Đề tài Đo lường và đánh giá trong giáo dục

(Bản scan) Trắc nghiệm là một công cụ hay một hệ thống các công cụ dùng để đo lường một mẫu hành vi (behavior). Phân loại: trắc nghiệm chuẩn mực (Norm- referenced Test), trắc nghiệm tiêu chí ( Criterion- referenced Test), trắc nghiệm theo mục tiêu ( Objective- referenced Test), trắc nghiệm theo lĩnh vực (domain- referenced Test)

pdf32 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2452 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đo lường và đánh giá trong giáo dục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan