Đề tài Ảnh hưởng của việc bổ sung lysin và methionin vào khẩu phần protein thấp đến sức sản xuất của gà Tàu vàng sinh sản

Kết quả của thí nghiệm với 3 mức protein 14,15 và 16% trong thức ăn cuả gà Tàu vàng sinh sản cho thấy ở 2 mức protein 14 và 15% cho tỷ lệ đẻ thấp nhất nhưng hiệu quả kinh tế tương đương với khẩu phần có 16% protein (Lâm Minh Thuận, 2002). Với mức lysin 0,73 và 0,75%, mức methionin 0,29 và 0,30% tương ứng ở mức protein 14 và 15% như vậy có thể quá thấp khi gà Tàu vàng giống có tỷ lệ đẻ 45 đến 50%. Để thăm dò mức lysin và methionin chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ảnh hưởng cuả việc bổ sung lysin và methionin vào khẩu phần protein thấp đến sức sản xuất cuả gà Tàu vàng sinh sản”.

pdf3 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1814 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ảnh hưởng của việc bổ sung lysin và methionin vào khẩu phần protein thấp đến sức sản xuất của gà Tàu vàng sinh sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên