Đề cương chi tiết môn: Chuyên sâu bóng chuyền 1 - Lịch sử và kỹ thuật đệm chuyền bóng (áp dụng từ năm học 2017-2018)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. Tên môn học: Chuyên sâu bóng chuyền 1-lịch sử bóng chuyền và kỹ thuật đệm chuyền bóng 2. Mã môn học: 01273 3. Số tín chỉ: 3 TC; bao gồm: lý thuyết: 1 TC; thực hành/thảo luận: 2TC. 4. Phân bổ thời gian: - Lý thuyết: 15 tiết - Thực hành: 60 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: 6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Lịch sử Bóng chuyền, Bóng chuyền hiện đại, Bóng chuyền Việt Nam, xu hướng Phát Triển Lịch sử bóng chuyền trong Olympic hiện đại. Kỹ thuật Bóng chuyền (Đệm bóng hay còn gọi là chuyền bóng thấp tay và chuyền bóng cao tay) , phương pháp di chuyển trong bóng chuyền. Các bài tập khởi động chuyên môn. 7. Mục tiêu môn học: Gíúp cho SV biết rõ nguồn gốc môn học, sự phát triển của bộ môn trong nước. Hướng dẫn kỹ thuật qua lý thuyết.

doc7 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Lượt xem: 3532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết môn: Chuyên sâu bóng chuyền 1 - Lịch sử và kỹ thuật đệm chuyền bóng (áp dụng từ năm học 2017-2018), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG KHOA GDTC & GDQP-AN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN: CHUYÊN SÂU BÓNG CHUYỀN 1- LỊCH SỬ VÀ KỸ THUẬT ĐỆM CHUYỀN BÓNG (Áp dụng từ năm học 2017-2018) TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Tên môn học: Chuyên sâu bóng chuyền 1-lịch sử bóng chuyền và kỹ thuật đệm chuyền bóng Mã môn học: 01273 Số tín chỉ: 3 TC; bao gồm: lý thuyết: 1 TC; thực hành/thảo luận: 2TC. Phân bổ thời gian: - Lý thuyết: 15 tiết - Thực hành: 60 tiết Điều kiện tiên quyết: Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Lịch sử Bóng chuyền, Bóng chuyền hiện đại, Bóng chuyền Việt Nam, xu hướng Phát Triển Lịch sử bóng chuyền trong Olympic hiện đại. Kỹ thuật Bóng chuyền (Đệm bóng hay còn gọi là chuyền bóng thấp tay và chuyền bóng cao tay) , phương pháp di chuyển trong bóng chuyền. Các bài tập khởi động chuyên môn. Mục tiêu môn học: Gíúp cho SV biết rõ nguồn gốc môn học, sự phát triển của bộ môn trong nước. Hướng dẫn kỹ thuật qua lý thuyết. Yêu cầu đối với sinh viên: Giảng viên tham gia giảng dạy: TT Họ và tên Cơ quan công tác Chuyên ngành 1 Nguyên Trọng Nghĩa ĐH QT Hồng Bàng GDTC 2 Trần Văn Thanh ĐH QT Hồng Bàng GDTC Phân bổ thời gian và nôi dung chi tiết môn học Phân bổ thời gian TT NỘI DUNG Lý thuyết Thảo luận Thực hành Tự học Chương 1. Lịch sử bóng chuyền: bóng chuyền hiện đại, bóng chuyền Việt Nam Lịch sử bóng chuyền trong Olympic hiện đại. 6 Chương 2 Kỹ thuật Bóng chuyền (Đệm bóng hay còn gọi là chuyền bóng thấp tay và chuyền bóng cao tay 9 Chương 3: Tập luyện Kỹ thuật Bóng chuyền (Đệm bóng hay còn gọi là chuyền bóng thấp tay và chuyền bóng cao tay, phương pháp di chuyển trong bóng chuyền 54 Kiểm tra: Kỹ thuật Bóng chuyền (Đệm bóng hay còn gọi là chuyền bóng thấp tay và chuyền bóng cao tay, phương pháp di chuyển trong bóng chuyền 3 Thi 3 TỔNG CỘNG 75 Nôi dung chi tiết môn học: Chương 1. Lịch sử bóng chuyền: bóng chuyền hiện đại, bóng chuyền Việt Nam (6 tiêt) Lịch sử bóng chuyền: bóng chuyền hiện đại, bóng chuyền Việt Nam 1.1 Lịch sử bóng chuyền thế giới. - 1.2 Lịch sử bóng chuyền trong Olympic hiện đại. 1.3. Lịch sử bóng chuyền Việt Nam. 1.4. Xu hướng phát triển của bóng chuyền Việt Nam Chương 2 Kỹ thuật Bóng chuyền (Đệm bóng hay còn gọi là chuyền bóng thấp tay và chuyền bóng cao tay) (9 tiết) 2.1. Kỹ thuật đệm bóng thấp tay 2.2. Kỹ thuật đệm bóng cao tay Chương 3: Tập luyện Kỹ thuật Bóng chuyền (Đệm bóng hay còn gọi là chuyền bóng thấp tay và chuyền bóng cao tay, phương pháp di chuyển trong bóng chuyền (54 tiết ) Kế hoạch giảng dạy TT Buổi Nội dung số tiết Lý thuyết Thực hành 1 1 Hướng dẫn phương pháp di chuyển- Các bài tập khởi động chuyên môn. 3 X 2 2 Kỹ thuật đệm bóng- phương pháp di chuyển 3 X 3 3 Lịch sử bóng chuyền thế giới. Lịch sử bóng chuyền trong Olympic hiện đại. Lịch sử bóng chuyền Việt Nam. Xu hướng phát triển của bóng chuyền Việt Nam 6 X 4 4 Kỹ thuật đệm bóng thấp tay- Kỹ thuật đệm bóng cao tay 9 X 5 5 Kỹ thuật đệm bóng- phương pháp di chuyển 3 X 6 6 Kỹ thuật chuyền bóng- phương pháp di chuyển 3 X 7 7 Kỹ thuật đệm bóng- phương pháp di chuyển 3 X 8 8 Kỹ thuật chuyền bóng- phương pháp di chuyển 3 X 9 9 Kỹ thuật đệm bóng- phương pháp di chuyển 3 X 10 10 Kỹ thuật chuyền bóng- phương pháp di chuyển 3 X 11 11 Kỹ thuật đệm bóng- phương pháp di chuyển 3 X 12 12 Kỹ thuật chuyền bóng- phương pháp di chuyển 3 X 13 13 Kỹ thuật chuyền bóng- phương pháp di chuyển 3 X 14 14 Kỹ thuật đệm bóng- phương pháp di chuyển 3 X 15 15 Kỹ thuật chuyền bóng- phương pháp di chuyển 3 X 16 16 Kỹ thuật chuyền bóng- phương pháp di chuyển 3 X 17 17 Kỹ thuật chuyền bóng- phương pháp di chuyển 3 X 18 18 Kỹ thuật đệm bóng- phương pháp di chuyển 3 X 19 19 Kỹ thuật chuyền bóng- phương pháp di chuyển 3 X 20 20 Kỹ thuật đệm bóng- phương pháp di chuyển 3 X 21 21 Kỹ thuật chuyền bóng- phương pháp di chuyển 3 X 22 22 Kỹ thuật đệm bóng- phương pháp di chuyển 3 X 23 23 Kỹ thuật đệm bóng- phương pháp di chuyển 3 X 24 24 Kiểm tra Kỹ thuật 3 X 25 25 Thi Thực hành Kỹ thuật 3 X Phương pháp giảng dạy: - Phương pháp giảng giải động tác qua thị phạm, lý luận rõ ràng từng động tác. Cách thức đánh giá môn học Hình thức tổ chức thi: Thực Hành Cách thức đánh giá môn học : STT Các điểm thành phần Trọng số 1 Điểm chuyên cần (CC) (1) 0,1 2 Điểm thường xuyên (TX) (2) 0,3 3 Điểm Thi kết thúc môn (THI) 0,6 ĐMH = THI x 0,6 + TX x 0,30 + CC x 0,10 13.3. Thang điểm: 10, điểm đạt là từ 5 trở lên Thang điểm đánh giá thi kết thúc học kỳ 1 chuyên sâu bóng chuyền: Điểm NỘI DUNG Chuyền bóng Đệm bóng 1 1 1 Không đạt 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 Ghi chú: Các kỹ thuật phải tốt- hướng bóng tới vị trí chuyền 2( giữa số 2-3). Thưc hiện 10 trái liên tục, mỗi trái tốt sẽ là 1 điểm. Điểm được đánh giá như sau: Điểm cuối học phần= (chuyền bóng+ đệm bóng)/2 Tư vấn và hướng dẫn học viên: (hình thức tư vấn, hướng dẫn học viên) Trang thiết bị dạy và học: Bóng tập luyện( 10 trái)- xe đựng bóng- lưới bóng chuyền. Tài liệu học tập: - Kỹ thuật Bóng chuyền – TS. Bùi Huy Châm - Huấn Luyện Bóng chuyền- Đinh Lẫm - Luật Bóng chuyền mới năm 2015- TS.Nguyễn Văn Hùng - Lịch sử Bóng chuyền trong Olympic hiện đại- FIVB.org TP.HCM, ngày tháng năm 2017 Hiệu trưởng Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Người biên sọan ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa