Đề tài Các cuộc chinh phạt của Napôlêông Bônapác giai đoạn từ 1799 đến 1805

Trong tiến trình phát triển của lịch sử, cá nhân kiệt suất có tác động vô cùng to lớn ở mức độ nhất định, trong hoàn cảnh nhất định, cá nhân có thể thay đổi xu hướng của lịch sử, nghĩa là anh hùng dẫn dắt thời thế. Napôlêông Bônapaotơ, một nhân vật thiên tài trong lịch sử nước Pháp-một bậc thầy về nghệ thuật chiến tranh cũng chính là một cá nhân như thế. Với tài năng của mình, trong 15 năm trời khi lên ngôi Hoàng Đế nước Pháp, Vua nước Ý, chúa tể của liên bang sông Ranh. Napôlêông đã giáng cho chế độ phong kiến những đòn chí tử, đã bóp chết cách mạng Pháp, đã làm chi cả Châu Âu khiếp đảm, đã nhào nặn lịa lịch sử của nhiều quốc gia Và đẻ thực hiện tham vọng của mình Napôlêông không ngừng đẩy mạnh các biện pháp quân sự bên cạnh biện pháp kinh tế. Đó là “các cuộc chinh phạt” xâm chiếm và thôn tính các nước trong giai đoạn 1799 đến 1805. Đây cũng là cuộc hành trình trên bước đường thực hiện tham vọnh của mình. Tìm hiều khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Napôlêông Bônapác và đặc biệt tìm hiểu sâu thêm về các cuộc chinh phạt xưa của ông để biết được các biện pháp, mụ đíh, bối cảnh, biện pháp hậu quả của các cuộc chinh phạt giúp cho chúng ta có khả năng nhận thức sâu sắc hơn về quan hệ giưã các cường quốc lớn ở Châu Âu thời cận đại. Mặt khác thông qua việc nghiên cứu tìm hiểu vấn đề trên, giúp chúng ta có cách nhìn nhận đúng đắn hơn về cách xử lý các mối quan hệ quốc tế trong thời kỳ hiện đại. Xuất phát từ những lý do trên mà chúng tôi quyết định chọn vấn đề “Các cuộc chinh phạt của Napôlêông Bônapác giai đoạn từ 1799 đến 1805” làm đề tài chuyên nghành.

doc31 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2040 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các cuộc chinh phạt của Napôlêông Bônapác giai đoạn từ 1799 đến 1805, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan