Đề tài Chiến lược phát triển công ty cổ phần bê tông becamex

Những tiến bộ khoa học kỹ thuật mang tính đột phá, toàn cầu hóa, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng cuộc sống, cạnh tranh khốc liệt Tất cả đang đặt các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, các nhà quản trị, vào trong một môi trường hết sức năng động. Trong môi trường ấy, người ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao các doanh nghiệp này thành công còn các doanh nghiệp khác lại thất bại? Làm cách nào để tăng cơ hội thành công? Phải làm gì để duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững? Đó chỉ là một vài trong số vô vàn các câu hỏi phức tạp mà các nhà quản trị ngày nay phải tìm cách trả lời. Do đó các công ty và doanh nghiệp Việt Nam cần phải xác định rõ ràng được mục tiêu, hướng đi, vạch ra một con đường hợp lý và phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu để đảm bảo đi đến mục tiêu đã định và quản trị chiến lược cho phép chúng ta hoàn thiện quá trình đó. Quản trị chiến lược là xương sống của mọi quản trị chuyên ngành. Trong đó việc phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài công ty, xây dựng ma trận SWOT, ma trận SPACE, và ma trận QSPM để đề ra các chiến lược, chính sách phù hợp cho doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng cho việc phát triển của công ty trong tương lai.

doc35 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 4491 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chiến lược phát triển công ty cổ phần bê tông becamex, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... KHOA ... Đề tài tiểu luận: “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX” Giảng viên hướng dẫn : PGS-TS PHƯỚC MINH HIỆP. Lớp : Cao học QTKD Khóa ......... Niên khoá : ............ Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 20... LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Những tiến bộ khoa học kỹ thuật mang tính đột phá, toàn cầu hóa, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng cuộc sống, cạnh tranh khốc liệt… Tất cả đang đặt các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, các nhà quản trị, vào trong một môi trường hết sức năng động. Trong môi trường ấy, người ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao các doanh nghiệp này thành công còn các doanh nghiệp khác lại thất bại? Làm cách nào để tăng cơ hội thành công? Phải làm gì để duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững? Đó chỉ là một vài trong số vô vàn các câu hỏi phức tạp mà các nhà quản trị ngày nay phải tìm cách trả lời. Do đó các công ty và doanh nghiệp Việt Nam cần phải xác định rõ ràng được mục tiêu, hướng đi, vạch ra một con đường hợp lý và phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu để đảm bảo đi đến mục tiêu đã định và quản trị chiến lược cho phép chúng ta hoàn thiện quá trình đó. Quản trị chiến lược là xương sống của mọi quản trị chuyên ngành. Trong đó việc phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài công ty, xây dựng ma trận SWOT, ma trận SPACE, và ma trận QSPM để đề ra các chiến lược, chính sách phù hợp cho doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng cho việc phát triển của công ty trong tương lai. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Quá trình nghiên cứu này nhằm đánh giá các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần bê tông Becamex. Trên nền tảng đó, hoạch định các chiến lược phát triển cho sản phẩm của Công ty cổ phần bê tông Becamex trong những năm tiếp theo. 3. Phương pháp nghiên cứu: Quá trình nghiên cứu dựa vào nền tảng lý thuyết của bộ môn Quản trị chiến lược bao gồm các phương pháp hệ thống, phân tích, tổng hợp, thống kê, phương pháp chuyên gia và dựa vào mô hình phân tích ma trận SWOT. Nguồn dữ liệu chủ yếu từ khảo sát tình hình thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần bê tông Becamex trên Internet... Nội dung nhằm thu thập thông tin về : Năng lực sản xuất, trình độ nguồn nhân lực, những thuận lợi và khó khăn về thị trường, nhận thức của chủ doanh nghiệp về tình trạng ô nhiễm môi trường và sự khan hiếm nguồn nguyên liệu, đặc biệt là về đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của các Doanh nghiệp. Các thông tin này giúp đánh giá cơ bản tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, một tập hợp các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty đã được xác định từ các phiếu thăm dò ý kiến các chuyên gia trong ngành có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm. Các yếu tố được đánh giá cao sẽ được đưa vào phân tích trong ma trận SWOT. Trên nền tảng những kết luận rút ra từ ma trận, các chiến lược phát triển cho Công ty sẽ được đề xuất. 4. Đối tượng và phạm vi giới hạn đề tài: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi hoạt động SXKD của Công ty cổ phần bê tông Becamex và các đối thủ cạnh tranh của Công ty trong ngành xây dựng. Nội dung nghiên cứu dựa trên các số liệu, thông tin, tài liệu về môi trường kinh doanh của Công ty thu thập chủ yếu từ nguồn internet. Các chiến lược và giải pháp đề xuất cho Công ty được xây dựng và áp dụng trong khoảng thời gian đến năm 2015. Việc phân tích môi trường kinh doanh và rút ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty, cũng như những chiến lược được xây dựng và các giải pháp đề xuất cho Công ty cổ phần bê tông Becamex của nhóm 1 nghiên cứu qua đề tài trên chỉ nhằm mục đích phục vụ việc áp dụng thực tiển cho môn học Quản trị chiến lược vào một ngành, một doanh nghiệp cụ thể. 5. Nội dung nghiên cứu: Nội dung trình bài đề tài nghiên cứu gồm 4 chương: Chương 1: Phân tích môi trường bên trong của Công ty cổ phần bê tông Becamex. Chương 2: Phân tích môi trường bên ngoài của Công ty cổ phần bê tông Becamex. Chương 3: Lựa chọn chiến lược và đề xuất giải pháp cho Công ty cổ phần bê tông Becamex. Chương I : PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX  i. GiỚi thiỆu KHÁI QUÁT vỀ Công ty : 1.1/ Lịch sử hình thành và phát triển : Công ty Cổ phần Bê tông Becamex được thành lập tò việc cổ phần hóa Xí nghiệp Bê tông nhựa nóng và Xí nghiệp cống bê tông cốt thép trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-Becamex IDC theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 05/03/2008 của UBND tỉnh Bình Dương. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 07 năm 2008 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 03 tháng 06 năm 2008, thay đổi lần thứ nhất vào ngày 11 tháng 06 năm 2009 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo giấy chửng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700926112, và thay đổi lần thứ hai vào ngày 05 tháng 11 năm 2010 về việc tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700926112. - Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX - Tên tiếng Anh : BECAMEX ASPHALT AND CONCRETE JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt : BECAMEX ACC - Trụ sở chính : Đường N7 - KCN Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương. - Điện thoại : 0650.3567200 Fax 0650.3567201 - Email : becamexacc@gmail.com.vn; acc@becamexacc.com.vn - Website : 1.2/ Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh chinh của công ty : - Sản xuất, kinh doanh cống bê tông cốt thép các loại. - Sản xuất, kinh doanh bê tông nhựa nóng và bê tông xi mãng các loại. - Sản xuất, kinh doanh và thi công cấu kiện đúc sẵn. - Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình giao thông, công cộng, hạ tầng kỹ thuật. 1.3/ Chiến lược sản xuất kinh doanh : Mở rộng quy mô sản xuất : với hoạt động chính là sản xuất các sản phẩm bê tông cốt thép, bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng, thi công xây dựng công trình ... Thời gian qua hầu hết sản phẩm của công ty đều được công ty mẹ là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một Thành Viên (Becamex IDC) bao tiêu đầu ra. Hiện nay, nhu cầu của Công ty mẹ là rất lớn mà công suất của công ty chỉ đáp ứng được khoảng 70%. Mặt khác, hiện Bình Dương là một trong những tỉnh thành có tốc độ phát triển ngành công nghiệp thuộc loại cao trong cả nước : Các khu công nghiệp và đô thị mới đang được quy hoạch và triển khai như Khu công nghiệp Mỹ Phước 1,2,3,4, khu công nghiệp Bàu Bàng, Khu công nghiệp VSIP 2, khu công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương, khu công nghiệp và đô thị Becamex Bình Phước. Đây hứa hẹn sẽ là thị trường ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy trong kế hoạch sắp tới Công ty cũng đang dự kiến đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất cống để tăng công suất đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nâng cao công suất : Những năm qua, công ty đã chủ động đầu tư một số máy móc như : Trạm trộn Bê tông nhựa nóng với công suất 240 tấn/h, máy hàn lồng thép, đầu tư thêm xe chuyên chở ... Trong thời gian tới, Công ty chú trọng vào việc phát huy hết công suất máy móc thiết bị, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động : Công ty cũng định hướng sẽ phát triển thêm sang các lĩnh vực liên quan như : Đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết sang các lĩnh vực như bệnh viện, y tế, trường đại học và một số lĩnh vực khác có liên quan hay gần với ngành nghề chính công ty đang hoạt động để đa dạng hóa nguồn doanh thu đồng thời đảm bảo tính tăng trưởng bền vững trong chiến lược phát triển của công ty. 1.4/ Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh: Thuận lợi: Công ty sử dụng những dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, công suất lớn, nhập khẩu mới giữa cuối năm 2008 từ Đức và Hàn Quốc tiết kiệm được nhiều tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất tạo ra được những sản phẩm với giá thành thấp so với những máy móc công nghệ cũ kỹ tiêu tốn nhiều nguyên vật liệu. Được sự quan tâm của Công ty mẹ là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một thành viên (BECAMEX IDC Corp) từ việc giao cho thi công cơ sở hạ tầng các công trình do Becamex IDC là chủ đầu tư đang được triển khai thi công trong năm 2010 và những năm tới như Khu Liên Hợp, Thành Phố mới Bình Dương, Khu VSIP mở rộng, Đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, 03 tuyến đường Tân Uyên ... song song việc được giao cho thi công các công trình trên còn được Tổng công ty hổ trợ trong việc thanh toán. Sản phẩm của Công ty luôn chú trọng đến chất lượng cùng với giá cả cạnh tranh và dịch vụ hậu mãi tốt trong những năm qua nên dần được nhiều khách hàng ngoài Group Becamex là các nhà đầu tư trong và ngoài các khu công nghiệp biết đến và tin dùng. Đội ngũ CBCNV công ty trẻ, ngày một trưởng thành trong công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tạo nên một sức mạnh tổng hợp làm tiền đề vững chắc cho Công ty Cổ phần Bê tông Beacmex từng bước phát triển. Khó khăn: Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trong và ngoài nước tuy đang trong quá trình hồi phục song vẫn còn nhiều những diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không ít đến tình hình tài chính của các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có những dự án công trình trong các khu công nghiệp do Becamex IDC làm chủ đầu tư, mà công ty đang tham gia thi công cơ sở hạ tầng. Do đặc thù sản phẩm của công ty là kinh doanh những sản phẩm phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thời gian quay đồng vốn của công ty từ lúc sản xuất, cung cấp, thi công nghiệm thu và thanh toán thu tiền về thường phải trong ngoài 03 tháng, nên nhu cầu về nguồn vốn lưu động để phục vụ cho sản xuất kinh doanh tương đổi lớn hơn so với ngành kinh doanh thương mại khác, mà trong giai đoạn Nhà nước đang kiềm chế lạm phát siết lại thị trường tiền tệ tăng cao hiện nay cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán thu tiền về từ các khách hàng của công ty. Bên cạnh những khó khăn trên là sự ảnh hưởng của mất giá đồng VND so với đồng USD, sự biến động giá bất thường từ nguồn nguyên vật liệu qua nhập khẩu sử dụng cho sản phẩm bê tông nhựa nóng như Nhựa đường (Bitumen), dầu đốt DO, FO nên nằm ngoài khả năng dự đoán của công ty, làm tác động đến giá cả chi phí đầu vào tăng cao trong khi giá bán đầu ra công ty luôn phải cạnh tranh cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của công ty. II. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG: 2.1 Nhân sự: 2.2 Marketing: Sản phẩm: Giá: Sản phẩm của Công ty luôn chú trọng đến chất lượng cùng với giá cả cạnh tranh và dịch vụ hậu mãi tốt trong những năm qua nên dần được nhiều khách hàng ngoài Group Becamex là các nhà đầu tư trong và ngoài các khu công nghiệp biết đến và tin dùng. Phân phối: Sản phẩm của công ty được Tổng công ty mẹ và những công ty thành viên trong Tổng công ty tiêu thụ là chủ yếu. Ngoài ra công ty cũng chú trọng mở rộng quy mô thị trường ra bên ngoài, cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành. Khách hàng của công ty chủ yếu là khách hàng mua sỉ, khách hàng mua lẻ chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Tiếp thị: Hoạt động Marketing của công ty không nhằm vào đối tượng người tiêu dùng cuối cùng mà chủ yếu là các Tổng công ty (Công ty) thông qua các Hội nghị khách hàng được tổ chức hàng năm. Ngoài ra công ty còn thông qua các phương tiên thông tin đại chúng như : báo chí, pano quãng cáo … để tăng cường hình ảnh, thương hiệu công ty. 2.3 Tài chính kế toán: 2.4 Sản xuất: Nguyên vật liệu: Nguyên liệu chủ yếu hiện nay dùng trong sản xuất của Công ty là các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên thị trường như sắt thép, ximăng, cát, đá các loại (đối với các sản phẩm bê tông xi măng và cấu kiện bê tông đúc sẵn), nhựa đường và một số phụ gia khác do các nhà cung cấp nổi tiếng trên thị trường như Caltex, Shell, Petroiimex,... (dùng trong bê tông nhựa). Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tính liên tục trong sản xuất : công ty đã ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp uy tín với tiêu chí chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý. Khối lượng nguyên vật liệu dự trữ cho sản xuất được cân đối theo khối lượng công việc trong từng giai đoạn. Trong những thời điểm giá cả thị trường có dấu hiệu biến động tăng, thì công ty cân đối nhập nguồn nguyên vật liệu dự trữ sao cho chi phí giá thành tối ưu nhất. Trình độ công nghệ: Được hình thành từ hai xí nghiệp trực thuộc của Tổng Công ty BECAMEX IDC từ năm 2007 đến nay : Đa số các máy móc thiết bị trên dây chuyền sản xuất bê tông và các sản phẩm cấu kiện bê tông, bê tông nhựa nóng đều là những thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đức, trong đó, công ty đã áp dụng phương pháp sản xuất bê tông cốt thép theo công nghệ rung ép trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Mỹ cũng như hệ thống cần trục dầm đôi 20 tấn của Anh được điều khiển bằng điện tử. Công ty đã đầu tư 02 dây chuyền sản xuất lồng thép MBK của Cộng hòa Liên bang Đức với những tính năng như : Đường kính lồng thép có thể sản xuất được trên máy hàn từ 330 mm đến 2.500mm; chiều dài tổi đa của lồng 3.000mm. Trong lĩnh vực thảm bê tông nhựa nóng, công ty đã trang bị xe thảm bê tông nhựa nóng Volgel của Cộng hòa liên bang Đức với tính năng vượt trội trong việc thi công với những mặt đường có chiều dày và chiều rộng khác nhau. Ngoài ra, công ty đã đầu tư xe thảm bê tông xi măng mặt đường hiện đại của Mỹ với tính năng thực hiện những mặt đường bê tông xi măng với chiều rộng và chiều dày khác nhau, kể cả thực hiện tài bê tông xi măng bó vỉa, mương hở, dãi phân cách, vỉa hè. Các sản phẩm của Công ty đều đáp ứng các tiêu chuẩn cho ngành xây dựng, cầu đường do Việt Nam ban hành và các tiêu chuẩn khác đang được áp dụng tại Việt Nam. Ngoài ra, trong định hướng phát triển sắp tới Công ty sẽ đầu tư thêm các dây chuyền sản xuất cấu kiện đúc sẵn theo tiến trình đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Quy trình sản xuất cống bê tông cốt thép : Quy trình sản xuất bê tông nhựa nóng : Quy trình tổ chức thi công: 2.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: Ngoài những sản phẩm chủ lực của công ty đang thực hiện, hiện nay, công ty đang nghiên cứu phát triển sản phẩm mới như cấu kiện bê tông đúc sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu của những dự án trong Khu liên hợp Thành phổ mới Bình Dương, cũng như những dự án của các doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới. Công ty cũng đang tiến hành nghiên cứu và sản xuất cống hộp phục vụ nhu cầu của khách hàng trên địa bàn trong thời gian tới. Công ty hiện đang tập trung đầu tư để sản xuất tấm pannel bê tông cốt thép phục vụ cho công trình đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn trong thời gian tới với khối lượng phục vụ dự án khá lớn và giá trị cao. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện: 2.6 Hệ thống thông tin: - Hệ thống thông tin được công ty nắm bắt qua nhiều hệ thống : hệ thống chính thức và hệ thống không chính thức. Hệ thống chính thức : các cơ quan chức năng, báo, đài, internet, hội nghị, triển lãm.. Hệ thống không chính thức: kinh nghiệm của ban lãnh đạo, công nhân viên của công ty, kinh nghiệm của các cơ sở khác… - Mối quan hệ với các cơ quan hữu quan: Do công ty là một trong các Công ty thành đạt của tỉnh Bình Dương nên công ty có mối quan hệ với các cơ quan hữu quan rất tốt. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ban giám đốc với các cơ quan hữu quan đã giúp cho công ty có mối quan hệ với các cơ quan ban ngành ngày càng tốt hơn. 2.7 Chuỗi giá trị : 2.8 Năng lực lõi: Qua phân tích những thuận lợi và khó khăn cũng như phân tích chuỗi giá trị của công ty, ta có thể thấy rằng năng lực lõi của công ty chính là sản phẩm đầu ra được bao tiêu, tình hình tài chính của công ty có nhiều thuận lợi : mức độ nợ trong tổng tài sản thấp, được hỗ trợ trong thanh toán, được ưu đãi về thuế; công nghệ sản xuất hiện đại, giá cả cạnh tranh, dịch vụ hậu mãi tốt được sự tín nhiệm ngày càng cao của khách hàng tiêu dùng 2.9 Ma trận IEF : Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE): BẢNG 1: Đánh giá theo phương pháp Likert STT Các yếu tố bên trong 1 2 3 4 5 Tổng người trả lời Tổng điểm Mức độ quan trọng Làm tròn 1 Thương hiệu công ty 8 4 5 7 6 30 89 0.087 0.09 2 Năng lực tài chính 3 5 4 4 14 30 111 0.108 0.11 3 Nguồn nguyên liệu đầu vào 4 5 3 7 11 30 106 0.103 0.10 4 Năng lực sản xuất 2 4 4 8 12 30 114 0.111 0.11 5 Năng lực nghiên cứu - phát triển 6 6 3 7 8 30 95 0.093 0.09 6 Trình độ công nghệ 4 3 2 9 12 30 112 0.109 0.11 7 Chất lượng sản phẩm 1 4 5 8 12 30 116 0.113 0.11 8 Hoạt động marketing 6 7 5 6 6 30 89 0.087 0.09 9 Giá bán 6 8 5 4 7 30 88 0.086 0.09 10 Năng lực quản lý 4 3 6 7 10 30 106 0.103 0.10 Tổng cộng 1,026 1.000 1.00 Nguồn: Theo khảo sát điều tra từ các chuyên gia * Ghi chú: Thang điểm được chia theo phương pháp Likert: 1 điểm: Không quan trọng; 2 điềm: Hơi quan trọng - Quan trọng ở mức độ yếu; 3 điểm: Không ý kiến 4 điểm: Khá quan trọng - Quan trọng ở mức độ khá; 5 điểm: Rất quan trọng - Quan trọng ở mức độ cao. BẢNG 2: Ý kiến chuyên gia đánh giá theo thang điểm phân loại STT Các yếu tố bên trong 1 2 3 4 Tổng số người trả lời Tổng điểm Điểm trung bình Làm tròn 1 Thương hiệu công ty 9 7 7 7 30 72 2.40 2 2 Năng lực tài chính 3 4 3 20 30 100 3.33 3 3 Nguồn nguyên liệu đầu vào 7 10 8 5 30 71 2.37 2 4 Năng lực sản xuất 3 4 7 16 30 96 3.20 3 5 Năng lực nghiên cứu - phát triển 7 9 8 6 30 73 2.43 2 6 Trình độ công nghệ 5 6 7 12 30 86 2.87 3 7 Chất lượng sản phẩm 3 5 5 17 30 96 3.20 3 8 Hoạt động marketing 10 7 7 6 30 69 2.30 2 9 Giá bán 6 7 8 9 30 80 2.67 3 10 Năng lực quản lý 9 8 6 7 30 71 2.37 2 Tổng cộng 814 * Ghi chú: Điểm phân loại như sau: 1 điểm – Yếu nhiều nhất; 2 điềm – Yếu ít nhất; 3 điểm – Mạnh ít nhất; 4 điểm - Mạnh nhiều nhất; Bảng 3: Ma trận (IFE): STT Các yếu tố bên trong Mức độ quan trọng Phân loại Tổng điểm quan trọng Kết luận 1 Thương hiệu công ty 0.09 2 0.18 Yếu 2 Năng lực tài chính 0.11 3 0.33 Mạnh 3 Nguồn nguyên liệu đầu vào 0.10 2 0.20 Yếu 4 Năng lực sản xuất 0.11 3 0.33 Mạnh 5 Năng lực nghiên cứu - phát triển 0.09 2 0.18 Yếu 6 Trình độ công nghệ 0.11 3 0.33 Mạnh 7 Chất lượng sản phẩm 0.11 3 0.33 Mạnh 8 Hoạt động marketing 0.09 2 0.18 Yếu 9 Giá bán 0.09 3 0.27 Mạnh 10 Năng lực quản lý 0.10 2 0.20 Yếu Tổng cộng 1.00 2.53 Ghi chú: Tổng điểm quan trọng > 2,5 là công ty mạnh; Tổng điểm quan trọng = 2,5 là công ty ở mức độ TB. Tổng điểm quan trọng < 2,5 là công ty yếu. Nhận xét: STT  Điểm mạnh STT Điểm yếu 1 Chất lượng sản phẩm 1 Thương hiệu công ty 2 Khả năng tài chính 2 Nguồn nguyên liệu đầu vào 3 Trình độ công nghệ 3 Năng lực nghiên cứu - phát triển 4 Năng lực sản xuất 4 Hoạt động marketing 5 Giá bán 5 Năng lực quản lý Kết luận: Từ ma trận trên số điểm quan trọng tổng cộng là 2,53 (>2,50) cho thấy Công ty có môi trường nội bộ trên mức trung bình trong việc tận dụng các điểm mạnh và hạn chế những yếu kém. Thế mạnh của Công ty là : năng lực tài chính, năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, chất lượng sản phẩm, giá bán. Điểm yếu của Công ty là : thương hiệu, năng lực nghiên cứu phát triển, marketing, Năng lực quản lý. Chương II : PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX I. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ: 1.1 Môi trường kinh tế: Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trong và ngoài nước tuy đang trong quá trình hồi phục song vẫn còn nhiều những diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không ít đến tình hình tài chính của các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có những dự án công trình trong các khu công nghiệp do Becamex IDC làm chủ đầu tư, mà công ty đang tham gia thi công cơ sở hạ tầng. Do đặc thù sản phẩm của công ty là kinh doanh những sản phẩm phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thời gian quay đồng vốn của công ty từ lúc sản xuất, cung cấp, thi công nghiệm thu và thanh toán thu tiền về thường phải trong ngoài 03 tháng, nên nhu cầu về nguồn v