Đề tài Cơ sở hình thành và phát triển khu đô thị Bắc Sông Cấm – Hải Phòng

1.1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch: Thành phố Hải Phòng là đô thị trung tâm cấp quốc gia của vùng trọng điểm Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng về các mặt kinh tế, văn hoá, đào tạo và nghiên cứu khoa học, là cửa ngõ chính ra biển của các tỉnh phía Bắc và là một đầu mối giao thông quan trọng của Bắc và của cả nước, là trung tâm hành chính chính trị của thành phố Hải Phòng trực thuộc Trung ương, có vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng. Theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đã được Chính phủ phê duyệt tại quyết định 04/2001 - Đô thị Hải Phòng đến năm 2020 với quy mô 1.350.000 người trong đó đô thị trung tâm 1.100.000 người và các đô thị vệ tinh là : An Lão, Kiến Thuỵ, thị xã Đồ Sơn, Núi Đèo, Minh Đức, Cát Bà có quy mô 250.000 người, đồng thời xác định trung tâm mới của thành phố Hải Phòng tại khu đô thị Bắc sông Cấm. Việc nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm là bước đi tiếp theo thực hiện định hướng quy hoạch phát triển không gian đô thị Hải Phòng, là việc làm cần thiết và cấp bách nhằm từng bước đặt tiền để đầu tư phát triển trung tâm đô thị Hải Phòng khang trang, hiện đại đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. 1.2. Mục tiêu: Làm cụ thể hoá và làm chính xác các quy định của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đối với khu vực nghiên cứu. Quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm – Thành phố Hải Phòng nhằm mục tiêu phát triển mở rộng thành phố về phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố theo định hướng phát triển không gian đô thị. Xây dựng khu đô thị thành một quận mới hiện đại và bền vững, có môi trường sống làm việc nghỉ ngơi thuận lợi, có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ góp phần phát triển đô thị Hải Phòng thành đô thị trung tâm cấp quốc gia. Nhằm thực hiện công cuộc phát triển kỹ thuật xã hội của thành phố trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 1.3. Thành quả của quy hoạch: Khu đô thị Bắc sông Cấm hình thành sẽ đem lại cho thành phố Hải Phòng những thành quả sau đây: Một khu trung tâm hành chính chính trị của thành phố tương xứng với tầm cỡ của một đô thị loại I, phù hợp với định hướng phát triển của Hải Phòng. Đem lại một tiêu chuẩn sống tiện nghi cho một bộ phận dân cư hiện hữu tại khu vực Thuỷ Nguyên với toàn bộ cơ sở hạ tầng đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị loại I. Tạo ra một không gian hoạt động thương mại dịch vụ cho thành phố Hải Phòng, tạo động lực phát triển kinh tế cho thành phố cảng. Hình thành một quỹ đất ở mới cho việc phát triển đô thị Hải Phòng theo quy hoạch chung đã được phê duyệt. Hình thành một khu vực hoạt động mang tính quốc tế với những trung tâm giáo dục, kinh tế, chăm sóc sức khoẻ và công nghệ cao cho thành phố. Hình thành một khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí cho thành phố nói riêng và cho toàn miền cũng như khách quốc tế. Hải Phòng sẽ có được một nguồn lợi đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng của khu vực, là động lực thu hút những nguồn vốn đầu tư khác, đem lại nhiều việc làm cho dân cư khu vực.

doc51 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1920 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Cơ sở hình thành và phát triển khu đô thị Bắc Sông Cấm – Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên