Đề tài Các sai phạm thường gặp trong xây dựng cơ bản

Trong những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi sướng đất nước ta đã thu được nhiều thành quả đáng kích lệ, nền kinh tế chuyển từ nền kinh tế quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Tạo điều kiện giúp đỡ khuyến khích cá nhân, tổ chức làm giầu trong khuôn khổ pháp luật, nhằm phát huy tính năng động của một thành phần kinh tế cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư xây dựng đối với các xã vùng sâu, vùng xã các xã đặc biệt khó khăn được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm rút gắn khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được thực tế thời gian qua còn bộc lộ còn nhiều bất cập trong công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ các dự án. Qua thực tế công tác thanh tra chúng ta đã phát hiện ra nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng ở hầu hết các cấp, các ngành. Vì vậy để ngăn ngừa, phát hiện và hạn chế các sai phạm trên thì công tác thanh, kiểm tra, phải thường xuyên kịp thời để kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện cơ chế quản lý hành chính pháp luật, hạn chế sai phạm. Sau đây là một số sai phạm thường gặp khi thanh, kiểm tra trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

doc18 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3483 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các sai phạm thường gặp trong xây dựng cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan