Đề tài Công tác xã hội với trẻ em vi phạm pháp luật

Trẻ em là tương lai của đất nước , là thế hệ sẽ kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước của dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay do sự phát triển của kinh tế - xã hội thì cùng với những mặt tốt của nó thì kéo theo là các tệ nạn nảy sinh, sự suy đồi đạo đức của một số bộ phận thanh thiếu niên trong đó có cả trẻ em. Đặc biệt là tình hình trẻ em vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng, mức độ nghiêm trọng ngày càng mạnh và tính chất ngày càng phức tạp. Với thực trạng này đặt ra vấn đề cho toàn xã hội nói chung và nhân viên công tác xã hội nói riêng. Trước tình hình đó thì chúng ta cần phải làm gì để đẩy lùi tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật? Đối với những đối tượng trẻ em đã vi phạm pháp luật thì chúng ta nên làm gì để giáo dục các em để tái hòa nhập cộng đồng ? Trước vấn đề đó chúng tôi đã bắt tay vào nghiên cứu hiện trạng trẻ em vi phạm pháp luật và tìm hiểu được một số nguyên nhân đẫn đến tình trạng trẻ vi phạm pháp luật. Qua bài tập nhóm này chúng tôi đã nhận ra nhiều vấn đề về trẻ vi phạm pháp luật, từ đó đã đưa ra nhiều phương pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ vi phạm pháp luật. Trẻ em là mầm non của đất nước vì vậy chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa để tạo dựng một xã hội vững mạnh. Cũng chính vì lý do này chúng tôi đã quyết định tiến hành các phương pháp công tác xã hội với trẻ vi phạm pháp luật nhằm phục hồi nhân cách cho họ để họ trở lại cuộc sống thường ngày và trở thành những người có ích cho xã hội.

doc24 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3795 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác xã hội với trẻ em vi phạm pháp luật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Công tác xã hội với trẻ em vi phạm pháp luật BỐ CỤC TRÌNH BÀY TT Đề mục Trang 1 Lí do chọn đề tài Lí luận chung. Định nghĩa trẻ em. Định nghĩa hành vi phạm pháp Định nghĩa trẻ em vi phạm pháp luật Công tác xã hội với trẻ em vi phạm pháp luật Tình hình trẻ em vi phạm pháp luật hiện nay. Đặc điểm của trẻ em vi phạm pháp luật Nguyên nhân Hậu quả. Thái độ của xã hội với trẻ phạm pháp Các dich vụ xã hội Biện pháp Phương pháp công tác xã hội với trẻ em vi phạm pháp luật 6.1. Đặc điểm tâm lý của trẻ 6.2. Các kĩ năng tiêp xúc với trẻ 6.3. Các bước công tác xã hội với trẻ em vi phạm pháp luật 6.3.1. Xác định nhu cầu của trẻ 6.3.2. Công tác xã hội với cá nhân 4 Ứng dụng tình huống cụ thể. 5 Kết luận. Nội dung bài báo cáo. I: Đặt vấn đề : Trẻ em là tương lai của đất nước , là thế hệ sẽ kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước của dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay do sự phát triển của kinh tế - xã hội thì cùng với những mặt tốt của nó thì kéo theo là các tệ nạn nảy sinh, sự suy đồi đạo đức của một số bộ phận thanh thiếu niên trong đó có cả trẻ em. Đặc biệt là tình hình trẻ em vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng, mức độ nghiêm trọng ngày càng mạnh và tính chất ngày càng phức tạp. Với thực trạng này đặt ra vấn đề cho toàn xã hội nói chung và nhân viên công tác xã hội nói riêng. Trước tình hình đó thì chúng ta cần phải làm gì để đẩy lùi tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật? Đối với những đối tượng trẻ em đã vi phạm pháp luật thì chúng ta nên làm gì để giáo dục các em để tái hòa nhập cộng đồng ? Trước vấn đề đó chúng tôi đã bắt tay vào nghiên cứu hiện trạng trẻ em vi phạm pháp luật và tìm hiểu được một số nguyên nhân đẫn đến tình trạng trẻ vi phạm pháp luật. Qua bài tập nhóm này chúng tôi đã nhận ra nhiều vấn đề về trẻ vi phạm pháp luật, từ đó đã đưa ra nhiều phương pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ vi phạm pháp luật. Trẻ em là mầm non của đất nước vì vậy chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa để tạo dựng một xã hội vững mạnh. Cũng chính vì lý do này chúng tôi đã quyết định tiến hành các phương pháp công tác xã hội với trẻ vi phạm pháp luật nhằm phục hồi nhân cách cho họ để họ trở lại cuộc sống thường ngày và trở thành những người có ích cho xã hội. II. Các khái niệm công cụ 1. Định nghĩa trẻ em. Có nhiều định nghĩa khác nhau về trẻ em: Theo góc độ xã hội học: trẻ em là giai đoạn con người đang học cách tiếp nhận những chuẩn mực của xã hội và đóng vai trò xã hội của mình. Đây là giai đoạn xã hội hoá mạnh nhất và là giai đoạn đóng vai trò quy định của vật chất hình thành nhân cách mỗi con người. Theo góc độ tâm lí học: Trẻ em được dùng để chỉ giai đoạn đầu của sự phát triển tâm lí, nhân cách con người. Theo hiệp ước về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc: Trẻ em là những người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em có quy định tuổi thành niên sớm. ( Như vậy theo các góc độ trên thì các trẻ em được hiểu là giai đoạn mà con người hình thành các đặc điểm tâm sinh lý, do đó ở giai đoạn này con người có nhiều thay đổi dẫn đến việc vi phạm các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Do đó chúng ta cần phải chú ý đến sự phát triển của trẻ em ở giai đoạn này. 2. Định nghĩa hành vi phạm pháp. Theo lý luận chung về pháp luật: hành vi phạm pháp  nói chung là hành vi trái pháp luật xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ do các chủ thể có năng lực hành vi thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý gây hậu quả thiệt hại cho xã hội. Hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả xấu cho xã hội, đối với trẻ em thì ở lứa tuổi từ 1-12 tuổi thì ở lứa tuổi này ít gây ra các vi phạm pháp luật. Từ độ tuổi từ 13- 18 tuổi là giai đoạn mà trẻ em gây ra nhiều vụ vi phạm pháp luật nhất. Vì vậy ở giai đoạn lứa tuổi này chúng ta phải hết sức lưu ý. 3. Định nghĩa trẻ em vi phạm pháp luật Là những hành vi hành động của trẻ em làm trái với chuẩn mực đạo đức của xã hội. Những hành vi hành động này có tác động có hại cho xã hội và con người.(từ điển xã hội học _ G.Endruweit và G. Trommsdorff_nhà xuất bản thế giới) Vậy những hành vi hành động đó của trẻ em không chỉ có tác hại cho xã hội mà còn có tác hại mạnh mẽ đối với chính bản thân của người gây ra các hành động đó.Với độ tuồi còn ít do đó các em chưa ý thức được hậu quả của mình làm cho các em ngày càng sa lầy vào các tệ nạn xã hội. 4. Công tác xã hội với trẻ em vi phạm pháp luật.  Công tác xã hội với trẻ em là sử dụng những kĩ năng chuyên nghiệp nhằm giúp đỡ những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để trẻ lấy lại được niềm tin vào cuộc sống… và được phát triển cả về thể chất và tinh thần. Công tác xã hội với trẻ phạm pháp là ngành trợ giúp những đối tượng trẻ đã có hành vi phạm pháp ở các mức độ khác nhau có thể chấn chỉnh hành vi của mình, hoà nhập với cộng đồng và phát triển bình thường. Các mục đích chính của CTXH với trẻ có hành vi phạm pháp: Tăng cường làm rõ động cơ của các em phạm pháp, Cho phép các em giải toả tâm trạng, Giúp cung cấp thông tin, Giúp trẻ em tuổi vị thành niên đề ra các quyết định, xác định tình thế, Giúp các em thay đổi môi trường, Giúp trẻ em tuổi vị thành niên nhận biết các kiểu hành vi, tận dụng lời khuyên. III. Tình hình trẻ vi phạm pháp luật hiện nay. Ở nước ta hiện nay, tình hình trẻ vi phạm pháp luật đã và đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng, nhất là đối với những trẻ ở lứa tuổi vị thành niên. Hầu hết trẻ em vi phạm pháp luật tập trung ở lứa tuổi 14-18. Phần lớn những đối tượng phạm tội không có tiền án, tiền sự, đang cắp sách đến trường nhưng hành vi phạm tội lại hết sức dã man, tàn bạo. Đáng chú ý là thanh, thiếu nhi phạm các tội như cướp của, giết người, cưỡng đoạt tài sản công dân, hiếp dâm, cưỡng dâm, sử dụng và mua bán trái phép chất ma tuý ngày càng nhiều. Thực trạng trên đây đang là mối lo của toàn xã hội và các bậc cha mẹ trong việc quản lý và giáo dục con cái. Chỉ tính trong sáu tháng đầu năm 2008 đã xảy ra 5746 vụ vi phạm pháp luật với hơn 9000 em là trẻ vị thành niên (tăng 20% vụ so với năm 2007), chiếm khoảng 80% số vụ vi phạm hình sự. Đây là một con số rất lớn. Trong đó tội danh trộm cắp chiếm đoạt tài sản chiếm 38%, cố ý gây thương tích chiếm 11% và giết người chiếm 1,4%. Trong số này, tỉ lệ trẻ từ 16 – 18 tuổi chiếm tới 60%, từ 14 - dưới 16 chiếm 32% và dưới 14 tuổi là 8%. Tội phạm trẻ em xảy ra tập trung ở các thành phố, thị xã, thị trấn, đặc biệt là các thành phố lớn (chiếm 70%), số xảy ra ở nông thôn chiếm 24%, vùng giáp danh nông thôn thành thị chiếm 5.3%, ở miền núi chiếm 0.6%. Đây thực sự là một con số đáng báo động cho toàn xã hội. ( Nguồn tin từ báo An Ninh Nhân Dân số ra ngày 14/9/2009 của tổng cục điều tra tội phạm cấp.). 1. Đặc điểm của trẻ em phạm pháp Phần lớn trẻ em phạm tội là những em đã có một số quá trình hư hỏng, từ học yếu, học kém, đến trốn học, bỏ giờ học và vi phạm kỷ luật của nhà trường rồi bỏ học, chơi bời lêu lổng, tụ tập thành từng nhóm tiêu cực và phạm tội. Có thể khẳng định rằng, đó là những đối tượng có trình độ văn hoá thấp ( 97% đang học dở lớp 6 trở xuống, trong đó có 5.4 % hoàn toàn không biết đọc, biết viết ). Những trẻ em phạm tội sớm nhiễm các thói quen xấu, trong đó 85.4% đã nghiện thuốc lá, thuốc lào, 33% thích uống rượu, bia, 1.55% nghiện ma tuý, 58.6% thích xem các loại phim trưởng, kiếm hiệp kích động bạo lực, 20% thích xem phim kích động tình dục. Trong nhà trường trẻ em phạm tội hầu như có những biểu hiện không tham gia vào sinh hoạt đoàn, hội hoặc nếu có tham gia thì rất miễn cưỡng. Trong quá trình phạm tội, trẻ có thể chỉ phạm tội với vai trò tham gia, đồng phạm. Trong khi đó thì các loại tội phạm như xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản riêng của công dân, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người… Trẻ em thường giữ vai trò chủ động, nhiều trường hợp phạm tội có tổ chức. Những năm gần đây tình trạng trẻ em phạm tội có sử dụng bạo lực phát triển mạnh. Như là những hành vi cướp, giết, hiếp dân, đánh người gây thương tích đang ngày càng phổ biến với tính chất nghiêm trọng. Trẻ em thường thực hiện hành vi phạm tội một cách cơ hội, ít có dự mưu, tổ chức chặt chẽ từ trước. Tội phạm trẻ em thường tập chung vào các ngày lễ, tết, dịp nghỉ hè, các ngày chủ nhật, tối thứ bảy… 2. Nguyên nhân dẫn đến trẻ vi phạm pháp luật Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ em vi phạm pháp luật: 2.1. Thứ nhất ta phải nói tới yếu tố đời sống tinh thần của trẻ: Đây được coi là yếu tố chủ yếu và phổ biến nhất. Các nghiên cứu cho thấy ở tuổi vị thành niên là thời điểm trẻ có sự biến đổi tâm sinh lí để trở thành người lớn do đó tinh thần hay bị xúc cảm mạnh, sự thay đổi thất thường dẫn đến kết quả là không kiềm chế được bản thân, không làm chủ được lý chí. Các em thường có tâm lý muốn tự khẳng định mình, không muốn phụ thuộc và dễ bị tác động, rủ rê, lôi kéo của các đối tượng xấu. Nhiều em bị ảnh hưởng tâm lý từ các loại phim, ảnh bạo lực, văn hoá phẩm đồi truỵ trên mạng Internet và ngoài xã hội. Chính sự vận động tâm lí không được khoẻ mạnh đã chiếm một phần lớn các yếu tố khác nhau dẫn trẻ đến con đường vi phạm pháp luật Mặt khác, ở góc độ gia đình, xã hội, môi trường giáo dục yếu kém cũng làm cho trẻ phạm pháp. 2.2 Yếu tố gia đình Chưa thành công trong việc giáo dục con cái là nỗi khổ tâm day dứt đối với các bậc cha mẹ. Nhất là trong giai đoạn hiện nay cha mẹ nào cũng đặt niềm tin và hy vọng và sự thành đạt của con cái “con hơn cha là nhà có phúc”. Tâm lý đó thôi thúc cha mẹ, dù phải thắt lưng buộc bụng cũng phải cố gắng cho con đền trường, học hành đến nơi đến chốn. Nhưng trong thực tế thì trẻ hư trẻ lang thang và vi phạm pháp luật lại xuất phát nhiều từ các gia đình quá chiều chuộng con cái. Trong các nguyên nhân của gia đình tác động làm cho trẻ phạm pháp thì được biểu hiện trên các mặt sau: 2.2.1 Cha mẹ không quan tâm đến việc giáo dục con cái Trong trường hợp này thường xuất phát từ các gia đình neo đơn hoặc cha mẹ thường xuyên vắng nhà, những gia đình chỉ lo tính toán kinh tế, thiếu trách nhiệm đối với con cái, khoán trắng việc giáo dục cho nhà trường, những gia đình bố mẹ ly hôn vv…Kết quả là bố mẹ không theo giỏi từng hoạt động của con cái ở nhà cũng như ở trường và ở ngoài xã hội, từ đó tạo cho trẻ tâm lý sao nhãng học tập, lưu ban kéo dài tạo ra tâm lý chán nản đua đòi và bị lôi cuốn vào các tệ nạn xã hội. 2.2.2 Cha mẹ, gia đình là những gương xấu cho con cái noi theo Một số gia đình vì mục đích kiếm tiền đã lao vào các trò mua gian bán lận, làm ăn phi pháp chứa chấp cờ bạc, mại dâm …Trong trường hợp đó, một mặt vì mất lòng tin một mặt vì thiếu kính trọng cha mẹ, một mặ nữa là phải thưỡng xuyên tiếp xúc với các công việc của gia đình tạo cho trẻ thói quen phạm pháp và dần dần vi phạm pháp luật. 2.2.3 Không khí đạo đức trong gia đình không thuận lợi Trong gia đình luôn không có sự hòa thuận cư xử trong gia đình cũng thiếu kính trên nhường dưới, trong gia đình luôn xảy ra mâu thuẩn không khí gia đình luôn nặng nề là cho tâm lý trẻ chán nản và tham gia vào các tệ nạn xã hội. Vì chúng không có tấm gương noi theo, đặc biệt là trong gia đình bố mẹ ly hôn thì số lượng của trẻ phạm pháp lại càng nhiều. 2.2.4 Cha mẹ không thống nhất phương pháp giáo dục con cái Cha mẹ bao giờ cũng thương con, lo lắng cho tương lai của con. Nhưng do trình độ nhận thức và tính cách mỗi người có cách cư xử khác nhau. Người này tỏ thái độ quở trách, trừng phạt con thì người kia lại tỏ thái độ bênh vực con cái vv…Trong trường hợp như vậy cha mẹ sẽ bị mất dần quyền uy, trẻ không nghe lời chống đối. Khi mà trong gia dinhd bố mẹ mất quyền uy thì trẻ sẽ hành động theo ý thích của mình và sa vào các tệ nạn của xã hội 2.2.5 Cha mẹ chưa nắm được phương pháp giáo dục con cái Sự quá nghiêm khắc hay quá nuông chiều của cha mẹ đối với con cái cũng làm phát sinh các hành vi xấu của trẻ. Đặc biệt trong thời đại ngày nay khi gia đình chỉ có 1-2 con thì sự nuông chiều quá mức của cha mẹ đã tạo cơ hội cho con trẻ lao vào các tệ nạn xã hội. 2.2.6 Cha mẹ chưa hiểu đặc điểm tâm sinh lý của trẻ Cuộc sống đậm màu sắc tình cảm, không giấu được khi vui khi buồn khi yêu khi ghét, dễ xúc cảm dễ có ấn tượng mạnh, định kiến sâu sắc …Vì thần kinh hưng phấn chiếm ưu thế nên hành động theo ý thích không quan tâm đến kết quả đúng sai có lợi hay có hại. Mặt khác cha mẹ lại không quan tâm đến tâm sinh lý của trẻ ở giai đoạn này nên cứ mặc cho hành động của trẻ vì vậy đã tạo cơ hội cho trẻ lao vào các tệ nạn của xã hội. Theo kết quả điều tra những năm gần đây 38,8% vị thành niên vi phạm pháp luật xuất thân từ những gia đình có cha mẹ làm nghề buôn bán; trong đó số trẻ em được trực tiếp phỏng vấn có 52,4% là đang sống với cha mẹ, được cha mẹ nuôi dưỡng. Số còn lại là sống trong hoàn cảnh gia đình không bình thường: 12% chỉ sống với mẹ, 4% chỉ sống với bố, 3,1% sống với cha mẹ kế, 9,03% sống với người khác. Trong số vị thành niên vi phạm pháp luật có tới 17% là những trẻ lang thang, vô gia cư; 71,37% số trẻ thành niên vi phạm pháp luật trả lời không nhận được sự quan tâm, chăm sóc đầy đủ của cha mẹ và gia đình. Như vậy gia đình là nơi gần gủi với trẻ nhất tuy nhiên đây cũng có thể là nơi phát sinh ra các yếu tố tạo cho trẻ cơ hội tham gia vào các tệ nạn xã hội. Vì vậy trong các bậc cha mẹ cần phải có thái độ ứng xử hợp lý trong gia đình để trẻ noi theo. 2.3 Những yếu tố từ nhà trường Nhà trường là nơi góp phần quan trọng trong giáo dục và rèn luyện con người. Tuy nhiên giáo dục trong nhà trường hiện nay còn đặt ra nhiều bất cập: Chỉ chú trọng tới việc dạy chữ, chạy theo thành tích với những kết quả ảo mà chưa thật sự chú ý tới việc giáo dục pháp luật, đạo đức nhân cách cho học sinh, đặc biệt là việc trang bị những kiến thức về kỹ năng sống cho học sinh chưa được đầy đủ.Trong giáo dục thì có nhiều vấn đề tác động vào trẻ làm chúng không thống nhất được về mặt tư duy, cọ thể như sau: 2.3.1 Sự tác động không thống nhất giữa nhưng người giáo dục Mỗi học sinh đều chịu sự tác động của những người trong gia đình, thầy cô, bạn bè của các thành viên trong cộng đồng mà đứa trẻ giao tiếp. Trên trường học thì trẻ được trang bị các tri thức khoa học, các chuẩn mực hành vi đạo đức.Nhưng khi về nhà và ra ngoài xã hội thì lại đón nhận những giá trị khác có thể là ngược lại đối với những gì được dạy vì vậy tạo cho trẻ tâm lý hoang mang và hành động theo cảm tính và có thể dẫn đến vi phạm pháp luật. 2.3.2 Một số giáo viên chưa quan tâm nhiều đến việc giáo dục học sinh cá biệt Trong nhà trường thì thường có các học sinh cá biệt tuy nhiên sự quan tâm của các giáo viên đối với học sinh cá biệt còn rất ít, mặc cho hành động của trẻ và tạo cơ hội cho trẻ ngày càng vi phạm pháp luật tham gia vào các tệ nạn xã hội. 2.3.3 Một số giáo viên không hiểu rỏ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ Trẻ em la giai đoạn mà sự phát triển về thể chất lẩn tinh thần diển ra mạnh mẽ. Sự phát triển đó đã tạo nên các hiện tượng tâm lý bất thường mà khó có thể kiềm chế được.Trong cách ứng xử củng như sinh hoạt hằng ngày, vì vậy trong quá trình học tập thì nếu có sai sót và bọi giáo viên phê phán nặng nề, chê trách chế giễu, trừng phạt … sẽ làm cho trẻ có cảm giác tội lỗi và ức chế dẫn đến tình trạng sa sút học hành và tham gia vào các tệ nạn xã hội. 2.3.4 Thiếu nghiêm túc trong học hành và thi cử Trong quá trình dạy học, sợ điểm học sinh quá thấp và sợ bản thân bị thua kém giáo viên khác về trình độ dạy học nên nhiều giáo viên đã làm ngơ trong thi cử dẫn đến trẻ học chăm cũng bằng trẻ lười học tạo ra thói ỷ lại làm cho trẻ không có mục tiêu phấn đấu, thừa thòi gian rảnh thi đi chơi và bị cuốn hút vào các tệ nạn xã hội. Ngoài vòng tay gia đình thi nhà trường là nơi dạy dỗ con người thành người nhưng chính nơi đây cũng là nơi có thể tạo ra cho trẻ hư hỏng,đặc biệt là nếu nhà trường không quản lý tốt thì sẽ làm cho trẻ sa vào nhiều tệ nạn xã hội. 2.4 Yếu tố xã hội tác động làm cho trẻ vi phạm pháp luật Trẻ sống trong môi trường xã hội có rất nhiều biến đổi như hiện nay thì việc ảnh hưởng của môi trường xã hội đối với con trẻ rất lớn. Cụ thể các ảnh hưởng đó như sau: 2.4.1 Thiếu sót về tổ chức đoàn đội ở địa phương Ưa thích hoạt động là một trong những đặc điểm của lứa tuổi đang phát triển mạnh về thể chất và tâm sinh lý.các hoạt động văn nghệ thể thao, lao động ở xã hội. Tuy nhiên hiện nay các phong trào ấy ở địa phương đang rất yếu và thiếu nên đã tạo cho trẻ en không có sân chơi và tham gia vào các tệ nạn của xã hội. 2.4.2 Thiếu sót trong việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng Trong các chương trình phát thanh truyền hình đều mang nội dung giáo dục. Nhưng với trình độ nhận thức của trẻ em thì chúng tiếp thu không chọn lọc, thiếu khả năng khái quát đánh giá vì vậy các em chỉ chú ý đến các pha gây cấn rùng rợn kích động … Việc đưa lên phim ảnh, báo những chuyện bạo lực chém giết tàn nhẫn , thủ đoạn lừa gạt tinh vi, những thủ thuật trộm xe … Chính những bài học ấy đã vận dụng vào thực tế và đã thành công làm cho tính chất tội phạm trẻ em ngày càng trầm trọng và trốn tránh pháp luật ngày càng khéo léo. 2.4.3 Ảnh hưởng của các luồng văn hóa phẩm đồi trụy Bên cạch hệ thống thông tin đại chúng nhiều gia đình đã có đầu video, trò chơi điện tử …Không thiếu các băng hình bạo lực dâm ô,trụy lạc, đâm chém .. Đã được trẻ em sử dụng khi cha mẹ vắng nhà làm khuấy lên dục vọng tầm thường lãng quyên học tập lao vào các vũ trường xa hoa lãng phí. Khi không có đủ tiền để tiêu xài thì các em lao vào con đường tội lỗi. 2.4.4 Ảnh hưởng của môi trường sống không lành mạnh Ngoài thời gian ở nhà thì trẻ thường tiếp xúc ngao du với xã hội bên ngoài với đủ các loại người. Một khi các em gặp phải những kẻ xấu rủ rê thì các em sẽ bị lôi vào các tệ nạn xã hội. Khi đã sa chân vào con đường tội lỗi thì các em bị lôi vào đó mà không thoát ra được. 2.4.5 Những ảnh hưởng tiêu cực của nề kinh tế thị trường Khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì nhiều gia đình mãi mê kiếm tiền không để ý đến con cái. Để bù lại cho sự thiếu vắng tình thương nhiều cha mẹ đã mua sắm đủ thứ cho con và cho chúng tiền mà không biết vì mục đích gì. Khi có tiền đứa trẻ tiêu xài phung phí và dẫn đến con đường nghiện ngập và khi không có đủ tiền thì lao vào con đường tội lỗi. Mặt khác cũng vì muốn nhanh chóng có tiền nên không ít trẻ em từ các vùng quê bỏ học ra thành thị tìm việc làm và sa vào các tệ nạn xã hội. Ngoài ra còn có nhiều yếu tố khác từ xã hội có tác động mạnh mẽ đến việc đưa trẻ đến con đường phạm pháp. Chính vì vậy xã hội cần có những biện pháp mạnh tay hơn nữa để đưa trẻ em thoát ly khỏi các tệ nạn xã hội . 3. Hậu quả. Việc trẻ phạm pháp để lại hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho bản thân các em mà còn cho cả gia đình nhà trường và xã hội. Trước hết, đối với bản thân trẻ phạm tội, sau khi có hành vi vi phạm sẽ phải chịu nhiều hình thức xử phạt và ảnh hưởng lớn đến đạo đức, nhân cách  của trẻ, kìm hãm sự phát triển của trẻ, gây cho trẻ bị khủng hoảng tâm lí, tự ti, xa lánh bạn bè và xã hội.Mặt khác khi đã vi phạm pháp luật thì tương lai của trẻ sau này cũng bị ảnh hưởng do những tiền án hoặc tiền sự mà trẻ đã có. Còn đối với gia đình của trẻ có hành vi phạm pháp: ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, và chịu nhiều tác động của dư luận xã hội… Với xã hội: “Trẻ em là tương lai đất nước” nhưng nếu trẻ em vi phạm pháp luật thì cũng đồng nghĩa với việc đất nước sẽ mất đi một phần nguồn lực. Sẽ ảnh hưởng đến trật tự xã hội, nếp sống văn minh của xã hội. Chính vì vậy cần thiết đưa ra những biện pháp khắc phục hiệu quả và nhanh chóng. 4. Thái độ của xã hội với trẻ phạm pháp Hầu hết những trẻ vi phạm pháp luật được phát hiện khi trẻ đã phạm tội và có sự can thiệp của pháp luật, khi đó gia đình nhà trường mới biết. Khi đó gia đình đổ lỗi cho nhà trường, nhà trường buộc tội lại gia đình còn xã hội thì coi đứa trẻ đó không được giáo dục, tỏ thái độ khinh miệt, coi thường. Họ phán xét mà không nhìn thấy nguyên nhân sâu xa bên trong. Những đứa trẻ phạm pháp này vốn đã không được gia đình nhà trường quan tâm, chỉ bảo tận tình khiến lấn sâu vào con đường tội lỗi giờ lại bị cả xã hội coi thường, khiến trẻ càng có những hành động cũng như thái độ tiêu cực, khó sửa chữa lỗi. Như vậy thái độ của xã hội với những trẻ phạm pháp là chưa tích cực, vẫn có sự miệt thị
Luận văn liên quan