Đề tài Đánh giá chung của liên hợp quốc về Việt Nam

Những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay đượcnhiều người biết đến và phổ biếnrộngrãi thông qua các báo cáo. Tỷ lệ nghèo đượcghi nhận đãgiảm hẳn và mức sốngtrung bình của ngườidân hiện naycao gấp hơnba lần so với 20 năm trước đây. Trêncơ sở không ngừng nỗ lực nâng cao khả năngtiếp cận với các dịch vụ giáo dục và y tế, Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả đáng kể trong quá trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Ngoài ra, Việt Nam đang ngày cànghội nhập vào nền kinh tế toàncầu và đóng một vai trò tích cực hơn trong các vấnđề quốc tế của khu vực và toàn cầu. Những thayđổi về chính trị,xã hội và kinh tế trong hai thập kỷ quađã mở ra những cơ hội mới để người dân Việt Namphát huy tiềm năng của mình. Kết quả của các cuộc điều tra cho thấy thế hệ lớnl ên trong thời kỳ đổi mới lạc quan về tương lai và tin tưởng rằngcon cháu sẽ được hưởng hòa bình, an ninh và thịnh vượng mà người dân Việt Nam vốnđã từng không đượchưởngtrong một thời gian dài. Các tổ chức Liên HợpQuốc chia sẻ tinhthần lạc quan củaChínhphủ và nhândân Việt Nam. Song cả Chính phủ và LiênHợp Quốcđều nhất trí chorằngnhữngphầnviệc khó khăn nhất vẫn đangở phíatrước. Việt Nam hiện đang khẩn trương thúcđẩy quá trình cải cách theocả chiều rộng và sâu nhằm giải quyết các thách thức của thế kỷ 21nhưđãđượcthể hiệntrong Tuyên bố Thiên niênkỷ và các Mục tiêu Phát triển Thiên niênkỷ. Chính trong bối cảnh đó, Liên Hợp Quốctại Việt Nam đưa ra báo cáo Đánh giá chung về Việt Nam này. Báo cáo này phản ánhkết quả phân tích chung của hệthống Liên Hợp Quốcvề những thách thứcphát triển của Việt Nam. Trọng tâm của phântích này là quan điểm chorằngViệt Nam cóthể tiếptục phát huy một cách hiệu quả nhất những thành côngto lớn đã đạt được thông qua việcbảo đảmsự phát triển trong tương lai ngày càng mang tính côngbằng, hòa nhập và bền vững. Chúng tôixinchân thànhcảm ơn các cơquan Chính phủ, các đối tác phát triển và các bênliên quankhácđã hỗ trợ và góp ý kiến với các tổ chức Liên Hợp Quốctrong quá trình xây dựng Báo cáo đánh giá chung về Việt Nam này. Chúngtôi hy vọngrằng Báocáo này cũng như Khuôn khổ phát triển của Liên Hợp Quốc đượcxây dựng dựa trên kết quả phân tích nêu trong báo cáo là một đóng góp hữu ích cho tất cả các đối tác phát triển trong quá trình thảo luận đóng góp vào việc xây dựng Kế hoạchPhát triển kinh tế ư xã hội 5 năm tiếp theo (2006 ư 2010). Một lần nữa chúng tôi khẳng định cam kết chung trong việc tăng cường tính hiệu quả của LiênHợp Quốcvới tưcách là một đối tác chính trong nỗlực của Việt Nam trên con đường xây dựng một xã hội ngày càngthịnh vượng, dân chủ và công bằng hơn.

pdf97 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1688 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá chung của liên hợp quốc về Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan