Đề tài Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

NHTM là những định chế trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu là nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả, sử dụng số tiền này để cho vay; cung cấp các dịch vụ ngân hàng; kinh doanh chứng khoán.Hoạt động NHTM với những đặc trưng cơ bản như thế nên chịu tác động của nhiều yếu tố như: Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội, các cơ chếchính sách quản lý điều hành vĩ mô và vi mô. Mà các yếu tố này có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế. Đặc biệt trong xu hướng hội nhậpkinh tế quốc tế và toàn cầu hóa như hiện nay,bên cạnh việc tạo ra những cơ hội nó còn còn có thể làm gia tăng các nguy cơ rủi ro cho hoạt động ngân hàng thương mại và khi rủi ro xảy ra thì hậu quả của nó sẽ rất nặng nề ảnh hường đến cả sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Vìvậy, việc nâng cao hiệu quả năng lực quản trị rủi ro trong hệ thống NHTM nhằm đảm bảo phát triển bền vững đã và đang là nhiệm vụ cấp bách đối với tất cả NHTM .

pdf66 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1788 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan