Đề tài Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyên. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh. Thanh niên là lớp người trẻ tuổi trong mỗi cộng đồng, thanh niên là sức mạnh là tương lai của dân tộc và của loài người. Đó không chỉ là vấn đề của xã hội, của dân tộc, của một quốc gia mà nó còn là vấn đề của thời đại và của cả nhân loại. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò quyết định trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng sáng tạo xây dựng xã hội tương lai. Chính vì vậy Lênin đã khẳng định: “Ai nắm được thanh niên trong tay là người đó làm chủ thế giới và theo một nghĩa nào đó có thể nói rằng xây dựng xã hội Cộng sản chủ nghĩa chính là thanh niên”. Đó không phải là quan điểm mà là kim chỉ nam cho công tác “Tập hợp đoàn kết thanh niên hiên nay”. Đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ chiến lược quan trong của cách mạng Việt Nam, Bác Hồ đã từng nói “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là lực lượng thanh niên”. Chính vì vậy trong quá trình phát triển lãnh đạo cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ luôn coi trọng công tác thanh niên nói chung, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nói riêng là vấn đề thuộc về chiến lược cách mạng, coi thanh niên là “Rường cột của nước nhà”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam. Nghị quyết hội nghị lần thứ IV của BCH TW Đảng (khóa VII ) đã nêu: “sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng vào thế hệ trẻ. Công tác thanh niên là vấn đề dân tộc, là một trong nhưng nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Nhận định về công tác này Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết là sức mạnh then chốt của thành công”. Điều đó khẳng định công tác đoàn kết tập hợp đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tỷ lệ tập hợp mọi tầng lớp thanh niên vào hoạt động của Đoàn là thước đo mức độ ảnh hưởng vào uy tín và vai trò của tổ chức Đoàn đối với tuổi trẻ Việt Nam, là điều kiện để Đoàn tồn tại và phát triển. Bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường, cùng với các vấn đề xã hội diễn ra hàng ngày có một phần tác động đén thanh niên như: Lối sống mang tính ích kỷ cá nhân đang có hướng lan rộng trong xã hội, có nhiều tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút ma túy, mại dâm ngày càng tăng cao, những lệch lạc trong nhận thức, học tập và sinh hoạt của thanh niên. Mặt khác, những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang ra sức tranh thủ, lôi kéo thanh niên kích động chia rẽ lực lượng thanh niên để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhận thức rõ âm mưu phá hoại, chia rẽ của kẻ thù càng thấy rõ thêm tính cáp bách của công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. Cùng với thanh niên cả nước, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh, thanh niên Thành phố Móng Cái đã và đang phát huy truyền thống quê hương, thi đua học tập lao động sản xuất, giữ gìn trật tự an ninh xã hội, góp phần cùng tuổi trẻ Thành phố Móng Cái thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của Thành phố Móng Cái, Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Luật thanh niên. Tuy vậy công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy tôi đã lựa chọn chuyên đề “Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh” làm chuyên đề tốt nghiệp cho chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính và nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt nam.

doc55 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2187 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập và rèn luyện tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Được sự quan tâm giúp đỡ, hưỡng dẫn dạy bảo tận tình của các thầy cô trong toàn Học viện đã truyền đạt những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm hết sức quý báu về lý luận chính trị - hành chính và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội cho các bạn học viên nói chung và bản thân em nói riêng. Thực hiện phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội. Bản thân em được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi được thực tập tại thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh quê hương em. Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh” ngoài những kiến thức đã tiếp thu được ở nhà trường, sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo, đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Hoa đã trực tiếp giúp đỡ em, cô đã tận tình đóng góp những ý kiến quý báu từ xây dựng đề cương đến hình thành chuyên đề. Sự ủng hộ tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình của BTV Thành Đoàn, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, bạn bè đồng nghiệp cùng gia đình tạo điều kiện để em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp này. Trong quá trình thực hiện chuyên đề do trình độ kiến thức và với những khả năng nhất định chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót và tồn tại. Rất mong được sự đóng góp ý kiến rất chân thành của các thầy cô giáo các bạn đồng nghiệp để em hoàn thành và nâng cao chất lượng của chuyên đề hơn. Cuối cùng em xin kính chúc các thầy, cô giáo, các đồng chí trong thành Đoàn luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Em xin chân thành cảm ơn! HỌC VIÊN ĐOÀN THỊ THU MỤC LỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 1. XHCN : XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. VH –TT : VĂN HÓA THỂ THAO 3. UBND : UBND 4. TW : TRUNG ƯƠNG 5. TNXH : TỆ NẠN XÃ HỘI 6. THP : TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 7. THCS : TRUNG HỌC CƠ SỞ 8. NN&PTNT : NÔNG NGHIỆP VÀ TRIỂN NÔNG THÔN 9. LHTN : LIÊN HIỆP THANH NIÊN 10. ĐVTN : ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN 11.CNXH : CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 12. CNH, HĐH : CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 13. CLB : CÂU LẠC BỘ 14. BTV : BAN THƯỜNG VỤ 15. BCH : BAN CHẤP HÀNH PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyên. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh. Thanh niên là lớp người trẻ tuổi trong mỗi cộng đồng, thanh niên là sức mạnh là tương lai của dân tộc và của loài người. Đó không chỉ là vấn đề của xã hội, của dân tộc, của một quốc gia mà nó còn là vấn đề của thời đại và của cả nhân loại. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò quyết định trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng sáng tạo xây dựng xã hội tương lai. Chính vì vậy Lênin đã khẳng định: “Ai nắm được thanh niên trong tay là người đó làm chủ thế giới và theo một nghĩa nào đó có thể nói rằng xây dựng xã hội Cộng sản chủ nghĩa chính là thanh niên”. Đó không phải là quan điểm mà là kim chỉ nam cho công tác “Tập hợp đoàn kết thanh niên hiên nay”. Đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ chiến lược quan trong của cách mạng Việt Nam, Bác Hồ đã từng nói “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là lực lượng thanh niên”. Chính vì vậy trong quá trình phát triển lãnh đạo cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ luôn coi trọng công tác thanh niên nói chung, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nói riêng là vấn đề thuộc về chiến lược cách mạng, coi thanh niên là “Rường cột của nước nhà”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam. Nghị quyết hội nghị lần thứ IV của BCH TW Đảng (khóa VII ) đã nêu: “sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng vào thế hệ trẻ. Công tác thanh niên là vấn đề dân tộc, là một trong nhưng nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Nhận định về công tác này Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết là sức mạnh then chốt của thành công”. Điều đó khẳng định công tác đoàn kết tập hợp đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tỷ lệ tập hợp mọi tầng lớp thanh niên vào hoạt động của Đoàn là thước đo mức độ ảnh hưởng vào uy tín và vai trò của tổ chức Đoàn đối với tuổi trẻ Việt Nam, là điều kiện để Đoàn tồn tại và phát triển. Bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường, cùng với các vấn đề xã hội diễn ra hàng ngày có một phần tác động đén thanh niên như: Lối sống mang tính ích kỷ cá nhân đang có hướng lan rộng trong xã hội, có nhiều tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút ma túy, mại dâm ngày càng tăng cao, những lệch lạc trong nhận thức, học tập và sinh hoạt của thanh niên. Mặt khác, những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang ra sức tranh thủ, lôi kéo thanh niên kích động chia rẽ lực lượng thanh niên để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhận thức rõ âm mưu phá hoại, chia rẽ của kẻ thù càng thấy rõ thêm tính cáp bách của công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. Cùng với thanh niên cả nước, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh, thanh niên Thành phố Móng Cái đã và đang phát huy truyền thống quê hương, thi đua học tập lao động sản xuất, giữ gìn trật tự an ninh xã hội, góp phần cùng tuổi trẻ Thành phố Móng Cái thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của Thành phố Móng Cái, Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Luật thanh niên. Tuy vậy công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy tôi đã lựa chọn chuyên đề “Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh” làm chuyên đề tốt nghiệp cho chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính và nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt nam. 2. Mục đích của đề tài Trên cơ sở khảo sát thực tế, làm rõ thực trạng của công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh. Từ đó phân tích tìm hiểu các nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên và rút ra những kinh nghiệm về công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên.Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân, bản thân em sẽ đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên trong thời gian tới. 3. Nhiệm vụ của đề tài - Khảo sát, đánh giá thực trạng, tập hợp số liệu xung quanh vấn đề Đoàn kết tập hợp thanh niên của Thành phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh. Thông qua tìm hiểu và nghiên cứu đề tài sẽ hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên hiện nay. - Phân tích những mặt thuận lợi, khó khăn của công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên hiện nay. - Đề xuất được một số giải pháp mang tính khả thi cho tổ chức Đoàn thanh niên Thành phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh. - Khuyến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Đoàn cấp trên thông qua việc đánh giá thực trạng liên quan tới vấn đề Đoàn kết tập hợp thanh niên. 4. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là: Các phương thức Đoàn kết tập hợp thanh niên của Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh. 5. Khách thể nghiên cứu - Tình hình thanh niên trên địa bàn. - Cán bộ Đoàn và các phương thức Đoàn kết tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn trên địa bàn. - Các cấp Ủy Đảng, chính quyền và các ban nghành đoàn thể trong Thành phố. 6. Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Chuyên đề tập trung nghiên cứu tình hình tập hợp thanh niên Thành phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh. - Thời gian: Chuyên đề nghiên cứu từ năm 2008 đến nay. 7. Phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khảo sát. Trong đó sử dụng chủ yếu là những phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu. - Phương pháp quan sát. - Phương pháp tọa đàm. - Phương pháp phân tích tổng hợp so sánh. 8. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và tài liệu tham khảo, chuyên đề được kết cấu làm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn của công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên Chương 2: Thực trạng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Một số giải pháp - kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN 1.1. Một số khái niệm 1.1.1. Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lí tưởng của Đảng là độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. 1.1.2. Khái niệm thanh niên Hiện nay còn nhiều quan niệm khác nhau về khái niệm Thanh niên giữa các nhà khoa học. Có thể tiếp cận khái niệm này này dưới nhiều góc độ khác nhau như: Triết học, tâm lí học, xã hội học, khoa học thể chất... - Theo góc độ tâm lí học: Thanh niên là một nhóm tâm lí lứa tuổi từ 16 - 30. ở mỗi quốc gia khác nhau quan niệm về tuổi Thanh niên khác nhau. - Theo góc độ kinh tế học: Thanh niên là lực lượng lao động đông đảo nhất, làm ra nhiều của cải xã hội nhất - Theo góc độ xã hội học: Thanh niên là thời kì chuyển từ phụ thuộc sang không phụ thuộc ( độc lập) Có thể hiểu Thanh niên một cách tổng quát như sau: Thanh niên là nhóm nhân khẩu xã hội đặc thù, tuổi từ 16 - 30, có ở trong mọi thành phần giai cấp của xã hội, là thời kì phát triển mạnh mẽ nhất về thể chất, phẩm chất và nhân cách. 1.1.3. Khái niệm Đoàn kết tập hợp thanh niên Đoàn kết tập hợp thanh niên là một tổ chức giáo dục về thanh niên về lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội qua đó tạo sự nhất trí, cùng hành động, phấn đấu vì mục tiêu chung dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Tập hợp đoàn kết thanh niên là quá trình liên kết thanh niên vào tổ chức Đoàn và các tổ chức do Đoàn làm nòng cốt chính trị. Việc giáo dục lý tưởng cho thanh niên và đưa thanh niên vào tổ chức được tiến hành đồng thời, không tách rời nhau. Đoàn kết, tập hợp thanh niên phải trên cơ sở chăm lo, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. * Mục tiêu công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên + Giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh niên. + Bồi dưỡng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. + Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, làm nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và Hội LHTN Việt Nam. 1.1.4. Khái niệm về phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên Phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên là cách thức để một lực lượng xã hội thu hút Thanh niên, tập hợp Thanh niên là giáo dục Thanh niên theo mục tiêu lí tưởng của tổ chức mình. Phương thức bao gồm các loại hình, tình hình thực tế và xu thế hợp quy luật. Do đó phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên hết sức đa dạng và phong phú. Vấn đề là tổng hợp và vận dụng sáng tạo các phương thức vào từng điều kiện, cụ thể cho phù hợp. 1.1.5. Vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu trang cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ xung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên ĐVTN cả nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đối với phong trào thanh niên và các tổ chức xã hội của thanh niên gồm: Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đoàn là hạt nhân chính trị, đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào và các tổ chức thanh niên. Đoàn ủng hộ giúp đỡ các Hội thanh niên thực hiện mục đích, tôn chỉ theo Điều lệ của các Hội. 1.1.6. Vai trò của thanh niên trong xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm đã biết được vị trí, vai trò của thanh niên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ta sau 80 năm nô lệ bị áp bức bóc lột và khai thác tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân Bác chỉ rõ rằng: “Trong cuộc kiến thiết đó mong chờ, chờ đợi ở các cháu rất nhiều và tương lai phát triển của đất nước sẽ như thế nào; Việt Nam có được vẻ vang sánh vai cùng với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu’’. Bác vừa khẳng định vai trog lịch sử của thanh niên vừa đặt niềm tin mạnh mẽ vào thanh niên. Hồ Chí Minh kế thừa những di sản tư tưởng quý báu của Mác – Ănghen, Lênin và người vận dụng sáng đối với thanh niên Việt Nam để thấy được vai trò cách mạng to lớn của thanh niên trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong toàn bộ tiến trình của Cách mạng Việt Nam, Bác hồ luôn coi thanh niên là động lực của cách mạng, là yếu tố tiên quyết của cách mạng Viêt Nam. Năm 1921 khi chế độ thực dân Pháp bao trùm lên đất nước ta Người viết: “Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương dấu một cái gì đó đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến”. Bác nói đến bộ phận ưu tú đó không ai khác chính là thanh niên. Bác còn dạy: “Nếu chúng ta khéo léo lựa chọn, khéo léo dùng thì nhân tài ngày càng phát triển thêm nhiều và kiến thiết cần có nhân tài, nhân tài ở trong thanh niên trong thế hệ trẻ”. Ngoài ra thanh niên còn là lực lượng xung phong, xung kích, tình nguyện đi đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động. Người chỉ rõ: “Trong mọi việc, thanh niên phải đi đầu tầu, xung phong gương mẫu phát huy vai trò ấy. Muốn thế, Đoàn thanh niên phải củng cố và phát huy hơn nữa. Nơi nào người ta làm chưa tốt thanh niên hãy đến đó làm cho tốt theo sáng kiến của mình”. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ bao lớp thanh niên đã hi sinh như: “Lý Tự Trọng, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân...”. Và ngày nay thanh niên cũng đang tiếp nối cha anh vâng lời dạy của Bác Hồ đi đến những nơi khó khăn để cống hiến cho đất nước. Người chứng minh vai trò của thanh niên bằng việc nêu lên thực tiễn đầy thuyết phục rằng: “Thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an, dân quan tự vệ đang hăng hái giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc”. Đặc biệt thanh niên đang phấn đấu thực hiện khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Đây vừa phản ánh vai trò quan trọng của thanh niên trong xã hội, vừa phản ánh quy luật khách quan của xã hội. 1.2. Một số vấn đề thực tiễn về công tác tập hợp đoàn kết thanh niên 1.2.1. Đặc điểm tâm lí của thanh niên - Thanh niên là lớp người đang trưởng thành, bắt đầu từ cuối tuổi dậy thì và kết thúc vào thời kì đã hoàn thiện về thể chất và định hình về nhân cách, một thời kìn tương dối ổn định. - Thanh niên là lứa tuổi đã ổn định về tính cách. Biểu hiện về tính cách của thanh niên có nhiều tích cực như: - Thanh niên có tính tình nguyện, tính tự giác trong mọi hoạt động. - Tính tự trọng phát triển mạnh mẽ, thể hiện: Thanh niên có thái độ tích cực đối với bản thân, tự hành động như một nhân cách đã phát triển và thanh niên thường không chịu được sự xúc phạm của người khác đối với mình. - Tính độc lập của thanh niên cũng phát triển mạnh mẽ. Thanh niên luôn tự chủ trong mọi hoạt động cuả mình như: trong học tập, lao động và các hoạt động xã hội. Họ luôn có tinh thần vượt khó, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. - Tuổi thanh niên có tính năng động, tính tích cực. Thế hệ trẻ rất nhạy bén với sự biến động của xã hội. Thanh niên ngày nay không thụ động, không trông chờ ỷ lại vào người khác mà tự mình giải quyết những vấn đề của bản thân. - Thanh niên thường hăng hái, nhiệt tình, sôi nổi trong mọi hoạt động. Thanh niên có tính cởi mở, chân thành và thẳng thắn trong giao tiếp với người khác. - Trong học tập, lao động và hoạt động xã hội, thanh niên thể hiện tính tổ chức, tính kỷ luật rõ rệt. Thanh niên luôn có thái độ phê và tự phê đúng đắn, luôn có tinh thần học hỏi, khiêm tốn. Bên cạnh những mặt tích cực về đặc điểm tính cách của thanh niên, thì cũng còn nhiều mặt hạn chế như sau: - Do tính tự trọng, tự chủ phát triển mạnh nên thanh niên dễ có tính chủ quan, tự phụ, đánh giá quá cao về bản thân mình. - Thanh niên còn có tính nóng vội, đốt cháy giai đoạn, thiếu cặn kẽ, dễ đưa đến thất bại. Nam thanh niên thường kém nữ thanh niên về tính kiên nhẫn, kiên trì do đó họ dễ thất vọng và dễ bị căng thẳng. - Thanh niên có tính gan dạ, dũng cảm cao nhưng đôi khi còn hành động liều lĩnh mạo hiểm. - Ở thanh niên khi không thành công thì thường dễ chán nản, bi quan và bàng quang với những công việc khác. Từ đó thanh niên dễ tự ti, thụ động, sống khép kín ít tích cực tham gia các hoạt động. - Thanh niên có tin thần đổi mới, nhạy bén, tiếp thu nhanh cái mới song Thanh niên cũng dễ phủ nhận quá khứ, phủ nhận những thành quả của thế hệ đi trước, phủ nhận “sạch trơn”. - Thanh niên dễ có thiên hướng chuộng hình thức, đánh giá sự việc qua hình thức bên ngoài. - Do đó ta có thể khẳng định được rằng: Thanh niên có nhiều đặc điểm tính cách nổi bật đáng trân trọng, xã hội nói chung, tổ chức Đoàn nói riêng cần tạo cơ hội giúp họ khẳng định mình cống hiến nhiều cho xã hội. 1.2.2. Một số phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên của tổ chức Đoàn trong thời gian qua - Thông qua công tác giáo dục của Đoàn. - Thông qua việc đưa thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội LHTN tổ chức. -Tập hợp thanh niên thông qua việc kết nạp thanh niên vào Đoàn, vào tổ chức Hội LHTN. 1.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tập hợp đoàn kết thanh niên Trên cơ sở nắm bắt tổng kết kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong quá trình đổi mới từ nhiệm kỳ đại hội V. Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI. Trước những đòi hỏi bức xúc thực tiễn phong trào thanh niên, Hôi nghị BCH TW Đoàn lần 2 khóa VII đã phát động hai phong trào: “Thanh niên lập nghiệp” và phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”, năm 2004 phong trào “Thanh niên thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Tiếp tục thực hiện nghị quyết 01 Hội nghị BCH TW Đoàn lần 3 khóa VIII về “Tăng cường củng cố, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên vì dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh” phát huy tinh thần đó Đảng và nhà nước đã và đang có chủ trương, chính sách để thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam. Trực tiếp Đoàn và Hội cũng có những thay đổi mới cả nội dung và hình thức sinh hoạt sao cho phù hợp với tình hình hiện nay thông qua các mô hình hoạt động như : VH-VN, TDTT, các hội truyền thống, các hội thi và thông qua các câu lạc bộ...Có thể nói sau nhiều năm khó khăn lúng túng trong việc phát động phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt các phong trào lớn như: phong trào thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước, phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ánh sáng văn hóa hè. Đặc biệt là cuộc phát động đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề: “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi hai mươi” và “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích” do TW Đoàn phát động năm 2005, và năm 2007 là cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời bác” đã đáp ứng được nhu cầu, ngyện vọng chính đáng của thanh niên, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia. Tất cả các yếu tố trên đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm và hành động của thanh thiếu nhi, làm tăng thêm niềm tin vào tuổi trẻ vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo nên diện mạo mới
Luận văn liên quan