Đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ của các bệnh viện công ở Thành phố Hồ Chí Minh

• Định hướng vào khách hàng • Trách nhiệm của nhà lãnh đạo • Các nguồn lực –nguồn nhân lực –nguồn vật lực

pdf21 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2306 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ của các bệnh viện công ở Thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài môn Quản trị chất lượng: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC BỆNH VIỆN CÔNG Ở TP.HCM GVHD: Ths. Nguyễn Văn Toàn Nhóm thực hiện: Nhóm NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Xác định và phân tích thực trạng Chương 3: Đề xuất giải pháp Chương 1: Cơ sở lý luận 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Quản lý chất lượng dịch vụ Các hoạt động của tổ chức được phối hợp với nhau để định hướng và kiểm soát chất lượng dịch vụ 1.1.2 Các khía cạnh then chốt của quản lý chất lượng dịch vụ • Định hướng vào khách hàng • Trách nhiệm của nhà lãnh đạo • Các nguồn lực – nguồn nhân lực – nguồn vật lực Chương 1: Cơ sở lý luận 1.1.3 Xây dựng và phát triển tiêu chuẩn dịch vụ Là các chỉ số hoạt động tương ứng, các mục tiêu, mức độ dịch vụ hiện tại mà nhà cung ứng dịch vụ muốn đạt và duy trì cho dịch vụ của mình Chương 1: Cơ sở lý luận Thành phần tiêu chuẩn dịch vụ: • Mô tả về dịch vụ • Tập trung vào sự công khai, sự công bằng, thái độ lịch sự, tác phong chuyên nghiệp, ngôn ngữ giao tiếp,… • Những mục tiêu chuyển tải rõ ràng, cụ thể • Chi phí cung cấp dịch vụ đến khách hàng Chương 1: Cơ sở lý luận 1.2 Mô hình nghiên cứu đề nghị 1.2.1 Phương pháp chuyên gia - Tương đối đơn giản - Phù hợp - Cho kết quả nhanh - Phản ánh “phần mềm” của sản phẩm - Mang tính chủ quan - Phức tạp khi có ý kiến trái ngược - Số liệu không rõ ràng - Khó thu thập và tổng hợp dữ liệu Chương 1: Cơ sở lý luận Kết quả đánh giá tập trung Mang tính khách quan 1.2.2 Phương pháp PATERNE Chương 1: Cơ sở lý luận 1.3 Xây dựng chỉ tiêu đánh giá chất lượng Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Xác định và phân tích thực trạng STT Điểm trọng số 1 2 3 4 5 Chỉ tiêu Số chuyên gia sắp xếp 1 Uy tín 0 0 1 5 6 2 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 0 0 0 1 11 3 Quy trình khám chữa bệnh 0 2 4 6 0 4 Thái độ cán bộ công nhân viên 0 0 2 7 3 5 Thông tin 0 4 6 1 1 6 Hiệu quả khám chữa bệnh 0 0 0 0 12 7 An toàn 0 1 1 5 5 8 Đáp ứng nhu cầu khách hàng 0 1 7 3 1 9 Trang thiết bị - cơ sở hạ tầng 0 0 0 7 5 10 Quản lí – điều hành 2 3 4 3 0 STT Chỉ tiêu ??? Điểm đánh giá chất lượng dịch vụ bệnh viện công (Ci) 1 Uy tín 53 0.1125 6.9167 2 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 59 0.1253 7.4167 3 Quy trình khám chữa bệnh 40 0.0849 5.1667 4 Thái độ cán bộ công nhân viên 49 0.1041 4.3333 5 Thông tin 35 0.0743 4.3333 6 Hiệu quả khám chữa bệnh 60 0.1274 7.5000 7 An toàn 50 0.1062 7.4167 8 Đáp ứng nhu cầu khách hàng 40 0.0849 5.1667 9 Trang thiết bị - cơ sở hạ tầng 53 0.1125 5.5833 10 Quản lí – điều hành 32 0.0679 6.2500 Tổng 471 1 STT Chỉ tiêu ??? Điểm đánh giá chất lượng dịch vụ bệnh viện công (Ci) 1 Uy tín 53 0.1125 6.9167 2 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 59 0.1253 7.4167 3 Quy trình khám chữa bệnh 40 0.0849 5.1667 4 Thái độ cán bộ công nhân viên 49 0.1041 4.3333 5 Thông tin 35 0.0743 4.3333 6 Hiệu quả khám chữa bệnh 60 0.1274 7.5000 7 An toàn 50 0.1062 7.4167 8 Đáp ứng nhu cầu khách hàng 40 0.0849 5.1667 9 Trang thiết bị - cơ sở hạ tầng 53 0.1125 5.5833 10 Quản lí – điều hành 32 0.0679 6.2500 Tổng 471 1 STT Chỉ tiêu ??? Điểm đánh giá chất lượng dịch vụ bệnh viện công (Ci) 1 Uy tín 53 0.1125 6.9167 2 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 59 0.1253 7.4167 3 Quy trình khám chữa bệnh 40 0.0849 5.1667 4 Thái độ cán bộ công nhân viên 49 0.1041 4.3333 5 Thông tin 35 0.0743 4.3333 6 Hiệu quả khám chữa bệnh 60 0.1274 7.5000 7 An toàn 50 0.1062 7.4167 8 Đáp ứng nhu cầu khách hàng 40 0.0849 5.1667 9 Trang thiết bị - cơ sở hạ tầng 53 0.1125 5.5833 10 Quản lí – điều hành 32 0.0679 6.2500 Tổng 471 1 Đánh giá và phân tích • Những mặt khá: – Những chỉ tiêu được các chuyên gia cho là quan trọng cũng được đánh giá với mức điểm khá – Hiệu quả khám chữa bệnh và trình độ chuyên môn của các y bác sĩ được quan tâm hàng đầu Chương 2: Xác định và phân tích thực trạng • Những mặt yếu kém: – Quy trình, thủ tục khám chữa bệnh rườm rà – Nhân viên có thái độ ứng xử, khả năng đáp ứng nhu cầu và giải đáp thắc mắc của khách hàng còn kém – Trang thiết bị - cơ sở hạ tầng còn hạn chế Chương 2: Xác định và phân tích thực trạng Chương 2: Xác định và phân tích thực trạng • Những mặt yếu kém: – Tình trạng quá tải cũng là vấn đề nan giải – Chuyện “phong bì” vẫn tồn tại rộng rãi  Phản ánh đúng tình trạng thực tế của các bệnh viện công hiện nay Chương 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1 Phát huy ưu • Nâng cao uy tín, hiệu quả khám chữa bệnh và trình độ chuyên môn nghiệp vụ • Đảm bảo an toàn 3.2 Khắc phục nhược • Nâng cao chất lượng phục vụ ở cán bộ công nhân viên và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng • Đổi mới công tác quản lí điều hành • Cải tiến trang thiết bị, nâng cao cơ sở hạ tầng • Nâng cao cơ chế thông tin Chương 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe!
Luận văn liên quan