Đề tài Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏtại Sacombank - Cần thơ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam gia nhập WTO, Việt Nam được tiếp cận với công nghệ hiện đại tiên tiến trên thế giới một cách dễ dàng. Vinamilk đã tiên phong đầu tư dây chuyền đồng bộ thu mua và chế biến sữa tươi tiệt trùng, với công nghệ hiện đại của Pháp, Đan Mạch, Đức, Ý, Thụy Sĩ nhằm đảm bảo thu mua và chế biến hết nguyên liệu sữa tươi trong nước. “Chuẩn quốc tế - chuẩn của Vinamilk”.

pdf59 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1689 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏtại Sacombank - Cần thơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK- CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Th.s THÁI VĂN ĐẠI TRẦN THỊ HỒNG VÂN MSSV: 4031625 LỚP: QTKD-tổng hợp-K30 Cần Thơ, Năm 2008 Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 2 MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu................................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề ......................................................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu .......................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn ................................................................... 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu.......................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể.......................................................................................... 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................... 2 1.3.1. Không gian................................................................................................ 2 1.3.2. Thời gian................................................................................................... 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................... 3 1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu ..................................... 3 Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ................................... 5 2.1. Phương pháp luận.............................................................................................. 5 2.1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) .................................. 5 2.1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng............................. 7 2.1.3. Những vấn đề cơ bản về chiến lựợc ......................................................... 7 2.1.4. Công cụ sử dụng để lựa chọn chiến lược ............................................... 12 2.2. Phương pháp nghiên cứu................................................................................. 13 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................. 13 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu................................................................ 13 Chương 3: Tổng quan về ngân hàng Sài Gòn Thương Tín- Cần Thơ ......................... 14 3.1.Giới thiệu về Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Cần Thơ................. 14 3.1.1. Quá trình hình thành ............................................................................... 14 3.1.2. Chức năng hoạt động của chi nhánh....................................................... 14 3.1.3. Cơ cấu tổ chức ........................................................................................ 15 3.2. Kết quả kinh doanh của Sacombank giai đoạn 2005-2007............................. 16 3.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005-2007.............................. 16 3.2.2. Thuận lợi và khó khăn ........................................................................... 19 Chương 4:Phân tích hoạt động tín dụng và chiến lược phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N tại Sacombank Cần thơ....................................................... 22 Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 3 4.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của DNV& N gđ 2005- 2007 ........................ 22 4.1.1. Doanh số cho vay của DNV& N giai đoạn 2005-2007 .......................... 22 4.1.2. Doanh số thu nợ của DNV& N giai đoạn 2005-2007 ............................ 23 4.1.3. Dư nợ cho vay của DNV& N giai đoạn 2005-2007 ............................... 25 4.1.4. Nợ xấu của DNV& N giai đoạn 2005-2007 ........................................... 26 4.1.5. Đánh giá hoạt động tín dụng của DNV& N gđ 2005-2007.................... 27 4.2. Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N ................ 29 4.2.1. Xác định mục tiêu của chiến lược .......................................................... 29 4.2.2. Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu .................................................. 29 4.2.3. Phân tích những cơ hội và thách thức..................................................... 33 Chương 5:CL nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và dịch vụ cho DNV&N .. 45 5.1. Mở rộng quy mô hoạt động của chi nhánh...................................................... 45 5.2. Tăng cường hoạt động cho vay bằng cách thắt chặt quan hệ với KH............. 46 5.3. Nâng cao hiệu quả huy động vốn DNV&N .................................................... 48 Chương 6: Kết luận, kiến nghị..................................................................................... 51 6.1. Kết luận ........................................................................................................... 51 6.2. Kiến nghị ......................................................................................................... 51 Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 4 DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng1 : Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005-2007 ...........................17 Bảng 2: Doanh số cho vay DNV&N ................................................................ 22 Bảng 3 : Doanh số thu nợ của DNV&N........................................................... 23 Bảng 4: Dư nợ cho vay của DNV&N ............................................................. 25 Bảng 5: Nợ xấu của DNV&N........................................................................... 26 Bảng 6: Đánh giá hoạt động tín dụng đối với DNV&N ................................. 27 Bảng 7: Dự kiến doanh số cho vay DNV&N ................................................... 29 Bảng 8: Dự kiến dư nợ cho vay DNV&N ....................................................... 29 Bảng 9: Dự kiến huy động vốn của DNV&N................................................... 29 Bảng 10 : Số lượng DNV&N tại Thành Phố Cần Thơ ..................................... 35 Bảng 11 :Giá trị sản xuất công nghiệp tại TP Cần Thơ ................................... 36 Bảng 12: Quy mô vốn sản xuất kinh doanh tính bình quân cho một doanh nghiệp theo thành phần kinh tế ..................................................................................... 37 Bảng 13:Dư nợ cho vay của DNV&N của các ngân hàng ............................. 40 Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 5 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Mô hình quản trị chiến lược toàn diện..............................................8 Hình 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị chiến lược...................9 Hình 3: Mô hình ma trận SWTO ...................................................................12 Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 6 Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu Năm 2007 Thành phố Cần Thơ phát triển trong bối cảnh kinh tế cả nước đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, với những cơ hội và xen lẫn những thách thức. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế- xã hội TP Cần Thơ năm 2007 vẫn có những chuyển biến tích cực. Tăng trưởng GDP ở mức cao 16,27%, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2007 đạt hơn 926,6 triệu USD ( xuất khẩu đạt 551,8 triệu USD). Giá trị xuất khẩu này chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Cần Thơ. Số doanh nghiệp mới thành lập 500 doanh nghiệp- một thị trường tiềm năng của ngành ngân hàng. Với số lượng doanh nghiệp nhiều như vậy nhưng số lượng ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ là không phải ít. Tính cho đến thời điểm hiện nay, Cần Thơ đã có hơn 35 tổ chức tín dụng, ngân hàng quốc doanh vẫn giữ vị trí chủ đạo trên địa bàn. Phần còn lại là số đông các ngân hàng thương mại cổ phần đang cạnh tranh nhau bằng cách phát triển mạng lưới giao dịch, gia tăng vốn điều lệ, công nghệ, nhân sự. Đặc biệt là trong 2 tháng đầu năm 2008, tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại càng gay gắt hơn trong việc huy động vốn, nhiều ngân hàng đã đưa ra mức lãi suất rất cao để thu hút tiền gởi tiết kiệm. Sacombank Cần Thơ là chi nhánh đã thành lập được sáu năm và đã tạo được vị thế nhất định. Thương hiệu Sacombank đã được nhiều khách hàng biết đến và sử dụng dịch vụ. Ngoài trụ sở chính SacomBank còn có 3 phòng giao dịch nằm ở vị trí khá thuận lợi ở địa bàn thành phố Cần Thơ và 1 phòng giao dịch ở thị trấn Thốt Nốt. Khách hàng mục tiêu của ngân hàng trong năm 2008 vẫn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng trong bối cảnh hiện nay tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn nên đòi hỏi Sacombank phải có những kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng mục tiêu đề ra. Vì những lý do trên nên em đã chọn đề tài “ Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng và dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sacombank Cần Thơ giai đoạn 2008-2012” để làm đề tài nghiên cứu. Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 7 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Sacombank chủ yếu đẩy mạnh cho vay nhỏ lẻ, nên thị trường các doanh nghiệp vừa và nhỏ là khách hàng mục tiêu của ngân hàng. Đề tài “Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng và dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sacombank- cần thơ” đẩy mạnh hoạt động tín dụng vào đối tượng khách hàng mục tiêu, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng và dịch vụ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Cần Thơ trong 3 năm gần đây (2005 – 2007) để thấy rõ được xu hướng hoạt động của ngân hàng. Đồng thời kết hợp với tình hình chung của nền kinh tế và sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn Cần Thơ để đề ra những chiến lược phát triển hoạt động tín dụng, dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới – thời kỳ kinh tế hội nhập. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích hoạt động kinh doanh của Sacombank trong 3 năm 2005-2007, đánh giá doanh thu, lợi nhuận đạt được so với chỉ tiêu đề ra. - Phân tích tình hình hoạt động cho vay của Sacombank- Cần Thơ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 3 năm 2005, 2006, 2007 thông qua các chỉ tiêu về doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn … - Phân tích SWOT để đưa ra các chiến lược nhằm phát triển hoạt động tín dụng và dịch vụ cho DNV&N 1.3. Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNV&N tại Sacombank Cần Thơ như thế nào? - Hạn chế trong hoạt động tín dụng đối với DNV&N ra sao? - Tình hình các DNV&N, nhu cầu vốn của DNV&N ở TP Cần Thơ? - Môi trường kinh doanh tạo ra những cơ hội và nguy cơ gì cho phát triển hoạt động tín dụng DNV&N? - Những chiến lược nào nhằm phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N? Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 8 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Không gian Đề tài được thực hiện trong quá trình thực tập tại Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, trụ sở 34A2 Khu Công nghiệp Trà Nóc trực thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian Thời gian thực hiện Luận văn là 2,5 tháng bắt đầu từ 14/02/2008 đến ngày 24/04/2008. Luận văn trình bày dựa trên thông tin số liệu thu thập trong 3 năm 2005, 2006, 2007 của Sacombank Cần Thơ. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu - Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cần Thơ. - Tình hình phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cần Thơ 1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 1. Luận văn tốt nghiệp: ” Phân tích tình hình tín dụng và một số giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín- Cần Thơ”. Quy mô 76 trang. Sinh viên thực hiện: Vũ Thanh Xuân. Chuyên ngành: Tài chính – tín dụng K28, khoa Kinh tế, Đại Học Cần Thơ. Đề tài phân tích, đánh giá tình hình huy động vốn của ngân hàng giai đoạn 2004- 2006. Người viết còn đi sâu phân tình hình tín dụng theo thời gian, theo thành phần kinh tế và theo mục đích sử dụng vốn. Qua đó tác giả đã dùng các chỉ tiêu đánh giá khá chi tiết về hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, những nhiệm vụ cần làm trong thời gian tới của ngân hàng thì đề tài chưa nghiên cứu một cách cụ thể. 2. Luận văn tốt nghiệp: ”Chiến lược thâm nhập thị trường hộ kinh doanh cá thể của ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần Thơ”.Quy mô 98 trang. Sinh viên thực hiện: Trần Thanh Bình Chuyên ngành: Tài chính- tín dụng K29, Khoa kinh tế, Đại Học Cần Thơ. Đề tài đánh giá khá tốt môi trường kinh doanh của ngân hàng, phân tích cặn kẽ các đối thủ cạnh tranh là các ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng thương mại trực tiếp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Các chiến lược đưa ra khá phù hợp với tình hình phát triển của loại hình kinh doanh cá thể tại thành phố Cần Thơ. Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 9 3. Luận văn tốt nghiệp: ”Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương –chi nhánh Cần Thơ”. Quy mô 77 trang. Sinh viên thực hiện: Lâm Hồng Sương Lớp: Tài chính- Tín dụng K28, Khoa kinh tế, Đại Học Cần Thơ. Bài viết phân tích khá tốt hoạt động tín dụng của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng, Tuy nhiên, đề tài chưa nghiên cứu được nhu cầu vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn hiện nay để từ đó đưa ra các giải pháp để ngân hàng tiếp cận với doanh nghiệp nhiều hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Trong đề tài nghiên cứu của mình, người viết sẽ sử dụng những đề tài trên để làm cơ sở nghiên cứu. Giới hạn của đề tài là chỉ tập phân tích huy động vốn, hoạt động cho vay của đối tượng khách hàng mục tiêu là DNV&N, kết hợp với môi trường nội bộ và môi trường kinh doanh của ngân hàng để đưa ra những chiến lược phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N. Mục tiêu của việc nghiên cứu này là làm rõ khách hàng mục tiêu của ngân hàng là các DNV&N, nhu cầu vay vốn của loại hình doanh nghiệp này là rất lớn. Vì thế phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N là yêu cầu cần thiết cần phải thực hiện càng sớm càng tốt. Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 10 Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phương pháp luận 2.1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) 2.1.1.1. Khái niệm DNV&N Nghị định 90 định nghĩa DNNVV là “các cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá VND 10 tỷ hoặc số lao động bình quân hàng năm không quá 300 người”. Nghị định cũng nhấn mạnh: Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, khái niệm này có thể áp dụng một trong hai tiêu chí hoặc kết hợp cả hai. Hầu hết các ngân hàng Việt Nam (theo một số khảo sát) cho biết họ tập trung vào đối tượng khách hàng là DNNVV, mà không nêu rõ các đặc điểm cụ thể của nhóm khách hàng mà họ hướng tới. Vấn dề với khái niệm phân loại doanh nghiệp đó là nó quá rộng và quá mơ hồ để các Ngân hàng có thể lựa chọn làm thị trường mục tiêu. Các ngân hàng cần có các định nghĩa cụ thể và thực tiễn với mục đích sử dụng của mình nhằm phân đoạn thị trường và tiếp cận thị trường mục tiêu một cách có hiệu quả. 2.1.1.2. Vai trò của DNV&N DNV&N có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội, cụ thể trên các mặt sau: - Các DNV&N có vị trí rất quan trọng ở chỗ chúng chiếm đa số về mặt số lượng trong tổng số các cơ sở sản xuất kinh doanh và ngày càng tăng mạnh - Các DNV&N góp phần làm năng động nền kinh tế trong cơ chế thị trường do lợi thế của quy mô nhỏ là: năng động, linh hoạt, sáng tạo trong kinh doanh; cùng với sự kết hợp chuyên môn hóa và đa dạng hóa, mềm dẻo, hòa nhịp với đòi hỏi của nền kinh tế thị trường. DNV&N góp phần giải quyết một số lớn việc làm cho dân cư, làm tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo. - Các DNV&N có vai trò to lớn trong sự tăng trưởng kinh tế, góp phần tăng GDP của đất nước. DNV&N đóng vai trò lưu thông hàng hóa và cung cấp dịch vụ, là mạng lưới tiêu thụ hàng hóa cho các doanh nghiệp lớn. Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 11 - Các DNV&N đáp ứng tích cực, kịp thời nhu cầu tiêu dùng ngày càng phong phú đa dạng của xã hội mà các doanh nghiệp lớn không thể làm đựơc. - Các DNV&N có vai trò tích cực đối với sự phát triển kinh tế địa phương, khai thác tiềm năng của từng vùng sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu, tăng kim ngạch xuất khẩu. 2.1.1.3. Thuân lợi và khó khăn của các doanh nghiệp DNV&N ** Thuân lợi Quy mô nhỏ nhưng có tính năng động, linh hoạt, tự do sáng tạo trong kinh doanh, dễ dàng xây dựng ở nhiều nơi do quy mô hoạt không lớn. DNV&N có thể thành lập nhanh, dễ dàng chuyển hướng khi cần thiết, dễ thay đổi sản phẩm, mẫu mã theo nhu cầu thị trường. Hệ thống tổ chức sản xuất và quản lý ở các DNV&N gọn nhẹ, linh hoạt, công tác điều hành mang tính trực tiếp, mối quan hệ giữa các thành viên trong các DNV&N mật thiết hơn các doanh nghiệp lớn. Sự trì trệ, thua lỗ, phá sản của các DNV&N có ảnh hưởng ít hoặc không gây nên khủng hoảng kinh tế, xã hội, đồng thời ít chịu ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng dây chuyền. ** Khó khăn Về vấn đề tiếp cận các nguồn vốn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn gặp khó khăn không nhỏ, nhất là các khoản vay trung hạn, dài hạn từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Đặc biệt, các khoản vay có bảo lãnh rất hiếm khi dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; việc đầu tư vào khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, do nhận thức chưa thông thoáng, cho nên bị hạn chế rất nhiều. Hiện nay đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động có hiệu quả mong muốn mở rộng sản xuất kinh doanh đều nằm trong tình trạng thiếu đất để làm mặt bằng. Việc xin cấp đất, hoặc thuê đất của doanh nghiệp vừa và nhỏ bị cản trở bởi hồ sơ, thủ tục khá phức tạp. Phần lớn công nghệ do các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang sử dụng đã lạc hậu hàng chục năm, có khi vài chục năm. Điều này dẫn đến tình trạng sản phẩm làm ra không thể đáp ứng được mẫu mã, chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh, đến việc nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 12 Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý cũng như tay nghề của lực lượng lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay được đánh giá là thấp so với nhu cầu. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường phải chịu thiệt thòi, phải gánh chịu những thông lệ và điều kiện cạnh tranh không bình đẳng ở thị trường trong nước; khả năng tiếp xúc thương mại, tiếp cận với thị trường trong n
Luận văn liên quan