Đề tài Các khoản mục tiền gửi của tổ chức và dân cư, các mức lãi suất, chiến lược huy động vốn của ngân hàng AgriBank: ưu, nhược điểm và giải pháp đề xuất

AgriBank – Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Thành lập ngày 26/3/1998, hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng Việt Nam, đến nay ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – AgriBank là ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. AgriBank là ngân hàng lớn nhất Việt nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Tính đến tháng 12/2009, vị thế dẫn đầu của AgriBank vẫn được khẳng định với trên nhiều phương diện: - Tổng nguồn vốn: 434.331 tỷ đồng. - Vốn tự có: 22.176 tỷ đồng. - Tổng tài sản: 470.000 tỷ đồng. - Tổng dư nợ: 354.112 tỷ đồng. - Mạng lưới hoạt động: 2300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. - Nhân sự: 35.135 cán bộ.

pdf20 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các khoản mục tiền gửi của tổ chức và dân cư, các mức lãi suất, chiến lược huy động vốn của ngân hàng AgriBank: ưu, nhược điểm và giải pháp đề xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan