Đề tài Công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

(Bản scan) Như chúng ta đều biết, trong hai thập niên cuối thế kỷ 20 thế giới đã được chứng kiến một hiện tượng ngoạn mục và đầy ý nghĩa đó là sự bùng nổ thông tin với sự phát triển nhanh đến chóng mặt của Công nghệ thông tin (CNTT) Nói đến Thông tin và CNTT, trước hết phải nói đến tin học là ngành khoa học chuyên nghiên cứu việc thu thập thông tin, quản lý thông tin, xử lý thông tinn và truyền thông tin theo cách nào đó, nhằm đạt được ở mức độ tốt nhất mục tiêu đặt ra

pdf143 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2339 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan