Đề tài Chọn khảo sát vài đặc tính của vi khuẩn lactic để muối chua nấm rơm, măng, đậu

(Bản scan) Tế bào có hình cầu hoặc hơi kéo dài, sự phân bào chỉ xảy ra theo một hướng, thường ở dạng đôi hặc chuỗi. Ít loài hóa lỏng được gelatin và không có loài nào phát triển tốt trên môi trường đặc. Những loài vi hiếu khí sử dụng được hydratcarbon và rượu đa chức

pdf33 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2177 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chọn khảo sát vài đặc tính của vi khuẩn lactic để muối chua nấm rơm, măng, đậu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên