụng internet của sinh viên: µ1 = µ2. H1: Yếu tố giới tính ảnh hưởng đến thời gian sử dụng internet của sinh viên: µ1 ≠ µ2. THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 23  Sử dụng ANOVA trong Excel: Single Factor Tool - Bước 1: Chọn Data Analysis trên menu thông minh của Excel - Bước 2: Chọn Anova: Single Factor từ danh mục Bước 3: Khi hộp thoại Anova: Single Factor xuất hiện Trong mục Input Range: chọn cả bảng: nhập I12:J43 Nhập mức ý nghĩa Alpha là 0.05 Chọn Labels in First Row Chọn Output Range: nhập B18 (nơi vị trí muốn đặt bảng anova) Nhấp OK THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 24 Kết quả: Sử dụng bảng kết quả Excel, ta thấy giá trị F < F crit (3.8174 < 3.972) Vậy chấp nhận giả thuyết Ho. Kết luận: yếu tố giới tính không ảnh hưởng đến thời gian sử dụng internet của sinh viên. THÓI QUEN SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HOA SEN 25 KẾT LUẬN Sau khi tiến hành khảo sát 75 sinh viên trường Đại học Hoa Sen và áp dụng kiến thức từ môn Nguyên Lý Thống Kê để phân tích dữ liệu, bằng công cụ Excel, chúng tôi đã thu hoạch được một số kết quả như sau: - Thời gian các bạn sinh viên sử dụng internet trung bình trong một ngày là từ 2.265h đến 3.115h - Mục đích sử dụng Internet của sinh viên hầu hết là để giải trí chiếm khoảng 29% đến 51% - Yếu tố giới tính không ảnh hưởng đến thời gian sử dụng internet trung bình. Như vậy, với mức sử dụng Internet như trên, có thể kết luận rằng, sinh viên Đại Học Hoa Sen sử dụng Internet cho việc giải trí nhiều hơn là sử dụng Internet cho các mục đích khác. Nhóm đề xuất một ý kiến là các bạn sinh viên không nên dành quá nhiều thời gian sử dụng Internet cho việc giải trí. Mà nên sắp xếp thời gian hợp lý cân bằng giữa việc sử dụng Internet để giải trí và sử dụng Internet để học.Các bạn nên sàn lọc thật kĩ những thông tin mà ta tìm được và không nên lạm dụng Internet quá nhiều.