Đề tài Dịch vụ Web Server

(Bản scan) - HTTP là giao thức cho phép Web Browser và Web Server giao tiếp với nhau. - Đầu tiên chỉ là một giao thức đơn giản. Thông tin được truyền dưới dạng văn bản thô thông qua kết nối TCP (HTTP/ 1.0)

pdf30 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2739 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Dịch vụ Web Server, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên