Đề tài Điều chỉnh tự động truyền động điện

Khảo sát chất l-ợng tĩnh của hệ hở: Thông số của động cơ đã cho: U = 220V; R- = 2 O, nđm = 1300vg/ph ; Iđm = 8,8 A; L- = 0,04H; ?=84%; D = 30/1; St = 3%; a. Khi ch-a xét đến phản hồi âm dòng có ngắt và âm tốc độ tác động: *) Vẽ đ-ờng đặc tính cơ tự nhiên: nđm = 1300 vg/ph; Mđm = f k .Iđm = 1,5 . 8,8 = 13,2 Nm. Từ ph-ơng trình đặc tính cơ: M k R k U u dm . ) ( 2 f f ? - = Ta có: Tại tốc độ không tải lý t-ởng 0 ?thì M = 0 nên 0 ?= f k Udm Mà: n0 = 0 . 55 , 9 ? Vậy: n0 = f k Udm . 55 , 9 = 5 , 1 220 . 55 , 9 = 1400 vg/ph

pdf13 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2504 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Điều chỉnh tự động truyền động điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên