Đề tài Công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội ở cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Từ hàng chục năm nay, chính sách BHXH đã góp phần quan trọng trong việc trợ cấp vật chất, hỗ trợ đời sống cho những đối tượng BHXH và gia đình họ khi gặp phải những rủi ro, biến cố. Trong cuộc sống dẫn đến việc bị giảm hoặc mất sức lao động, giảm hoặc mất nguồn thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hoặc chết. Chính sách cũng có tác dụng động viên công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang yên tâm công tác, sản xuất, chiến đấu góp phần thắng lợi vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nay chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp với đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế - xã hội khi định hướng phát triển các lĩnh vực về chính sách giải quyết một số vấn đề xã hội. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Đảng ta đã xác định quan điểm phải giải quyết tốt việc "Thực hiện và hoàn thiện chế độ BHXH, đảm bảo đời sống người nghỉ hưu được ổn định từng bước được cải thiện". Tiếp theo đó nghị quyết đại hội đảng IX nhấn mạnh "Thực hiện chính sách xã hội bảo đảm an toàn cuộc sống mọi thành viên cộng đồng, bao gồm BHXH đối với người lao động thuộc các thành phần kinh tế". Thực tế hiện nay việc thực hiện chính sách BHXH ở Việt Nam được đánh giá là tương đối ổn định và ngày càng phát triển biểu hiện là số đối tượng tham gia BHXH ngày một tăng năm sau cao hơn năm trước, BHXH đã tạo được niềm tin trong lòng dân chúng đặc biệt là những người thực tế đã tham gia vào quá trình lao động sản xuất từ đó đã xây dựng được một ngân quỹ không nhỏ từ việc thu phí BHXH từ người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo công tác trợ cấp BHXH đối với những đối tượng tham gia BHXH thuộc diện được hưởng trợ cấp BHXH theo quy định. Tuy nhiên, tính đến nay số lượng lao động tham gia BHXH mới chiếm một tỷ lệ nhỏ so với lực lượng lao động trong xã hội khoảng 5,8 triệu/42 triệu lao động. Số lao động chưa tham gia BHXH tập chung chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước chủ yếu là do đơn vị sử dụng lao động và người lao động không thực hiện theo đúng pháp luật về thu BHXH mặt khác do chế độ BHXH vẫn còn mới với sự tăng lên rõ rệt về số lượng lao động tham gia đóng BHXH do cơ cấu nhân khẩu về sự bao cấp của nhà nước cho người nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995, xu hướng già hoá của dân số cộng với tỷ lệ đóng góp BHXH tương đối thấp (20% tiền lương đóng BHXH), về lâu dài nếu so với các nước khác trên thế giới là không đủ để duy trì, ổn định chế độ BHXH Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH cho người lao động nói chung và thực hiện công tác quản lý BHXH nói riêng, làm giảm hiệu lực của các cơ quan BHXH quản lý trong hoạt động thu nộp BHXH. Do vậy để đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đáp ứng những yêu cầu trong công tác thu BHXH cũng như việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu BHXH. Với mục đích góp một phần công tác quản lý thu BHXH, mục đích góp một phần công sức của mình vào cơ chế quản lý thu BHXH ở Việt Nam em đã chọn đề tài "Công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Đây là một vấn đề khó và mang tính tổng quát cao vì vậy để hoàn thành được chuyên đề thực tập này, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình của giáo viên trực tiếp hướng dẫn thực tập, tập thể cán bộ làm việc tại cơ quan BHXH Việt Nam nói chung, tại ban thu BHXH nói riêng. Qua đây cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô, cùng toàn thể cô chú, anh chị đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập tốt nghiệp. Dù đã rất cố gắng cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình nhưng cũng không tránh khỏi thiết sót mong quý thầy cô và các cô chú, anh chị trong cơ quan BHXH Việt Nam đóng góp ý kiến để em hoàn thành được tốt hơn. Nội dung chính của chuyên đề này gồm có 3 chương: Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội. Chương II: Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam Chương III: Một số giải pháp và ý kiến đề xuất nhằm nâng cao công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam phù hợp với điều kiện nước ta hiện nay.

doc91 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 5594 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội ở cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan