Đề tài Công việc tín dụng cá nhân tại ngân hàng quân đội (MB) - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Từ những kiến thức đại cương được giảng dạy tại trường, tôi và các bạn sinh viên cùng trang lứa có được những kiến thức mang tính lý thuyết và ít tính ứng dụng. Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với môi trường thực tế, trường Đại học Hoa Sen tạo cơ hội cho chúng tôi được tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp để áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã được học từ ghế nhà trường. Vì vậy, tôi đặt ra một số mục tiêu cho đợt thực tập này như sau:  Mục tiêu 1: Nhìn nhận lại kiến thức đã học và áp dụng nó vào công việc nhằm thấy được mối quan hệ giữa việc học lý thuyết và áp dụng thực tế.  Mục tiêu 2: Trau dồi và phát triển kỹ năng mềm trong môi trường doanh nghiệp như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý vấn đề và kỹ năng làm việc đội nhóm.  Mục tiêu 3: Tiếp xúc và tuân thủ quy định, tác phong làm việc tại nơi thực tập.  Mục tiêu 4: Chủ động trao đổi với nhân viên tại nơi thực tập nhằm học hỏi, tiếp thu phong cách làm việc của họ.

pdf39 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3374 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công việc tín dụng cá nhân tại ngân hàng quân đội (MB) - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI Báo cáo thực tập nhận thức CÔNG VIỆC TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (MB) - CHI NHÁNH TP. HCM  Tên cơ quan thực tập: Ngân hàng Quân Đội (MB)-CN TPHCM  Thời gian thực tập: 7/1/2013–1/3/2013  Người hướng dẫn: CV KHCN Nguyễn Thị Phương Thanh  Giảng viên hướng dẫn: Th.S Tô Thị Tú Trang  Sinh viên thực tập: Trần Đặng Đăng Quân  MSSV: 104624  Lớp: KN1011 TP. HCM, tháng 1 năm 2013 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Ký tên Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Ký tên Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang iii TRÍCH YẾU Sau hai năm được tiếp thu những kiến thức đại cương và một số lý thuyết về chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng từ nhà trường, tôi có cơ hội được thực tập để tiếp xúc và hiểu hơn về môi trường làm việc thực tế. Mục đích của việc thực tập giúp tôi được cọ xát với công việc, nghiệp vụ thực tế của Ngân hàng, và áp dụng những kiến thức đã học được vào công việc. Đồng thời, cũng giúp tôi khám phá ra bản thân mình còn thiếu sót kiến thức, kỹ năng nào để lên kế hoạch khắc phục nhược điểm đó và trau dồi thêm những ưu điểm để phục vụ cho công việc sau này. Bên cạnh việc chủ động tìm hiểu thông tin công việc, tôi được các anh chị nhân viên trong phòng ban nhiệt tình giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong quá trình thực tập nhận thức để đạt được kết quả như mong đợi. Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang iv MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ...................................................................................... NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ................................................................................................... ii TRÍCH YẾU ................................................................................................................................... iii MỤC LỤC ...................................................................................................................................... iv DANH MỤC HÌNH ẢNH - BẢNG BIỂU ..................................................................................... vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................... vii LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................................... viii LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................................. 1 PHẦN I: GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP ........................................................................ 2 1. Giới thiệu chung về Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội .......................................... 2 1.1. Thông tin cơ bản về Ngân hàng .................................................................................... 2 1.2. Quá trình thành lập và phát triển ................................................................................... 3 1.3. Vị thế của Ngân hàng .................................................................................................... 4 1.4. Thị trường hoạt động ..................................................................................................... 6 1.5. Mô hình tổ chức của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) ............................................. 7 2. Giới thiệu về NHTMCP Quân đội chi nhánh Hồ Chí Minh ................................................. 8 2.1. Quá trình thành lập và phát triển ................................................................................... 8 2.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng MB chi nhánh Hồ Chí Minh ....................................... 9 PHẦN II: CÁC CÔNG VIỆC THỰC TẬP ............................................................................... 13 1. Nhập dữ liệu về chi phí của đại lý do cá nhân làm chủ ...................................................... 13 2. Xem xét lịch sử, quan hệ tín dụng của khách hàng cá nhân ............................................... 14 3. Nhập thông tin khách hàng vào Đề xuất phương án vay .................................................... 16 5. Lập danh sách khách hàng nhận quà dịp Tết 2013 ............................................................. 18 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang v 6. Nhập số liệu của doanh nghiệp vào hồ sơ lưu trữ của Ngân hàng ..................................... 19 7. Cập nhật cơ sở dữ liệu Khách hàng .................................................................................... 20 8. Cập nhật Báo cáo đề xuất Bảo lãnh cho khách hàng doanh nghiệp ................................... 21 9. Các công việc khác ............................................................................................................. 22 PHẦN III: NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP .......................................................... 25 1. Nhận xét chung ................................................................................................................... 25 2. Kinh nghiệm đúc kết từ quá trình thực tập ......................................................................... 26 3. Kỹ năng đạt được ................................................................................................................ 26 4. Kế hoạch sau khi thực tập ................................................................................................... 27 KẾT LUẬN ................................................................................................................................... 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................................. ix PHỤ LỤC ........................................................................................................................................ x Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang vi DANH MỤC HÌNH ẢNH - BẢNG BIỂU Hình 1: Tăng trưởng tín dụng 9T2012 của một số NH Hình 2: Mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 9T/2012 Hình 3: Tỷ lệ nợ xấu của một số NH Hình 4: Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh TP HCM Hình 5: Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng MB chi nhánh Hồ Chí Minh Hình 6: Giao diện trang thông tin tín dụng (CIC) Hình 7: Bản báo cáo chi tiết về khách hàng vay thế nhân CIC cung cấp Hình 8: Bảng CĐKT trong form mẫu Xếp hạng tín dụng nội bộ – KH doanh nghiệp Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh TP HCM Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng Thương mại TMCP: Thương mại cổ phần NH: Ngân hàng TNHH: Trách nhiệm hữu hạn HCM: Hồ Chí Minh TP. HCM: Thành phố Hồ Chí Minh HĐQT: Hội đồng quản trị BCĐKT: Bảng cân đối kế toán CN: Chi nhánh GĐ CN: Giám đốc chi nhánh KHCN: Khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghiệp CMND: Chứng minh nhân dân TCTD: Tổ chức tín dụng Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang viii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn những người đã giúp tôi hoàn thành tốt bản báo cáo cũng như công việc thực tập nhận thức tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) – Chi nhánh TP HCM. Lời cảm ơn đầu tiên tôi muốn gửi tới trường Đại học Hoa Sen, nơi tôi được học những kiến thức đại cương và chuyên ngành của mình. Ngoài ra, tôi còn được trường và các thầy cô giảng dạy tạo điều kiện và hướng dẫn tôi trong thời gian thực tập. Tiếp theo, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) – Chi nhánh TP HCM đã tiếp nhận và hỗ trợ tôi trong quá trình thực tập tại đây. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Tô Thị Tú Trang – giáo viên trực tiếp hướng dẫn và toàn thể anh chị phòng Khách hàng cá nhân đã hướng dẫn tôi rất nhiệt tình trong toàn bộ quá trình thực tập. Trong suốt thời gian thực hiện thực tập và làm báo cáo không tránh khỏi xảy ra sai sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của mọi người để báo cáo được hoàn thiện hơn. Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang 1 LỜI MỞ ĐẦU Từ những kiến thức đại cương được giảng dạy tại trường, tôi và các bạn sinh viên cùng trang lứa có được những kiến thức mang tính lý thuyết và ít tính ứng dụng. Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với môi trường thực tế, trường Đại học Hoa Sen tạo cơ hội cho chúng tôi được tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp để áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã được học từ ghế nhà trường. Vì vậy, tôi đặt ra một số mục tiêu cho đợt thực tập này như sau:  Mục tiêu 1: Nhìn nhận lại kiến thức đã học và áp dụng nó vào công việc nhằm thấy được mối quan hệ giữa việc học lý thuyết và áp dụng thực tế.  Mục tiêu 2: Trau dồi và phát triển kỹ năng mềm trong môi trường doanh nghiệp như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý vấn đề và kỹ năng làm việc đội nhóm.  Mục tiêu 3: Tiếp xúc và tuân thủ quy định, tác phong làm việc tại nơi thực tập.  Mục tiêu 4: Chủ động trao đổi với nhân viên tại nơi thực tập nhằm học hỏi, tiếp thu phong cách làm việc của họ. Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang 2 PHẦN I: GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP 1. Giới thiệu chung về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội 1.1. Thông tin cơ bản về Ngân hàng  Tên Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần  Tên tiếng Anh: Military Commercial Joint- Stock Bank  Tên viết tắt: MB  Logo Ngân hàng:  Vốn điều lệ: 10.000.000.000.000 VND (Mười ngàn tỷ VND)  Trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  Điện thoại: (84 – 4) 6277 7222  Fax: (84 – 4) 3762 1509  Website: www.mbbank.com.vn  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/09/1994, thay đổi lần thứ 32 ngày 03/10/2012 và giấy phép số 0054/NH-GP ngày 14 tháng 9 năm 1994 kèm theo Quyết định 194/QĐ- NH5 ngày 14 tháng 9 năm 1994 của NHNN VN.  Ngành nghề kinh doanh:  Kinh doanh ngân hàng theo các quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;  Cung ứng sản phẩm phái sinh theo quy định của Pháp luật;  Đại lý bảo hiểm và các dịch vụ liên quan khác theo quy định của pháp luật;  Kinh doanh trái phiếu và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật;  Mua bán, gia công, chế tác vàng;  Hoạt động trung gian tiền tệ khác;  Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Ngân hàng chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang 3 1.2. Quá trình thành lập và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (Military Commercial Join Stock Bank), tên viết tắt là MB được thành lập năm 1994 theo quyết định thành lập số 00374/GP – UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 4/11/1994, Ngân hàng chính thức đi vào hoạt dộng theo giấy phép số 0054/NH – GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm. Mục tiêu ban đầu của Ngân hàng là đáp ứng nhu cầu về vốn của các Doanh nghiệp quân đội làm kinh tế. Cùng với quá trình phát triển kinh tế của đất nước, Ngân hàng Quân đội đã gặt hái được nhiều thành công. Ngân hàng không những đã đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Quân đội mà còn phục vụ hiệu quả các thành phần kinh tế đóng góp vào sự phát triển của khách hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Từ năm 1994 – 2004, Ngân hàng có trụ sở chính ở 28A Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội. Từ 2005 đến nay, Ngân hàng Quân đội chuyển trụ sở chính tới số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Với số vốn điều lệ khi thành lập 20 tỷ VNĐ, chủ yếu là từ vốn góp của các cổ đông sáng lập cùng 25 nhân sự, đến nay số vốn điều lệ đã tăng đạt 10.000 tỷ VNĐ cùng gần 5000 cán bộ công nhân viên đang làm việc tại MB. Hiện nay MB đã có năng lực tài chính và khẩ năng cạnh tranh vững mạnh, tuân thủ các chỉ tiêu an toàn vốn do NHNN Việt Nam quy định, đồng thời không ngừng đáp ứng nhu cầu mở rộng về quy mô và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng trong tương lai. Hiện nay, xét về tổng tài sản và vốn điều lệ, MB là một trong những Ngân hàng TMCP trong nước có quy mô lớn. Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang 4 1.3. Vị thế của Ngân hàng Tính đến tháng 6/2012, theo báo cáo của NHNN Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam có 5 NHTM nhà nước, 1 Ngân hàng chính sách (Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam), 35 Ngân hàng TMCP, 4 Ngân hàng liên doanh, 50 chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, 49 văn phòng đại diện Ngân hàng nước ngoài và hệ thống khoảng 915 quỹ tín dụng nhân dân, 12 công ty cho thuê tài chính và 18 công ty tài chính. Từ đó, cho thấy số lượng các ngân hàng là khá nhiều so với nền kinh tế Việt Nam, tác động gián tiếp đến khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng, nhất là trong giai đoạn Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Theo báo cáo của Bộ phận nghiên cứu-phân tích của công ty chứng khoán Vietcombank, kết quả kinh doanh Q3/2012 của hầu hết các ngân hàng thấp hơn hai quý trước và so với cùng kỳ, đặc biệt thu nhập lãi giảm sút khi lãi suất cho vay giảm mạnh và tín dụng tăng trưởng thấp. MBB và VCB là hai ngân hàng duy trì được mức lợi nhuận tốt và ổn định. Bên cạnh đó, các sự kiện ngày 21/8 (ACB, EIB và STB) tác động tiêu cực tới lợi nhuận Q3 của các ngân hàng liên quan. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, MB ngày càng khẳng định được vị trí của mình –là một trong mười Ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam – là Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao trong những năm gần đây thể hiện qua các chỉ tiêu kinh doanh, tăng trưởng tín dụng, vốn điều lệ, lợi nhuận, tỷ lệ nợ xấu thấp. Hình 1: Tăng trƣởng tín dụng 9T/2012 của một số NH (đơn vị tính: %) Nguồn: Công ty TNHH chứng khoán Vietcombank 8 12 3 -1 -4 1 1 14 12 8 8 3 0 2 -5 0 5 10 15 BIDV MBB VCB STB CTG ACB Ngành 6T2012 9T2012 Trường Đại học Hoa Sen KN1011 Trang 5 Hình 2: Mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 9T/2012 Nguồn: Công ty TNHH chứng khoán Vietcombank Hình 3: Tỷ lệ nợ xấu của một số NH Nguồn: Công ty TNHH chứng khoán Vietcombank 75.50% 66.50% 66.30% 63.80% 43.20% 26.50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% MMB VCB CTG STB BIDV ACB BIDV VCB TCB CTG MBB ACB STB Q1.2012 3% 2.80% 2% 1.70% 1.50% 1.20% 0.60% Q2.2012 3.20% 3.50% 1.90% 2.50% 1.50% 1.40% 1.10% Q3.2012 2.80% 3.20% 3.10% 2.60% 1.
Luận văn liên quan