Đề tài Chương trình quản lí khách sạn

Hiện nay công nghệ thông tin đang ngày càng được phát triển rộng dãi trên toàn thế giới .Đang dần bắt kịp với xu hướng chung Việt Nam cũng đang trên đà hội nhập nói chung và hội nhập công nghệ thông tin nói riêng đòi hỏi nhiều vấn đề được đặt ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà quản lí nhờ công nghệ phần mềm là cực kì quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp.Tuy nhiên chỉ trong lĩnh vực quản lí cũng rất đa rạng và phong phú và tuân thủ nhìêu quy định và khuynh hướng quản lí riêng của ngưởi quản lí.Trong cái đa dạng của quản lí chúng tôi nhóm lập trình cũng góp phần áp dung công nghệ thông tin vào quản lí bằng chương trình quản lí khách sạn. Thông qua ngôn ngữ lập trình visual basic 6.0 và thiết kế cơ sở dữ liệu trên microsoft access cùng với flash chúng tôi đã hoàn thành chương trình nhằm giúp cho các bạn có thể nắm bắt được chung nhất về một chương trình quản lí khách sạn.Đồng thời giúp cho người quản lí có thể thao tác từng bước tiến hành quản lí theo một chuỗi logic và liên tục .Chúng tôi cố gắng làm phần mềm này theo những tiêu chí chung trong việc quản lí khách sạn hiện nay. Tuy nhiên do trình độ có hạn chúng tôi chỉ có thể giới thiệu một mô hình quản lí khách sạn cho những khách sạn vừa và nhỏ.Nhưng chúng tôi tin rằng nếu được sự góp ý và chia sẻ kinh nghiệm của các bạn giúp chúng tôi hoàn chỉnh kiến thức để hoàn thành chương trình với mô hình quản lí khách sạn tương đối lớn và tương đối đầy đủ điều chỉnh để phù hợp với thực tế và đơn giản hơn trong công việc quản lí của các nhà quản lí khách sạn.

doc27 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2036 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chương trình quản lí khách sạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ KHÁCH SẠN LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay công nghệ thông tin đang ngày càng được phát triển rộng dãi trên toàn thế giới .Đang dần bắt kịp với xu hướng chung Việt Nam cũng đang trên đà hội nhập nói chung và hội nhập công nghệ thông tin nói riêng đòi hỏi nhiều vấn đề được đặt ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà quản lí nhờ công nghệ phần mềm là cực kì quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp.Tuy nhiên chỉ trong lĩnh vực quản lí cũng rất đa rạng và phong phú và tuân thủ nhìêu quy định và khuynh hướng quản lí riêng của ngưởi quản lí.Trong cái đa dạng của quản lí chúng tôi nhóm lập trình cũng góp phần áp dung công nghệ thông tin vào quản lí bằng chương trình quản lí khách sạn. Thông qua ngôn ngữ lập trình visual basic 6.0 và thiết kế cơ sở dữ liệu trên microsoft access cùng với flash chúng tôi đã hoàn thành chương trình nhằm giúp cho các bạn có thể nắm bắt được chung nhất về một chương trình quản lí khách sạn.Đồng thời giúp cho người quản lí có thể thao tác từng bước tiến hành quản lí theo một chuỗi logic và liên tục .Chúng tôi cố gắng làm phần mềm này theo những tiêu chí chung trong việc quản lí khách sạn hiện nay. Tuy nhiên do trình độ có hạn chúng tôi chỉ có thể giới thiệu một mô hình quản lí khách sạn cho những khách sạn vừa và nhỏ.Nhưng chúng tôi tin rằng nếu được sự góp ý và chia sẻ kinh nghiệm của các bạn giúp chúng tôi hoàn chỉnh kiến thức để hoàn thành chương trình với mô hình quản lí khách sạn tương đối lớn và tương đối đầy đủ điều chỉnh để phù hợp với thực tế và đơn giản hơn trong công việc quản lí của các nhà quản lí khách sạn. Mong rằng chương trình của chúng tôi có thể giúp cho các nhà quản lí cảm thấy sự hứng thú trong công việc quản lí của mình.Đồng thời cũng trở thành động lực cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí của các bạn. PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH I.1.MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH Xây dựng chương trình quản lí khách sạn nhằm áp dung công nghệ thông tin vào quản lí nói chung và quản lí khách sạn nói riêng để có thể góp phần theo kịp nhịp đập công nghệ trên toàn cầu.đồng thởi cũng góp phần vào việc mở rộng cánh cửa tiếp cân với công nghệ thông tin hơn nữa cho người quản lí. Giúp cho người quản lí khách sạn có thể quản lí một cách tối uư nhất,thuận lợi nhất,nhanh chóng nhất ,có thể tiết kiệm được thời gian,thông thoáng trong việc quản lí một cách dễ dàng.Đồng thời giúp cho khách hàng cảm thấy hài lòng và an tâm về bộ máy tổ chức.Cũng như thuận tiện trong việc đăng kí thuê phòng và cac dịch vụ cua khách sạn.sử dụng chương trình quản lí co thể tránh sai sót trong việc tính tiền đàm bảo tính công bằng cho khách hàng,Chương trình nhằm giảm thiểu những sai sót nhầm lẫn do quản lí bằng những tập hồ sơ giấy trên phương diên cổ điển mà theo thói quen hoạc sở thích của từng người khác nhau sẽ quản lí khác nhau.chương trinh quản lí này đưa ra một cách chung nhất có thể quản lí ở tất cả các khách sạn.Tuy nhiên tuỳ thuộc vào khách sạn khác nhau mà chương trình chỉ phải sửa chữa một vài chỗ đơn giản la ta có thể sử dụng phần mềm này cho nhiều khách sạn khác nhau. Mục đích nhằm giúp cho người quản lí có thể cập nhập thông tin khách thuê,cập nhập thông tin về dịch vụ ,tìm kiếm thông tin về khách hàng đã và đang thuê phòng ,đồng thời có những công cụ mà nhà quản lí có thể tham khảo như:microsoft word,microsoft excel, notepad, calculator.cũng như có cả phần trợ giúp cho người quản lí..Và có thể đưa ra báo cáo để giúp cho người quản lí có thể có cái nhìn tổng quan nhất.Trong phần cập nhập cho phép người quản lí co thề sửa chữa thông tin về khách hàng và thông tin cũng như đơn giá của dịch vụ có thể thay đổi.Trong mỗi phần có thể lưu giữ thông tin ,xoá bỏ thông tin và in thông tin nếu người quản lí cần. I.2: YÊU CẦU +Yêu cầu về chương trình: _Chương trình phải đảm bảo tính đầy đủ về thông tin cho một khách sạn cụ thể. _Chương trình phải đảm bảo liên tục cập nhật. _Chương trình phải đảm bảo tinh ứng dụng thực tế cao. _Chương trình phải mang tính khách quan và độ chính xác cao. _Chương trình phải hạn chế được tối thiểu những lỗi do sai sót của người sử dụng. _Chương trình phải vừa mang tính chung nhất cho tất cả các khách sạn vừa mang tính ứng dụng cụ thể cho một khách sạn nào đó mà khi thay đổi đơn giản có thể áp dụng cho một khách sạn khác. _Chương trình đảm bảo tính thống kê chính xác . _Chương trình đảm bảo tính tiền chính xác và in hoá đơn đầy đủ cho từng khách hàng. +Yêu cầu về người sử dụng : _Biết sử dụng thành thạo máy vi tính những chương trình ứng dụng đơn giản. _Biết mở chương trình ứng dụng của visual basic 6.0. và một vài chương trình có liên quan. _Có khả năng và trình độ nhất định về quản lí . I.3: HẠN CHẾ Do vấn đề quản lí khách sạn có rất nhiều các mảng quản lí khác nhau như: _Quản lí nhân sự của khách sạn _Quản lí về thuê phòng _Quản lí về dịch vụ vui chơi giải trí _Quản lí về dịch vụ ăn uống _Quản lí về tổ chức tiệc _Quản lí về các dịch vụ khác Trong các mảng quản lí ở trên nhóm lập trình chúng tôi chỉ đưa ra được cách thức tổ chức quản lí về thuê phòng và các dịch vụ khác. Nhóm lập trình chúng tôi với mong muốn ngoài việc đưa ra chương trình quản lí như thế này còn mong muốn được giới thiệu sản phẩm trên mạng internet để có thể liên hệ bổ trợ cho các nhà quản lí khách sạn mong muốn có được chương trình.Xong do nhiều điều kiên khách quan cũng như chủ quan cả về vật chất cũng như thời gian mong muốn đó chúng tôi chưa thể hoàn thành được PHẦN II: CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƯƠNG 1: BẢNG II.1.1 TABLE: CHIPHIDV (CHI PHÍ DỊCH VỤ) field name data type description makt text(10) mã khách hàng maphong text(10) mã phòng madv text(10) mã dịch vụ tiendv number tiền dịch vụ II.1.2: TABLE: DICHVU (DỊCH VỤ) field name data type description madv text(10) mã dịch vụ têndv text(50) tên dịch vụ II.1.3 : TABLE: LOAIPHONG (LOẠI PHÒNG) field name data type description maloai text(10) mã loại tenloai text(50) tên loại soluong number số lợng gia>1tuan number đơn giá theo tuần gia<1tuan number đơn giá theo ngày II.1.4 : TABLE PHONG (PHÒNG) field name data type description maphong text(10) mã phòng maloai text(10) mã loại tinhtrang yes/no tình trạng II.1.5 : TABLE: THUEPHONG (THUÊ PHÒNG) field name data type description makt text(10) mã khách thuê maphong text(10) mã phòng thuê ngaythue date/time ngày bắt đầu thuê phòng ngaytra date/time ngày trả phòng tinhtrang yes/no tình trạng tongtien number tổng tiền II.1.6:TABLE: TTKHACHTHUE (THÔNG TIN KHÁCH THUÊ) field name data type description makt text(10) mã khách thuê tenkt text(50) tên khách thuê phòng ngaysinh date/time ngày sinh gioitinh text(6) giới tính quoctich text(10) quốc tịch socmnd number số chứng minh th nhân dân diachi text(50) địa chỉ ghichu memo ghi chú CHƯƠNG 2: TRUY VẤN II.2.1 : THONGKE (THỐNG KÊ) II.2.2 : THU II.2.3 : TIENDV (TIỀN DỊCH VỤ) II.2.4 : TIENTP (TIỀN THUÊ PHÒNG) II.2.5 : TTKT (THÔNG TIN KHÁCH THUÊ) PHẦN III: CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH III.1 : ĐĂNG NHẬP Chương trình quản lí khách sạn mang tinh bảo mật riêng của khách sạn đó . đảm bảo các yếu tố mà người không phận sự không thể vào được chương trình để phục vụ cho các mục đích không những không có lợi cho khách sạn đó mà còn có nhiều nguy cơ làm tổn hại đến uy tín cũng như tài sản của khách sạn.Để đảm bảo dược điều đó chúng tôi xây dựng chương trình mà khi muốn vao được chương trình thì phải trải qua phần đăng nhập : Trước hết là nhập tên của người sử dụng đã cài đặt sẵn ,và sau đó bạn nhập mật khẩu mà chỉ có người trực tiếp quản lí mới biết được sau đó nhấp chuột vào OK còn nếu bạn không muốn đăng nhâp nữa thì nhấp vào cancel. Khi bạn nhập sai mat khẩu thì bạn sẽ không vào được hệ thống. Việc đăng nhập như hình dưới: III.2 : GIAO DIỆN CHÍNH Sau khi đăng nhập thành công hệ thống quản lí khách sạn.Xuất hiện giao diện chính mà ở đó bạn có thể quản lí được toàn bộ hệ thống III.3 : ĐĂNG KÍ PHÒNG THUÊ Từ giao diện chính nhấp vào mục đăng kí phòng thuê cho khách hàng đưa đến giao diện đăng kí.Trước hết là tìm kiếm về: _loại phòng: +sd: phòng đôi bình thường +ss: phòng đơn bình thường +vs: phòng đơn cao cấp +vd: phòng đôi cao cấp _tình trạng: sau khi chọn được loại phòng nhấp search sẽ view ra các mã phòng và tình trạng của nó.Dựa vào đó người sử dụng có thể chọn phòng đang trống cho khách thuê. Sau khi chọn được phòng bạn sang phần nhập thông tin về: _Mã khách thuê(khi mã bị trùng sẽ phải nhập lại) _Mã phòng thuê(đã được tìm kiếm mã phòng còn trống ở trên ) _ngày đêm có các nút lệnh thêm.lưu,ngày đêm,print. Tất cả những thông tin về mã khách và mã phòng đang sử dụng được view trên lưới. Sau khi hoàn thành bạn có thể thoát bằng nút thoát để trở về giao diên chính. III.4 :SỬA THÔNG TIN Khi có những sai sót trong việc nhập thông tin về khách thuê mà bạn chot lưu vào rồi mà bạn muốn sửa lại những thông tin đó bạn có thể vào phần sửa thông tin từ giao diện chính sẽ xuất hiện from sửa thông tin.Để sửa được thông tin bắt buộc bạn phải nhập mã khách hoặc số chứng minh nhân dân.Sau đó nhấp vào tìm kiếm để chương trình đưa ra thông tin của khách thuê và nhấp vào sửa để sửa trực tiếp.Sau khi sửa xong ban lưu vào và thoat khỏi phần sửa thông tin kêt thúc phần sửa. III.5 : TÍNH TIỀN THUÊ PHÒNG Khi khách thuê trả phòng để tính tiền phòng từ giao diện chính bạn nhấp vào tiền thuê phòng xuất hiện from tính tiền .Trước hết bạn phải nhập mã phòng và nhấp vào search sẽ view ra thông tin về khách hàng và ngày đến ,ngày đi và đưa ra tổng tiền thuê phòng.Nếu khách hàng yêu cầu in ra thì ta cũng có thể in ra cho khách hàng.Sau đó sẽ lưu lại để kiểm tra. III.6 : TÍNH TIỀN DỊCH VỤ Để tính tiền dịch vụ có 2 cách: _Từ giao diện chính nhấp vào tính tiền dịch vụ _Từ tính tiền thuê phòng nhấp vào nút tiếp Sẽ cho ra form tính tiền dịch vụ. Trước hết là mục nhập thông tin dịch vụ: Thao tác: _nhấp vào mã phòng và chọn mã phòng cần tính, search cho ra thông tin cần nhập là mã khách hàng , tên khách hàng ,mã dịch vụ,số tiền cần trả sau đó lưu vào .Nếu người khách thuê sử dụng nhiều dịch vụ thì lại tiếp tục nhấp vào nút thêm và thao tác lại. Từ form ở trên ta nhấp vào tính tiền dịch vụ để tính tiền dịch vụ: Thao tác : nhập mã khách thuê ,search sẽ view ra mã dịch vụ, tên dịch vụ,tiền trả cho từng loại dịch vụ.Sau đó nhấp vào tính tổng sẽ đưa ra tổng tiền trả cho dịch vụ. Nhấp vào in để in ra tổng tiền tiền dịch vụ, và thoát về giao diện chính. III.7 : IN HOÁ ĐƠN Sau khi khách trả phòng và thanh toán tiền người quản lí phải có nhiệm vụ in hoá đơn cho khách hàng để đảm bảo tính xác thực: Để in được hoá đơn bạn cần nhập mã phòng và in ra 2 loại hoá đơn là: _hoá đơn phòng _hoá đơn dịch vụ III.8 :CẬP NHẬP Trong quản lí khách sạn khách thuê phòng là liên tục hàng ngày nên việc cập nhập thông tin mới về khách thuê là cần thiết .Đồng thời do cơ cấu tổ chức ngày càng được nâng cấp nên các loại hình dịch vụ cũng do xu hướng của khách hàng mà khách sạn có thể bổ sung hoặc loại bỏ các loại hình dịch vụ đó.Chương trình có 2 loại cập nhập là: _cập nhập về thông tin khách thuê _cập nhập về dịch vụ Để có thể vào được chương trình cập nhập của tưng loại trên ta vào menu cập nhập chọn 1 trong 2 vấn đề cần cập nhập. III.8.1: CẬP NHẬP THÔNG TIN KHÁCH THUÊ Sau khi vào menu chon cập nhập chọn tiếp thông tin khách thuê sẽ xuất hiện bảng chọn như sau: Khi cập nhập mới thông tin khách thuê bạn phải nhập hết tất cả những thông ở trên .Tất cả những thông tin đó bạn có thể lưu hoặc tiếp tục nhập tiếp hoặc thoát hoặc có thể sửa những lỗi sai, hoặc xoá và huỷ thông tin vừa lưu.Khi bạn muốn tiếp tục công việc bạn có thể nhấp vào tiếp chương trình sẽ trở về phần đăng kí phòng thuê ở trên. III.8.2 : CẬP NHẬP DỊCH VỤ Sau khi vào menu cập nhập chọn dịch vụ, xuất hiện bảng chọn danh mục dịch vụ: trước hết nhập mới mã dịch vụ mới và tên của dịch vụ có thể sử dụng được các thao tác về thêm, lưu, sửa , xoá ,huỷ bỏ ,in và thoat khỏi chương trình cập nhập dịch vụ. III.9: TÌM KIẾM Chương trình cho phép tìm kiếm thông tin khách thuê.Từ menu chọn tìm kiếm chọn tìm kiếm thông tin khách thuê xuất hiện bảng chọn có 2 cách tìm kiếm là : _thông tin tổng hợp _thông tin chi tiết Có các tiêu chí tìm kiếm như: _Mã khách thuê _Tên khách thuê _giới tính _ngày sinh _địa chỉ _mã phòng _dịch vụ III.9.1 : TÌM KIẾM THÔNG TIN TỔNG HỢP III.9.2 : TÌM KIẾM THÔNG TIN CHI TIẾT Cho phép view ra tất cả nhưng thông tin về khách hàng. III.10: CÔNG CỤ Trên menu nhấp vào công cụ cho ra các công cụ phục vụ cho quản lí khách sạn. III.11: TRỢ GIÚP Phần giới thiệu về khách sạn: III.12 : BÁO CÁO Trong phần báo cáo chương trình cho phép có hai mảng báo cáo la: _Danh sách khách thuê _Thống kê III.12.1 : BÁO CÁO DANH SÁCH KHÁCH THUÊ Để báo cáo được dannh sách khách thuê trong phần menu chọn báo cáo chọn danh sách khách thuê đưa ra bảng chọn sau: Trước hết phải nhập mã phòng sau đó in ra và thoát khỏi chương trình in báo cáo. III.12.2 :THỐNG KÊ MỤC LỤC Trang Phần I : Giới thiệu chung về chương trình 4 I.1 : Mục đích của chương trình 4 I.2: Yêu cầu 4 I.3 : Hạn chế 6 Phần II : Cơ sở dữ liệu 6 Chương 1: Bảng 6 II.1.1: Table:chiphidv ( chi phí dịch vụ) 6 II.1.2: Table: dichvu (dịch vụ ) 6 II.1.3: Table: loaiphong ( loại phòng) 6 II.1.4: Table: phong ( phòng). 7 II.1.5: Table: thuephong ( phòng)......... 7 II.1.6: Table:ttkhachthue ( thông tin khách thuê).... 7 Chương 2 : Truy vấn 8 II.2.1: Thongke (thống kê)....... 8 II.2.2: Thu... 8 II.2.3: Tiendv (tiền dịch vụ). 9 II.2.4: Tientp (tiền thuê phòng)............................................................... 9 II.2.5: Ttkt(thông tin khách thuê)............................................................... 10 Phần III: Giao diện chính..................................................................................... 11 III.1:Đăng nhập............................................................................................... 11 III.2:Giao diện chính..................................................................................... 11 III.3:Đăng kí phòng thuê.............................................. 12 III.4:Sửa thông tin 15 III.5: Tính tiền phòng thuê.. 16 III.6:Tính tiền dịch vụ 17 III.7:In hoá đơn.. 19 III.8: Cập nhập..................................................... 20 III.8.1:Cập nhập thông tin khách thuê.... 21 III.8.2:Cập nhập dịch vụ 22 III.9: Tìm kiếm 23 III.9.1:Tìm kiếm thông tin tổng hợp 23 III.9.2:Tìm kiếm thông tin chi tiết 24 III.10: Công cụ 25 III.11: Trợ giúp................................................................... 26 III.12: Báo cáo................................................................... ...........................27 III.12.1: Báo cáo danh sách khách thuê 28 III.12.2: thống kê 28