Đề tài Các chỉ số kinh tế chín tháng năm 2011

. Xuất, nhập khẩu hàng hoá 2. Lao động, việc làm 3. Tăng trưởng kinh tế 4. Chỉ số giá 5. Thu, chi ngân sách nhà nước

ppt17 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1490 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các chỉ số kinh tế chín tháng năm 2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ CHÍN THÁNG NĂM 2011 GVHD: Hoàng Thị Doan SVTH: Huỳnh Văn Đạt MSSV: 0009410465 * ĐỀ TÀI BÁO CÁO NỘI DUNG 1. Xuất, nhập khẩu hàng hoá 2. Lao động, việc làm 3. Tăng trưởng kinh tế 4. Chỉ số giá 5. Thu, chi ngân sách nhà nước Nguồn dữ liệu: www.gso.gov.vn * 1. XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ * Tình hình kim ngạch xuất, nhập khẩu chín tháng năm 2011 Đơn vị: Tỷ USD 1. XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ * Đơn vị: Tỷ USD Kim ngạch các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 1. XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ * Đơn vị: Tỷ USD Kim ngạch các mặt hàng nhập khẩu chủ lực 1. XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ * Các thị trường xuất, nhập khẩu Đơn vị: Tỷ USD 2. LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Dân số trung bình năm 2010: 86,97 triệu người Nữ: 43,98 tr.người, nam: 42,99 tr.người, Thành thị: 26,02 tr.người, nông thôn: 60,95 tr.người. Đơn vị: triệu người Lực lượng lao động chín tháng 2011 2. LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Tỷ lệ thất nghiệp chín tháng 2010 và 2011 2. LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị và nông thôn chín thánh 2010 và 2011 2. LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM * Số lao động từ 15 tuổi trở lên đang có việc làm Triệu Người Khu vực I Khu vực II Khu vực III 3. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Mục tiêu cả năm 2011: 6% Tổng sản phẩm quốc nội chín tháng 2011: 5,76% so với cùng kỳ năm 2010, Tương đương 406.308 nghìn tỷ đồng (tính giá so sánh 1994), Có tính yếu tố giá đạt khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. * 3. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ * % 3. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ * 4. CHỈ SỐ GIÁ 4. CHỈ SỐ GIÁ Đơn vị: % 4. CHỈ SỐ GIÁ Chỉ số giá tiêu dùng, vàng, USD tháng 9/2011 4. THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tổng thu ngân sách Nhà nước: đạt 467,1 nghìn tỷ đồng, bằng 78,5% dự toán năm, Tổng chi ngân sách Nhà nước: đạt 511,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán năm Thâm hụt ngân sách: 44,5 nghìn tỷ đồng * *
Luận văn liên quan