Đề tài Cơ hội cuộc sống tác động đến tình trạng sức khỏe

Có thể nói điều kiện kinh đóng vai trò quan trọng trong đời sông của con người, nó có tác động trực tiếp đến tất cả các hoạt động sóng của con người. Điều kiện kinh tế có tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến lối sống, hành vi, stress của con người. Điều kiện kinh tế có tác động dến khẩu phàn ăn, chế độ ăn uống, chất lượng bữa ăn.

ppt12 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2084 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Cơ hội cuộc sống tác động đến tình trạng sức khỏe, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ HỘI CUỘC SỐNG TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE I. CƠ HỘI CUỘC SỐNG: Cơ hội cuộc sống là……… Cơ hội cuộc sống bao gồm các yếu tố:……….. II. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CƠ HỘI CUỘC SỐNG ĐẾN TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE 1. Điều kiện kinh tế: Có thể nói điều kiện kinh đóng vai trò quan trọng trong đời sông của con người, nó có tác động trực tiếp đến tất cả các hoạt động sóng của con người. Điều kiện kinh tế có tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến lối sống, hành vi, stress của con người. Điều kiện kinh tế có tác động dến khẩu phàn ăn, chế độ ăn uống, chất lượng bữa ăn. Đối với những cá nhân, gia đình, quốc gia có điều kiện kinh tế khá giả, nền klinh tế phát triển thì họ có điều kiện tốt hơn trong việc lựa chọn khẩu phần ăn, chất lượng bữa ăn và chế độ dinh dưỡng. Đối với những cá nhân, gia đình, quốc gia có điều kiện kinh tế khó khăn, nền kinh tế kém phát triển thì họ gặp khó khăn trong việc lựa chọn khẩu phần ăn và chế độ dinh dương. Như vậy điều kiện kin tế có ảnh hưởng rất lớn trong việc lựa chọn khẩu phần Ăn, chế độ dinh dưỡng. Do đó nó tác động đến tình trạng sức khỏe của con người Kinh tế có tác động rất lớn đến việc tiếp cận dịch vụ y tế cả về mức độ tiếp cận cũng như môi trường chăm sóc sức khỏe. Những cá nhân, gia đình, nhóm xã hội giàu có thì có sự tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe khá tốt và có nhu cầu đòi hỏi chất lượng dịch vụ y tế cao. Những cá nhân, gia đình, nhóm xã hội có điều kiện kinh tế khó khăn vì vậy mà Ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cao. Các quốc gia có trình độ kinh tế phát triển, việc quan tâm chăm sóc sức khỏe đối với người dân được đặc biệt chú trọng, chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe hiện đại Các quốc gia có nề kinh tế kém phát triển thì việc phát triển dịch vụ y tế còn hạn chế. Do vậy mà đa số người dân toiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe rất khó khăn 2. Trình độ học vấn: Trình độ học vấn có ảnh hưởng rất lớn đến: việc lựa chọn việc làm, thu nhập, lối sống, nhận thức…, và có ảnh hưởng quan trọng đến chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh và chữa bệnh của mọi người. Với những người có trình độ học vấn cao, việc quan tâm đến sức khỏe, chăm sóc sức khỏe Dựa vào những tiến bộ khoa học, do đó có những lối sống, hành vi sống theo hướng khoa học và hợp lý, chú trọng đến phòng bệnh hơn chữa bệnh Với những người có trình độ học vấn thấp,do ảnh hưởng của trình độ đến tính chất công việc và việc lựa chọn công việc, thu nhập có ảnh hưởng rất lớn đến lối sống và hành vi sống.Đa số những người có trình độ học vấn thấp, việc thu nhập không được cao nên sẽ hạn chế đối với việc chăm sóc sức khỏe. 3. Giới tính: 4. Địa vị xã hội: 5. Nghề nghiệp: Có thể chia theo 4 nhóm nghề nghiêp sau: 6. Văn hóa từng vùng: 7. Môi trường sống:
Luận văn liên quan