Đề tài Cải tiến và nâng cao hoạt động quan hệ công chúng (PR) cho kênh HTV3

Điều quan trọng nhất của tuổi trẻ là học tập. Khi còn có cơ hội thì chúng ta nên tích lũy cho bản thân những kiến thức quý báu làm hành trang vững chắc giúp c húng ta tự tin bước vào đời và đạt được những thành công nhất định trong tương lai. Đối với tôi, việc học phải được kết hợp với liên hệ và áp dụng vào thực tế mới phát huy được hiệu quả cao nhất. Trong suốt quá trình học tập, tôi được tiếp xúc với hai đợt thực tập: thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp. Đợt thực tập nhận thức tôi đã trải qua và có được những kinh nghiệm, kỹ năng nhất định. Lần này, tôi tiếp cận gần hơn với công việc chuyên môn qua kỳ thực tập tốt nghiệp. Đây là đợt thực tập quan trọng bởi nó thể hiện kết quả mà tôi đã trau dồi trong suốt 4 năm học Đại học.

pdf62 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3479 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Cải tiến và nâng cao hoạt động quan hệ công chúng (PR) cho kênh HTV3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI: CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG PR CHO KÊNH Tên cơ quan thực tập : Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt Bộ phận thực tập : Phòng Programming Thời gian thực tập : 17/09/2012 – 29/12/2012 Người hướng dẫn : Trương Quang Cẩm Sinh viên thực tập : Nguyễn Xuân An Ngành : Marketing Lớp : MK081 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI: CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG PR CHO KÊNH Tên cơ quan thực tập : Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt Bộ phận thực tập : Phòng Programming Thời gian thực tập : 17/09/2012 – 29/12/2012 Người hướng dẫn : Trương Quang Cẩm Sinh viên thực tập : Nguyễn Xuân An Ngành : Marketing Lớp : MK081 Khoa Kinh tế thương mại Ngày nộp báo cáo: Người nhận báo cáo: Ký tên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI LỊCH LÀM VIỆC Thời gian: 17/09/2012 – 29/12/2012 ---------------------- Tuần Công việc 1 Tìm hiểu các quy định chung cho báo cáo thực tập nhận thức 2 - 3  Tìm kiếm công ty thực tập 4  Trao đổi với giảng viên hướng dẫn về công việc thực tập  Tìm hiểu và lựa chọn đề tài cho báo cáo thực tập. 5  Viết các phần: Trích yếu, Lời cảm ơn, Mục lục, Nhập đề và phần 1 – Giới thiệu cơ quan thực tập  Trao đổi với giảng viên hướng dẫn về cách viết và cách trình bày báo cáo. 6 - 7  Viết phần 2 – Phân tích thực trạng công ty và những công việc đã được thực tập tại công ty.  Trao đổi với giảng viên hướng dẫn về những phần đã viết trong tuần 5 8  Viết phần 3 – Đề xuất giải pháp, phần kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục.  Hoàn chỉnh cuốn báo cáo  Trao đổi với giảng viên hướng dẫn về báo cáo.  Ghi nhận những nhận xét của giảng viên hướng dẫn để làm báo cáo hoàn chỉnh hơn 9  Hoàn chỉnh báo cáo, nhật kí thực tập có đánh giá của người hướng dẫn.  Trao đổi với giảng viên thực tập về báo cáo trước khi nộp. 10 Nộp báo cáo MK081 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang i i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Ngày tháng năm Kí tên và đóng dấu MK081 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang ii ii TRÍCH YẾU Điều quan trọng nhất của tuổi trẻ là học tập. Khi còn có cơ hội thì chúng ta nên tích lũy cho bản thân những kiến thức quý báu làm hành trang vững chắc giúp chúng ta tự tin bước vào đời và đạt được những thành công nhất định trong tương lai. Đối với tôi, việc học phải được kết hợp với liên hệ và áp dụng vào thực tế mới phát huy được hiệu quả cao nhất. Trong suốt quá trình học tập, tôi được tiếp xúc với hai đợt thực tập: thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp. Đợt thực tập nhận thức tôi đã trải qua và có được những kinh nghiệm, kỹ năng nhất định. Lần này, tôi tiếp cận gần hơn với công việc chuyên môn qua kỳ thực tập tốt nghiệp. Đây là đợt thực tập quan trọng bởi nó thể hiện kết quả mà tôi đã trau dồi trong suốt 4 năm học Đại học. Trong đợt thực tập tốt nghiệp này, tôi thực tập tại phòng Programming với công việc PR – Marketing của Công ty Cổ phần Truyền Thông Trí Việt hay cụ thể hơn là kênh truyền hình HTV3. Tôi được thực tập tại nơi đúng với chuyên ngành tôi đã học, ngoài ra còn học hỏi được những kiến thức mới từ lĩnh vực truyền hình. Chính vì thế, đây là cơ hội tốt để tôi làm quen với môi trường làm việc cũng như tiến gần hơn đến với thực tế về chuyên ngành mà tôi đang theo đuổi. Với những lý do đó, thực tập tốt nghiệp đã thể hiện được tầm quan trọng và tính thiết yếu đối với chính bản thân tôi nói riêng và các bạn sinh viên nói chung. MK081 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang iii iii MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ..................................................................... i TRÍCH YẾU ...................................................................................................................... ii MỤC LỤC ........................................................................................................................iii LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................... v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH ........................................................ vi NHẬP ĐỀ .......................................................................................................................... 1 1. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP THỰC TẬP .................................................... 2 1.1. Đôi nét về Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt ........................................... 2 1.1.1. Tổng quan ................................................................................................... 2 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển .............................................................. 3 1.1.3. Cơ cấu tổ chức ............................................................................................ 7 1.1.4. Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm kinh doanh ..................................... 10 1.1.5. Giá trị của TVM ........................................................................................ 11 1.2. Giới thiệu về HTV3 .......................................................................................... 12 1.2.1. Cơ cấu tổ chức kênh HTV3 ...................................................................... 13 1.2.2. Giới thiệu phòng Programming ................................................................ 14 2. CÁC CÔNG VIỆC THỰC TẬP ......................................................................... 15 2.1. Công việc về Brochue Content 2013 cho kênh HTV3. .................................... 15 2.1.1. Giới thiệu về công việc ............................................................................. 15 2.1.2. Các công việc và cách thực hiện ............................................................... 15 2.1.3 Nhận xét và rút kinh nghiệm ..................................................................... 18 2.2. Cuộc thi “Ngôi sao tuổi teen 2012” .................................................................. 19 2.2.1 Giới thiệu về công việc ..................................................................... 19 2.2.2 Các công việc và cách thực hiện ....................................................... 19 2.2.3 Nhận xét và rút kinh nghiệm ............................................................. 23 2.3 Marketing – PR cho các chương trình và kênh HTV3 ............................... 23 2.3.1 Giới thiệu về công việc ..................................................................... 23 2.3.2 Các công việc và cách thực hiện ....................................................... 23 2.3.3 Nhận xét và rút kinh nghiệm ............................................................. 25 2.4 Marketing nội bộ công ty. ........................................................................... 25 2.4.1 Giới thiệu về công việc ..................................................................... 25 2.4.2 Các công việc và cách thực hiện ....................................................... 26 2.4.3 Nhận xét và rút kinh nghiệm ............................................................. 26 3. CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP .................................................................................. 27 3.1. Lý luận cơ sở lý thuyết ..................................................................................... 27 3.1.1 PR ........................................................................................................ 27 3.1.2 PR 2.0 .................................................................................................. 30 MK081 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang iv iv 3.1.3 Digital Marketing ................................................................................ 31 3.2 Lý do chọn chuyên đề ................................................................................. 34 3.3 Hiện trạng của vấn đề ................................................................................. 35 3.3.1 Mô tả chiến lược .................................................................................. 35 3.3.2 Phân tích các hoạt động PR của HTV3 trong quá trình thực tập. ....... 36 3.3.3 Nhận xét và đánh giá ........................................................................... 39 3.4 Đề xuất cho vấn đề ..................................................................................... 40 3.5 Giải pháp cho đề xuất ................................................................................. 41 3.5.1 Nâng cao hệ thống webite và facebook của HTV3 ............................. 41 3.5.2 Xây dựng ứng dụng HTV3 trên điện thoại .......................................... 42 3.5.3 Các hoạt động sự kiện ......................................................................... 44 3.5.4 Trao đổi quảng bá ................................................................................ 45 3.5.5 Đăng Banner ........................................................................................ 45 3.5.7 Kết luận ............................................................................................... 47 4. KẾT LUẬN và ĐỀ XUẤT ................................................................................... 48 4.1 Kết luận ....................................................................................................... 48 4.2 Đề xuất ........................................................................................................ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 50 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................... 51 THÔNG TIN LIÊN HỆ SINH VIÊN ............................................................................ 52 MK081 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang v v LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Đào Duy – Trưởng phòng Chương trình kiêm Giám đốc PR – Marketing và chị Phạm Ngọc Vân Quyên – Trợ lý PR – Marketing (người hướng dẫn trực tiếp tôi). Chị đã tin tưởng giao việc và tạo điều kiện tốt cho tôi trong quá trình thực tập cũng như việc hoàn thành tốt báo cáo. Bên cạnh đó tôi xin cảm ơn các anh chị nhân viên tại phòng Programming đã giúp tôi có được một môi trường làm việc thân thiện, thoải mái và có những kiến thức thực tế bổ ích để thực hiện bài báo cáo hoàn chỉnh hơn. Tôi cũng xin cảm ơn phía trường Đại học Hoa Sen đã tạo cho tôi một môi trường học tập tốt, cho tôi có nhiều điều kiện, cơ hội để tiếp xúc với thực tế tại các doanh nghiệp. Đó là điều mà tôi rất trân trọng. MK081 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang vi vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH Hình 1: Logo công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt ..................................................... 2 Hình 2: Sơ đồ hình thành và phát triển Cổ phần Truyền thông Trí Việt .......................... 6 Hình 3: Cơ cấu tổ chức của TVM ..................................................................................... 7 Hình 4: Một số sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh ..................................................... 11 Hình 5: Logo kênh HTV3 ............................................................................................... 12 Hình 6: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức công ty TVM (Ban quản trị kênh HTV3) ....................... 13 Hình 7: Cơ cấu tổ chức phòng PROGRAMMING .......................................................... 14 Hình 8: Bảng nội dung hoàn chỉnh của một title ............................................................ 16 Hình 9: Bảng Power point hoàn chỉnh của một title ....................................................... 17 Hình 10: Một vài title minh họa trong Brochue Content 2013 ....................................... 18 Hình 11:Tham gia họp báo Miss Teen 2012 .................................................................. 20 Hình 12: Bảng excel báo cáo bài viết về các tập của Miss Teen .................................... 21 Hình 13: Minh họa Power Point báo cáo từng tập phát sóng của Miss Teen ................. 22 Hình 14: Event Offline “Cùng Nemo vui bước đến trường ........................................... 25 Hình 15: Poster các sự kiện Nội bộ ................................................................................ 27 Hình 16: Các công cụ Social Media ở Việt Nam ........................................................... 32 Hình 17 : Mô hình 3S trong Digital Marketing .............................................................. 33 Hình 18: Tỉ lệ dân số 15 – 54 tuổi tiếp xúc hàng ngày với các loại phương tiện truyền thông ............................................................................................................................... 34 Hình 19: Thị phần khán giải các kênh đứng đầu thị trường chia theo phân khúc khán giả tại TPHCM ...................................................................................................................... 35 Hình 20: Trao giải cuộc thi “Thử tài lồng tiếng ............................................................. 36 Hình 21:Hình ảnh website và facebook của HTV3 ........................................................ 38 Hình 22:Hệ thống kết nối của khán giả và kênh HTV3 ................................................. 40 Hình 23: Biểu đồ thể hiện tỉ lệ giới trẻ sử dụng điện thoại di động (2009-2010) .......... 42 Hình 24 : Minh họa ứng dụng HTV3 dành cho iOS & Android .................................... 44 MK081 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 1 1 NHẬP ĐỀ Với tiêu chí “học đi đôi với hành” từ lâu đời nay của dân tộc ta, tôi luôn phấn đấu hết sức để đưa lý thuyết vào thực tiễn. Nhờ sự hỗ trợ của nhà trường, chúng tôi có được một lợi thế là được thực tập hai lần trong suốt quá trình học tập. Đây là lần thực tập tốt nghiệp của tôi, điều quan trọng nhất là tôi phải quan sát để tích lũy cho mình những điều mới mẻ, áp dụng kiến thức và kỹ năng có được vào công việc, thể hiện tốt bản thân trong quá trình thực tập. Tôi đã đề ra cho mình các mục tiêu cần hoàn thành trong quá trình thực tập tốt nghiệp là: Mục tiêu 1: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao Mục tiêu 2: Hội nhập tốt vào môi trường làm việc Mục tiêu 3: Vận dụng các kiến thức chuyên ngành đã học vào việc thực tập Mục tiêu 4: Tích lũy thêm các kiến thức mới bổ sung cho kinh nghiệm bản thân. MK081 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 2 2 1. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP THỰC TẬP 1.1. Đôi nét về Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt 1.1.1. Tổng quan  Tên Công ty  Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRÍ VIỆT  Tên tiếng Anh: TVM CORPORATION (Viết tắt: TVM CORP.)  Các văn phòng  Trụ sở chính : 09 Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  Văn phòng đại diện : Tòa nhà TVM, 06 Phạm Đình Toái Phường 6 Q.3, TP.HCM  Lĩnh vực hoạt động:  Truyền thông (Cung cấp bản quyền chương trình, phân phối chương trình và quản trị phát sóng truyền hình, chương trình truyền hình HTV3)  Sản xuất (Các chương trình nội địa, Phim trường Cánh đồng mơ ước và đội ngũ lồng tiếng)  Quảng cáo  Xuất bản truyện tranh (TVM Comics)  Huấn luyện - Đào tạo (Học viện TVM SBS Academy)  Quy mô: 200 nhân viên (2011)  Website:  Logo công ty Hình 1: Logo công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt MK081 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 3 3  Ý nghĩa Logo : OPEN TO THE WORLD – MỞ CỬA ĐÓN THẾ GIỚI …về những đổi thay, về bạn, về tôi và về thế giới này, về từng cá nhân và cả loài người; hiểu rằng ta đang sống và làm việc chung trong một công động không bị đóng khung bằng đường biên giối của mỗi quốc gia, mà bằng những lằn ranh của trí tưởng tượng và khát vọng của chúng ta. 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển  Sứ mệnh Nâng cao đời sống tin thần của khán thính giả Việt Nam thông qua việc cung cấp các chương trình giải trí, văn hóa, giáo dục có chất lượng cho giới trẻ và gia đình.  Tầm nhìn Trở thành 1 trong 10 kênh truyền hình hàng đầu cho giới trẻ Việt Nam. Trở thành đơn vị tiên phong trong ngành công nghệ truyền thông tại Việt Nam  Mục tiêu TVM – Điểm đến của tất cả mọi thứ bạn muốn vươn đến  Xây dựng công ty TVM Corp trở thành một trong những Công ty Truyền thông hoạt động về việc quản trị kênh truyền hình và cung cấp nội dung các chương trình truyền hình tốt nhất tại Việt Nam.  TVM Corp trở thành nhà cung ứng bản quyền chương trình truyền hình độc quyền tốt nhất thông qua các kênh phân phối như xuất bản, kênh TH, online, mobile, các đài truyền hình trung ương và địa phương.  TVM Corp là nhà sản xuất các chương trình nội địa với chất lượng cao của Việt Nam.  TVM Corp là công ty cung ứng nguồn lực quản trị cũng như nguồn lực về hoạt động truyền thông thông qua phần đầu tư về học viện đào tạo của hệ thống Công ty.  Xây dựng TVM Corp trở thành Công ty Truyền thông sản xuất các chương trình nội địa và là nhà cung cấp những nội dung chất lượng cao tại Việt Nam.  Xây dựng và cung ứng đội ngũ chuyên viên quản trị và chuyên viên kỹ thuật chuyên nghiệp, tiên phong trong lãnh vực truyền hình qua hệ thống đầu tư học viện đào tạo.  Tiếp tục phát triển kênh HTV3 và trang web HTV3.TV trở thành hai kênh truyền thông được yêu thích nhất của giới trẻ tại Việt Nam. MK081 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 4 4  Đẩy mạnh hình ảnh và các hoạt động của TVM Group thông qua các loại hình hoạt động đa dạng như: Xuất bản, Online, Merchandising, Academy, v.v… với kênh truyền hình HTV3 như một hệ thống không thể cắt rời.  Trở thành nhà cung ứng bản quyền các chương trình truyền hình độc quyền tốt nhất thông qua các kênh phân phối như xuất bản, kênh truyền hình, online, mobile… đến với các đối tác đài truyền hình trung ương và địa phương.  Đảm bảo giá thành sản phẩm mang tính cạnh tranh cao so với thị trường.  Quá trình hình thành và phát triển  2005 Tháng 7. 2005, Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt chính thức được thành lập, trụ sở c
Luận văn liên quan