Đề tài Cấu hình ứng dụng trong ASP.net

(Bản scan) Ứng dụng web bao gồm nhiều trang web. Thiết lập các thuộc tính cho ứng dụng sẽ tác động lên tất cả các trang. Thiết lập thuộc tính sẽ kiểm soát ứng dụng trong thời gian thực thi -> cấu hình ứng dụng asp.net

pdf28 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2118 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Cấu hình ứng dụng trong ASP.net, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên