Đề tài Đề xuất giải pháp hệ thống quản trị doanh nghiệp công ty ABC

Bản đề xuất này được thực hiện theo yêu cầu của công ty ABC về một giải pháp triển khai các ứng dụng đóng gói sẵn để trang bị và hiện đại hóa Hệ thống Quản lý Thông tin Doanh nghiệp của Công ty. Các thông tin trong bản đề xuất này - bao gồm giải pháp, phương pháp luận, kiến trúc hệ thống, sản phẩm. - là tài sản trí tuệ của Liên danh XYZ. Công ty ABC sẽ chỉ được sử dụng bản đề xuất này để xem xét, đánh giá tính khả thi của đề án nhằm đưa ra kết luận cuối cùng về việc tiến hành đề án mà không được tiết lộ (hoặc sử dụng) bất cứ thông tin nào trong bản đề xuất này cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ngoài ABC hoặc cho một mục đích khác. Tuy nhiên, nếu có một hợp đồng được thỏa thuận giữa ABC và Liên danh XYZ từ kết quả của bản đề xuất này, hoặc để đệ trình bản đề xuất này lên cấp trên có thẩm quyền, ABC có quyền sao chép, sử dụng hoặc tiết lộ các thông tin nhằm cung cấp thêm dữ kiện cho việc tiến hành hợp đồng.

doc219 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2407 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đề xuất giải pháp hệ thống quản trị doanh nghiệp công ty ABC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò XUÊT GI¶I PH¸P HÖ TH«NG QU¶N TRÞ DOANH NGHIÖP C«ng ty ABCÁ Người soạn: .... Ngày tạo: 05-07-2005 Ngày cập nhật: 10-06-2005 Số kiểm soát: L253/PT05-ABC Phiên bản: 2.0 Nội dung I. Quy định về bản quyền Bản đề xuất này được thực hiện theo yêu cầu của công ty ABC về một giải pháp triển khai các ứng dụng đóng gói sẵn để trang bị và hiện đại hóa Hệ thống Quản lý Thông tin Doanh nghiệp của Công ty. Các thông tin trong bản đề xuất này - bao gồm giải pháp, phương pháp luận, kiến trúc hệ thống, sản phẩm... - là tài sản trí tuệ của Liên danh XYZ. Công ty ABC sẽ chỉ được sử dụng bản đề xuất này để xem xét, đánh giá tính khả thi của đề án nhằm đưa ra kết luận cuối cùng về việc tiến hành đề án mà không được tiết lộ (hoặc sử dụng) bất cứ thông tin nào trong bản đề xuất này cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ngoài ABC hoặc cho một mục đích khác. Tuy nhiên, nếu có một hợp đồng được thỏa thuận giữa ABC và Liên danh XYZ từ kết quả của bản đề xuất này, hoặc để đệ trình bản đề xuất này lên cấp trên có thẩm quyền, ABC có quyền sao chép, sử dụng hoặc tiết lộ các thông tin nhằm cung cấp thêm dữ kiện cho việc tiến hành hợp đồng. II. Tóm lược đề xuất 2.1 Giới thiệu Liên danh XYZ rất hân hạnh được trình bày bản đề xuất về một Hệ thống các ứng dụng tin học phục vụ Quản lý và Điều hành Doanh nghiệp Oracle E-Business Suite Special Edition (EBS-SE) nhằm đáp ứng các yêu cầu của ABC. Hiện nay, tại Việt Nam, cùng với ... là nhà cung cấp phần cứng và phần mềm hàng đầu Việt nam, ... là nhà cung cấp có kinh nghiệm nhất về ứng dụng Oracle EBS nói chung và EBS-SE nói riêng với khoảng 70% các dự án đã và đang triển khai ở Việt nam. Trong số đó, một vài khách hàng tiêu biểu bao gồm .... Oracle E-Business Suite SE là hệ thống ứng dụng có sẵn được phát triển trên nền công nghệ hiện đại và đã được triển khai ứng dụng thành công cho khách hàng. Oracle E-Business Suite SE có mô hình ứng dụng Web 100%, chạy trên nền công nghệ mở Oracle, có tính năng nghiệp vụ phong phú, tích hợp chặt chẽ với nhau, đảm bảo tính bảo mật, sự ổn định thực hiện và được đánh giá là phần mềm tốt cho triển khai các hệ thống Lập Kế hoạch Nguồn lực doanh nghiệp. Các ứng dụng ... và ... là các ứng dụng phần mềm đóng gói đoạt nhiều giải thưởng và đã được ứng dụng tại nhiều khách hàng. Một trong các đặc điểm quan trọng của giải pháp là các mô đun ứng dụng ERP có kết nối và tích hợp chặt chẽ với nhau. Liên danh XYZ sẽ áp dụng phương pháp triển khai dự án ứng dụng Oracle FastForward. Cách tiếp cận triển khai FastForward được đúc kết từ Phương pháp luận triển khai AIM do Oracle đưa ra. Phương pháp triển khai FastForward được phát triển từ kinh nghiệm triển khai ứng dụng Oracle cho các công ty qui mô trung bình trên khắp thế giới. Các công cụ FastForward đặc biệt đã được tạo ra để làm thuận lợi cho quá trình triển khai nhanh. Chúng bao gồm các thông sổ cho các hoạt động chính: chuyển đổi dữ liệu, kiểm tra và triển khai và cho từng chức năng: tài chính, sản xuất và hậu cần. Chúng cũng bao gồm các kế hoạch công việc cho mỗi vai trò, các biểu mẫu và các chuyển giao có sẵn. Các quá trình từng bước triển khai sẽ bao gồm đầy đủ yêu cầu triển khai cho một công ty qui mô trung bình theo cách đã dự đoán trước. FastForward sử dụng cách tiếp cận phạm vi cố định, triệt tiêu độ phức tạp của cách tiếp cận qui mô lớn truyền thống. FastForward là cách triển khai hiệu quả, nhanh có lợi cho các công ty qui mô trung bình. Bản đề xuất này sẽ trình bày việc triển khai cho các hệ thống mà ABC yêu cầu với chi phí phải chăng, thời gian thực hiện không dài và chất lượng cao qua việc áp dụng các sản phẩm có sẵn và công nghệ hệ thống mở tốt nhất. Tóm lại, được trang bị công nghệ tiên tiến nhất của Oracle, tiềm lực mạnh cùng với kinh nghiệm triển khai thành công từ các dự án tương tự, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Liên danh XYZ sẽ triển khai Oracle EBS-SE và các ứng dụng đóng gói khác thành công theo kế hoạch và ngân sách đã định. Bản đề xuất này sẽ chỉ ra cho ABC bức tranh tổng thể về hệ thống ERP và đây sẽ là tài liệu cơ bản cho ABC cải thiện qui trình nghiệp vụ hiện tại và tương lai cũng như các công cụ tiên tiến cho việc quản trị thông tin. 2.2 Phạm vi triển khai ứng dụng Quản trị Doanh nghiệp tổng thể Dự án sẽ được xác định phạm vi cố định bao gồm các thông số và kết quả. Cách tiếp cận FastForward xác định trước một phạm vi cố định. ABC có thể có yêu cầu riêng và chúng được thực hiện trong những hợp đồng tách biệt. Tuy nhiên, phương pháp triển khai FastForward giả định rằng các các yêu cầu bổ sung sẽ được trì hoãn lại cho đến khi phạm vi FastForward được được triển khai hoàn tất. Phạm vi của dự án này là triển khai ứng dụng ERP với các chức năng chính như sau: Các ứng dụng Ứng dụng Quản lý Tài chính Oracle Financials (Oracle General Ledgers, Oracle Payables, Oracle Receivables, Oracle Fixed Assets, Oracle Cash Management) Ứng dụng Quản lý Mua sắm - Oracle Purchasing; Quản lý đặt hàng - Order Management; Quản lý Vật tư, hàng hoá – Inventory Management. Ứng dụng Quản lý Sản xuất Oracle Discrete Manufacturing (Bill of Material, Capacity, Cost Management, Engineering, Inventory Management, Master Scheduling/MRP, Quality, Work in Process, Project Manufacturing). Ứng dụng Quản lý Nhân sự, tiền lương – .... Ứng dụng Quản lý Hành chính ... Ứng dụng .... và ... là các ứng dụng đóng gói do XYZ phát triển và sẽ được chuyển giao và triển khai cùng với ứng dụng Oracle EBS-SE. Địa điểm cài đặt tập trung: Tại văn phòng chính ABC, ..., Hà nội. Địa điểm triển khai: Văn phòng chính Công ty ABC, Công ty ..., Công ty ..., Công ty ..., Chi nhánh ..., Văn phòng đại diện tại tại Tp HCM, Đà nẵng và Nha trang. Tùy biến theo nghiệp vụ đặc thù riêng: không có đối với các ứng dụng EBS-SE và có đối với ... và .... Xây dựng mới mô đun: chỉ các báo cáp thuế GTGT, in các hóa đơn Giao diện với các ứng dụng khác: không bao gồm Kiến trúc kỹ thuật: Máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle, ứng dụng phiên bản 11i, máy chủ có hệ điều hành Linux cho 3 môi trường: demo, kiểm thử và sử dụng. Máy chủ cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng sẽ được triển khai tại Trụ sở chính của ABC tại Nhà 18/2, ngõ 370 Đường Cầu Giấy, Hà nội. Chuyển đổi dữ liệu: Các đối tượng nghiệp vụ sau đây có thể xem xét để chuyển đổi từ ứng dụng kế toán cũ Effect: GL- Cân đối tài khoản AP – Nhà cung cấp, Chứng từ mở AR – Khách hàng, Chứng từ, hóa đơn mở FA – Tài sản Kiểm thử: kiểm thử bao gồm kiểm tra hệ thống nghiệp vụ Đào tạo: Dịch vụ tư vấn của XYZ sẽ chuyển giao các khóa đào tạo chuẩn Oracle Applications. Các ứng dụng Nhân sự tiền lương và Quản lý hành chính cũng sẽ được chuyển giao và đào tạo sử dụng. Dịch vụ triển khai ứng dụng XYZ sẽ cung cấp các chuyên viên chất lượng để quản lý, tư vấn và triển khai các mô đun ứng dụng. XYZ sẽ sử dụng phương pháp triển khai dựa trên AIM FastForward để tiến hành triển khai cho ứng dụng Oracle EBS-SE và các ứng dụng đóng gói nêu trên. Phạm vi của dịch vụ triển khai của XYZ trong dự án này bao gồm: Lập kế hoạch dự án Xác định và lập kế hoạch các hoạt động chi tiết sử dụng theo chuẩn phương pháp AIM FastForward Quản lý dự án Tổ chức thực hiện dự án cho phép quản lý hiệu quả, theo dõi, báo cáo và hoàn thành các công việc của dự án. Thiết kế và cấu hình Hỗ trợ thiết kế mô hình hệ thống nghiệp vụ, cấu hình ứng dụng và thiết kế các mở rộng chi tiết. Kiểm thử hệ thống Hỗ trợ kiểm thử hệ thống đã được chuyển giao Hỗ trợ chuyển đổi hệ thống Lập kế hoạch chuyển đổi hệ thống và hỗ trợ chuyển đổi môi trường IT. Môi trường kỹ thuật Môi trường kỹ thuật được hiểu là toàn bộ phần cứng, mạng và hệ điều hành sẵn sàng cho việc cài đặt và triển khai ứng dụng ERP trên qui mô toàn Tổng công ty. Nói chung, việc cài đặt và cấu hình môi trường kỹ thuật được thực hiện trước khi triển khai ứng dụng. ABC cũng nhận thức rằng họ sẽ chịu trách nhiệm cho việc chọn lựa và cài đặt môi trường kỹ thuật phù hợp cũng như thiết bị sao lưu và khôi phục. Phía XYZ sẽ tư vấn mô hình và cấu hình cơ bản của máy chủ và dung lượng đường truyền. XYZ cũng giả định ABC đã chọn phần cứng máy chủ trên nền Linux. ABC sẽ đảm bảo cung cấp đủ dung lượng thiết bị và khả năng truy cập cho đội dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án. Giải pháp tổng thể hệ thống thông tin quản lý cho công ty ABC Trong dự án này, Tổng công ty ABC hướng tới một hệ thống giải quyết các vấn đề nghiệp vụ trên phạm vi toàn Tổng công ty, theo các yêu cầu của từng đơn vị, nhà máy và từng phòng ban. Hệ thống ứng dụng cần được xây dựng trên nền công nghệ tiên tiến, và hiểu biết nghiệp vụ sâu sắc, nhằm hỗ trợ công ty cạnh tranh có hiệu quả hơn nhờ việc nhanh chóng thâm nhập thị trường mới, dễ dàng tiếp cận thông tin và đưa ra các quyết định nhanh hơn. Chương trình cần có khả năng thu thập, xử lý, cung cấp, thống kê tự động các thông tin có liên quan đến các mảng hoạt động chính của công ty như: Hoạt động tài chính, kế toán Quản lý, theo dõi bán hàng, công nợ. Quản lý tài sản Quản lý tiền (bao gồm việc dự báo luân chuyển tiền tệ) Quản lý, theo dõi kho, mua hàng Quản lý việc nghiên cứu sản phẩm mới Quản lý qui trình sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, theo dõi quá trình sản xuất, tính giá thành sản phẩm Quản lý chất lượng sản phẩm Quản lý kho vận Quản lý nhân sự tiền lương Quản lý hành chính Một trong các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống, là các thông tin được chia sẻ hoặc chuyển đổi giữa các phần khác nhau của hệ thống. Thông tin được nhập vào một nơi và được sử dụng chung trong toàn hệ thống. Đi cùng với giải pháp tổng thể về hệ thống thông tin, cần có một sự đổi mới trong cách điều hành quản lý công việc, thông qua hệ thống thông tin trực tuyến, tốc độ xử lý thông tin tăng nhanh. Việc quản lý được thực hiện theo các qui trình xuyên suốt từ theo dõi thông tin về các khách hàng tiềm năng, yêu cầu của các khách hàng tiềm năng đó, cho đến ký hợp đồng với khách hàng, và thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ với khách hàng, cũng như kế hoạch sản xuất để thực hiện các cam kết đối với khách hàng, giữ được khách hàng và mở rộng thị phần, với thời gian tồn kho tối thiểu, vòng quay vật tư tối ưu, cũng như ROI nhanh nhất. Quản lý theo từng module Chương trình ứng dụng cần đảm bảo khả năng tổ chức quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng module, có khả năng tích hợp, tổng hợp thông tin tự động từ các module để theo dõi, báo cáo hoạt động trong toàn công ty. Giải pháp tổng thể nói trên cần được tổ chức theo từng module, tương ứng với từng lĩnh vực nghiệp vụ quen thuộc với người sử dụng; các module này cần có mối quan hệ gắn kết nhất quán, thừa hưởng, chia sẻ dữ liệu chung. Như vậy đối với mỗi người sử dụng, họ chỉ cần thao tác trên các module liên quan trực tiếp, song lại có được các thông tin trợ giúp từ các module khác hỗ trợ các hoạt động của mình. Ví dụ, phòng Tiêu thụ tiền hành lập kế hoạch sản xuất có được các thông tin về yêu cầu thực tế của khách hàng trong thời gian tới từ phòng Thị trường, giúp cho việc lập kế hoạch sát với thực tế, cũng như cung cấp thông tin về yêu cầu vật tư cho phòng Xuất nhập khẩu lập kế hoạch và thực hiện mua sắm nguyên vật liệu được kịp thời. Tổng hợp được các dữ liệu phát sinh từ các đơn vị thành viên thành dữ liệu thống nhất toàn công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ABC không bó gọn trong một địa điểm, được phân bố tại nhiều địa điếm khác nhau tại các nhà máy cũng như các chi nhánh và đại lý của công ty. Như vậy, các giao dịch hàng ngày của công ty được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau, đòi hỏi hệ thống thông tin đáp ứng được nhu cầu quản lý trên một bình diện rộng. Hệ thống ứng dụng không những phục vụ các phòng ban tại trụ sở chính của công ty mà còn cần cho phép các đơn vị thành viên nhập các dữ liệu về tình hình bán hàng, tình hình sản xuất, các giao dịch nhập xuất vật tư của đơn vị mình, vào một kho dữ liệu thống nhất. Việc tích hợp với dữ liệu phát sinh từ các đơn vị thành viên được thực hiện tức thời hay cuối ngày, tuỳ theo khả năng trang bị cơ sở hạ tầng thông tin đến các đơn vị thành viên đó. Một trong các yêu cầu đối với chương trình ứng dụng là được xây dựng theo hướng hệ thống mở, có khả năng mở rộng và vận hành trên Web Browser. Như vậy, hệ thống có thể tích hợp được với các hệ thống đã có hoặc sau này công ty ABC sẽ triển khai thêm, mà vẫn duy trì được kiến trúc vốn có của nó, và đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ không bị ngưng trệ hay dừng lại khi đưa một ứng dụng mới vào. Để một người sử dụng mới có thể sử dụng được ứng dụng, việc cài đặt , setup không tốn nhiều công sức, ngoài việc có Web Browser . Bằng cách như vậy, công sức bảo trì hệ thống cũng được giảm thiểu rất nhiều. Đáp ứng các yêu cầu của công tác hạch toán thống kê - kế toán, và công tác quản trị sản xuất - phân tích tình hình sản xuất và kinh doanh Với nguồn thông tin thống nhất, xuyên suốt trong toàn bộ công ty, ban lãnh đạo công ty, các đơn vị có được thông tin chính xác tức thời, giúp cho việc điều hành sản xuất kinh doanh, ra quyết định tăng hiệu quả. Phát triển và giữ vững vị trí một công ty hàng đầu thị trường và có lợi nhuận cao luôn là một thử thách. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập khu vực và thế giới, cũng như yêu cầu ngày càng cao của khách hàng buộc doanh nghiệp phải sản xuất những sản phẩm tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Trước những thách thức đó, công ty lại phải đối mặt với thực tế phức tạp của các qui trình nội bộ và trong dây chuyền cung ứng; và những thay đổi lúc nào cũng là bạn đồng hành của doanh nghiệp - thị trường mới, sản phẩm mới, qui trình mới, nhà máy mới, hiểm hoạ mới và cơ hội mới. Làm thế nào để công ty có thể biến những cơ hội này thành thị phần và lợi nhuận? Bằng cách tập trung nỗ lực để thoả mãn hơn nữa được mọi yêu cầu của khách hàng. Bằng cách xây dựng một đơn vị năng động luôn tự tin đối phó được với những thay đổi và cơ hội không lường trước được. Và bằng cách triển khai một hệ thống quản lý tiên tiến, để có thể luôn duy trì thế mạnh cạnh tranh. Dù có mở thêm nhà máy mới, chế biến ra sản phẩm mới, hay xâm nhập thị trường mới, hệ thống quản lý của Công ty đều phải đủ độ linh hoạt để hỗ trợ được các chương trình chiến lược mà không làm gián đoạn đến các hoạt động hàng ngày. Hệ thống cần hỗ trợ những nỗ lực của Công ty trong việc mở rộng kinh doanh và liên tục cải tiến qui trình nghiệp vụ xuyên suốt cả dây chuyền cung ứng, cho phép công ty tập trung vào khía cạnh quan trọng nhất trong hoạt động doanh nghiệp - khách hàng. Và hệ thống phải đạt được mục tiêu đó với tổng chi phí sở hữu thấp nhất. Cùng với việc áp dụng giải pháp ERP sử dụng Oracle EBS-SE tiên tiến, ABC còn đưa vào sử dụng các ứng dụng đã được tùy biến sẵn về quản lý Nhân sự, tiền lương ... và quản lý Hành chính ..., cho phép tin học hóa tổng thể và sâu rộng, nhằm tăng năng suất, giảm chi phí và tăng hiệu quả điều hành. Cung cấp khả năng phân tích thông tin đa chiều, đồng thời trên nhiều tiêu chí khác nhau Quan hệ nghiệp vụ phức tạp giữa các chi nhánh, đại lý và qua dây chuyền cung cấp đòi hỏi một công cụ chủ động giám sát các yếu tố tạo nên chi phí cũng như hiệu quả sản xuất. Công ty ABC cần một công cụ để quản lý máy móc, tác động vào hoạt động của các nhà cung cấp, thông báo hay gửi các thông báo tình trạng. Chương trình ứng dụng cần hỗ trợ công ty trong việc tính toán chi phí đối với các sản phẩm, và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả. Một trong những khâu quan trọng mà chương trình cần tập trung là các chức năng dự tính, lập kế hoạch và quản lý sản xuất sẽ giúp cho ban lãnh đạo công ty sử dụng những cách tính toàn diện để thực hiện và liên tục cải thiện không ngừng hoạt động, dịch vụ, và lợi nhuận. Hệ thống ứng dụng cần cung cấp một hình dung thống nhất về hoạt động của các hệ thống nghiệp vụ để đưa ra các quyết định nhanh và chính xác hơn. Chương trình ứng dụng cần đưa ra một cơ cấu khai báo các chỉ số hoạt động quan trọng, thu thập thông tin và lập báo cáo - hay thực hiện các quá trình theo luồng công việc để tiến hành các biện pháp tương ứng. Hệ thống ứng dụng cần cung cấp một giải pháp tích hợp, hoàn hảo đối với cách phân tích dữ liệu đa chiều; lấy thông tin một cách tự động từ các hệ thống tài chính, quản lý bán hàng, quản lý sản xuất, rồi phân tích các thông tin và xu hướng từ những xu hướng nghiệp vụ chủ đạo, trả lời các câu hỏi theo yêu cầu một cách hiệu quả, và xác định các lĩnh vực cần cải thiện về lợi nhuận. III. Tổng quan về Công ty ABC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp ABC (“công ty ABC”)được sinh ra giữa thập kỷ 90 khi đất nước bước sang thời kỳ đổi mới nền kinh tế châu Á bị khủng hoảng, sự cạnh tranh trong nước và trên trường quốc tế vô cùng khắc nghiệt. ABC đã chọn cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy tín làm đầu. ABC sẽ đem đến cho các bạn những sản phẩm chất lượng tốt nhất, siêu bền nhất, tiết kiệm nhất ngang hàng với các sản phẩm của các công ty hàng đầu thế giới bởi các nguyên liệu, thiết bị chính được nhập từ các hãng uy tín trên thế giới, từ các nước: G7, Úc, Mỹ và các nước Bắc Âu... lắp ráp trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhập từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và được những bàn tay khối óc của người ABC thực hiện. Sản phẩm của ABC sẽ đến cùng các bạn với các mẫu mã chế tạo phù hợp với môi trường Việt Nam, thoả mãn thị hiếu khách hàng khó tính nhất. Với biện pháp quản lý tổng thể áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế ISO 9001 chúng tôi quan tâm ngay từ khâu sản phẩm đầu vào, mỗi bước đi trong quá trình sản xuất phải được hoàn thiện đến từng chi tiết. Con người ABC được giáo dục ý thức "Công ty là gia đình, đồng nghiệp là anh em", tạo ra một môi trường làm việc cộng đồng thân ái đầy trách nhiệm, đồng thời được thường xuyên đào tạo trau dồi kiến thức và tay nghề. ABC áp dụng chính sách "Hướng tới khách hàng "luôn luôn không ngừng tìm hiểu khách hàng để tạo ra sản phẩm vừa lòng khách hàng. Chính sách của ABC là: Toàn thể Công ty ABC trên dưới một lòng cùng nhau nối vòng tay lớn thực hiện chính sách của công ty trong khuôn khổ các chính sách Nhà nước để ABC trường tồn và phát triển song song với chất lượng và uy tín trên phạm vi toàn cầu, đưa ABC đi lên vì một tương lai tươi đẹp. Tổng công ty có các khối chức năng làm nghiệp vụ và đào tạo, tư vấn, kiểm soát theo từng lĩnh vực đối với tất cả các công ty thành viên. Tổng số nhân sự của ABC là khoảng trên 700. Mỗi công ty thành viên có các phòng ban kế toán, quản lý vật tư, kinh doanh riêng. Về mặt kinh doanh, tài chính các công ty thành viên hiện nay đều hoạt động độc lập, có mã số thuế riêng. Quan hệ giữa Tổng công ty và các công ty thành viên thể hiện qua: Tổng công ty giao kế hoạch năm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận… Báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm Ký hợp đồng đầu ra sản phẩm, mua vật tư hộ công ty con theo hình thức Tổng công ty bán vật tư cho công ty con sau đó mua lại thành phẩm. Định hướng trong tương lai là các công ty con sẽ hoạt động độc lập hơn nữa, sẽ chủ động tìm đầu ra, mua vật tư, nguyên vật liệu mà không cần thông qua Tổng công ty. Các hoạt động trong toàn Tổng công ty hiện nay bao gồm: Thương mại Sản xuất Xây lắp Các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay chủ yếu là theo dự án (90%), còn lại là bán lẻ. Định hướng tương lai sẽ mở rộng thêm Xuất nhập khẩu các mặt hàng khác ngoài lĩnh vực điện như các mặt hàng xuất khẩu lợi thế của VN…Sắp tới Tổng công ty sẽ phát triển lại hệ thống đại lý bán sản phẩm. Công ty ABC đã đạt chứng chỉ chất lượng ISO 9001:2000. Sơ đồ tổ chức Yêu cầu sơ bộ về hệ thống quản trị doanh nghiệp tại ABC Việc triển khai hệ thống ERP là ý kiến của Hội Đồng quản trị, Lãnh đạo công ty có quyết tâm thực hiện. Mong muốn hệ thống mới đáp ứng được các yêu cầu cập nhật dữ liệu và báo cáo kiểm soát trực tuyến cho toàn bộ tổng công ty. Hệ thống mới có thể khắc phục được những nhược điểm của phần mềm Effect cũng như khắc phục những khó khăn hiện nay trong khâu quản lý vật tư, tính giá thành, theo dõi luân chuyển vật tư qua các công đoạn sản xuất… Tổng quan về tình hình CNTT của ABC Về phần mềm Hiện tại chỉ có một phần mềm được sử dụng là phần mềm kế toán Effect, các quản lý khác như Vật tư, kinh doanh
Luận văn liên quan