Đề tài Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Vân Hồ - Huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên

Thanh niên là lực lượng lao động chủ yếu của xã hội, là tài nguyên vô giá của mỗi quốc gia, dân tộc, là lực lượng tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Trong công cuộc cải tạo xã hội, lực lượng chính trị nào nắm được thanh niên, lực lượng ấy sẽ dành phần thắng trong tay. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luân đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định họ là lực lượng xung kích cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh – người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam, đã trở thành biểu tượng Việt Nam rạng rỡ trong tâm thức nhân loại hiện đại. Với cả cuộc đời lao động và chiến đấu của mình người đã dành tình cảm đặc biệt cho thanh niên. Người khẳng định vai trò của tuổi trẻ: “ Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Chính vì vậy, Đảng ta và Bác Hồ đã giao cho tổ chức Đoàn phải chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên. Để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, và bảo vệ Tổ Quốc, Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX phát động hai phong trào lớn : “ 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc ’’ cùng ” 4 đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp’’.Trong những năm qua các phong trào hành động của Đoàn được triển khai sâu rộng, lan tỏa vào đời sống đoàn viên ,thanh niên như : hoạt động của thanh niên với nghề nghiệp và việc làm; hoạt động nâng cao năng lực tạo việc làm cho thanh niên ; hoạt động đào tạo, phát triển nghề phù hợp giúp thanh niên nông thôn tìm kiếm việc làm ổn định, tiếp cận với thị trường lao động từ đó phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên ; tạo mối quan hệ bền chặt giữa thanh niên với tổ chức Đoàn, đưa hình ảnh của Đoàn gần gũi hơn , tin cậy hơn trong thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trong quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật hiện nay, khi nền kinh tế thế giới đang chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần phải đổi mới nội dung, giải pháp trong việc giúp đỡ thanh niên tiếp cận thị trường lao động để đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế mới; nền kinh tế mà việc sản xuất, phân phối, sử dụng tri thức và thông tin ngày càng có vai trò quyết định nền kinh tế; đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ , kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Nhưng hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực nói chung và của thanh niên nói riêng còn thấp, đặc biệt là thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Chính vì thế người lao động ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa phần lớn không có cơ hội tiếp cận với những việc làm đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Ở nhiều vùng nông thôn, khi xây dựng các khu công nghiệp , các khu kinh tế tư nhân, khu kinh tế có sự đầu tư của nước ngoài đòi hỏi người lao động có trình độ cao, dẫn đến đại đa số thanh niên vẫn không thể làm việc ở những nhà máy đó, vì không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của nhà đầu tư, kéo theo đó là diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi dẫn đến thu hẹp đất canh tác, hoặc không còn có đất để sản xuất. hơn nữa, do đặc thù của sản xuất nông nghiệp mang tính tự cung, tự cấp, và tính thời vụ, cho nên tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn rất lớn , khoảng 20%, chiếm 97 % tổng số lao động thiếu việc làm của cả nước. Mặt khác hệ thống thông tin, dịch vụ việc làm còn thiếu nên thanh niên nông thôn, đặc biệt là thanh niên vùng sâu, vùng xa không có điều kiện tiếp cận với thông tin về thị trường lao động, về dịch vụ giới thiệu việc làm và nâng cao thu nhập. Cùng chung với thực trạng trên, tỉnh Sơn La nói chung và xã Vân Hồ nói riêng vẫn còn gặp nhiều bất cập trong vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên, do Vân Hồ là xã vùng II và là vùng cao của huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La, và đây cũng là điểm nóng thường xuyên xảy ra nhiều vấn đề bức xúc của xã hội, đa số thanh niên là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn thấp, và việc làm không ổn định dẫn tới xa ngã vào các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, cờ bạc. Yêu cầu đặt ra đối Đảng và Nhà nước phải có những chính sách phù hợp để giải quyết những vấn đề trên. Đó cũng là lý do em chọn đề tài “ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Vân Hồ - Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên”, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn của xã Vân Hồ góp phần nhỏ bé của mình cùng với Đoàn xã Vân Hồ tham gia giải quyết hiệu quả vấn đề việc làm cho thanh niên

doc41 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2247 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Vân Hồ - Huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Để em trưởng thành như ngày hôm nay, là nhờ công ơn giáo dưỡng từ các thầy, cô giáo. Được sự quan tâm, tạo điều kiện, và sự nhiệt tình tâm huyết truyền đạt những kiến thức từ quý thầy, cô là cơ sở để em hoàn thiện chương trình học tập tại học viện và cho em vững vàng hơn trong bước đường tương lai. Để hoàn thành tiểu luận của mình với đề tài “ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Vân Hồ - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên ’’, trước tiên em xin được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô trong Ban giám đốc, Phòng Quản lý Đào tạo – Tổ chức, cô giáo chủ nhiệm đã tạo điều kiện tốt nhất để em được về xã Vân Hồ - huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La để thực hiện nghiên cứu chuyên đề của mình. Đặc biệt em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với thạc sỹ Trần Thị Thúy Ngọc, cô là người đã giành nhiều thời gian và tâm huyết tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để em hoàn thành tiểu luận. Qua đây em cũng xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã Vân Hồ - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La đã tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình em khảo sát thực tế tai địa phương. Em xin chân thành cảm quý thầy cô trong các khoa lý luận chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội đã dạy bảo em trong suốt quá trình học tập tại học viện, đã truyền đạt kiến thức sâu rộng trong chuyên môn giúp em có được vốn kiến thức để em hoàn thành tiểu luận mà còn cho em những vốn kiến thức to lớn để em vững vàng hơn trong cuộc sống cũng như công việc sau này của bản thân. Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2011 Học viên Hoàng Văn Dũng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN........................................................................................... MỤC LỤC................................................................................................. MỞ ĐẦU……………………………………...…………………..…….. NỘI DUNG……………………………………………………………... Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN……………………............ 1.1. Cơ sở lý luận………………………………………………………… 1.1.1. Những khái niệm cơ bản………………………………………….. 1.1.2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách của nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng………………………………………………………………….. 1.1.3. Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên……………………………………………………………………….. 1.2. Cơ sở thự tiễn…………………………………………………........ Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN CỦA ĐOÀN XÃ VÂN HỒ - HUYỆN MỘC CHÂU – TỈNH SƠN LA……………………………………………….. 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Xã Vân Hồ - Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La…………………………………………………… 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên…………………………………………………. 2.1.2. Đặc điểm kinh tế…………………………………………………… 2.1.3. Đặc điểm văn hóa xã hội………………………………………….. 2.2. Thực trạng của vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Xã Vân Hồ - Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La……………………................................................ 2.2.1. Những hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Xã Vân Hồ - Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La trong việc tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên…………………………………………………... 2.2.2. Nguyên nhân những thành tựu…………………………………….. 2.2.3. Hạn chế yếu kém…………………………………………………… 2.2.4. Nguyên nhân hạn chế……………………………………………… Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN XÃ VÂN HỒ - HUYỆN MỘC CHÂU - TỈNH SƠN LA TRONG THỜI GIAN TỚI……………………………………………………………….............. 3.1. Phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên xã Vân Hồ - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La trong thời gian tới………………………................................................................. 3.1.1. Phương hướng………………………………………………….... 3.2. Giải pháp……………………………………………………………. KẾT LUẬN……………………………………………………………… MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Thanh niên là lực lượng lao động chủ yếu của xã hội, là tài nguyên vô giá của mỗi quốc gia, dân tộc, là lực lượng tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Trong công cuộc cải tạo xã hội, lực lượng chính trị nào nắm được thanh niên, lực lượng ấy sẽ dành phần thắng trong tay. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luân đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định họ là lực lượng xung kích cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh – người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam, đã trở thành biểu tượng Việt Nam rạng rỡ trong tâm thức nhân loại hiện đại. Với cả cuộc đời lao động và chiến đấu của mình người đã dành tình cảm đặc biệt cho thanh niên. Người khẳng định vai trò của tuổi trẻ: “ Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Chính vì vậy, Đảng ta và Bác Hồ đã giao cho tổ chức Đoàn phải chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên. Để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, và bảo vệ Tổ Quốc, Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX phát động hai phong trào lớn : “ 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc ’’ cùng ” 4 đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp’’.Trong những năm qua các phong trào hành động của Đoàn được triển khai sâu rộng, lan tỏa vào đời sống đoàn viên ,thanh niên như : hoạt động của thanh niên với nghề nghiệp và việc làm; hoạt động nâng cao năng lực tạo việc làm cho thanh niên ; hoạt động đào tạo, phát triển nghề phù hợp giúp thanh niên nông thôn tìm kiếm việc làm ổn định, tiếp cận với thị trường lao động…từ đó phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên ; tạo mối quan hệ bền chặt giữa thanh niên với tổ chức Đoàn, đưa hình ảnh của Đoàn gần gũi hơn , tin cậy hơn trong thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trong quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật hiện nay, khi nền kinh tế thế giới đang chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần phải đổi mới nội dung, giải pháp trong việc giúp đỡ thanh niên tiếp cận thị trường lao động để đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế mới; nền kinh tế mà việc sản xuất, phân phối, sử dụng tri thức và thông tin ngày càng có vai trò quyết định nền kinh tế; đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ , kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Nhưng hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực nói chung và của thanh niên nói riêng còn thấp, đặc biệt là thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Chính vì thế người lao động ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa phần lớn không có cơ hội tiếp cận với những việc làm đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Ở nhiều vùng nông thôn, khi xây dựng các khu công nghiệp , các khu kinh tế tư nhân, khu kinh tế có sự đầu tư của nước ngoài đòi hỏi người lao động có trình độ cao, dẫn đến đại đa số thanh niên vẫn không thể làm việc ở những nhà máy đó, vì không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của nhà đầu tư, kéo theo đó là diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi dẫn đến thu hẹp đất canh tác, hoặc không còn có đất để sản xuất. hơn nữa, do đặc thù của sản xuất nông nghiệp mang tính tự cung, tự cấp, và tính thời vụ, cho nên tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn rất lớn , khoảng 20%, chiếm 97 % tổng số lao động thiếu việc làm của cả nước. Mặt khác hệ thống thông tin, dịch vụ việc làm còn thiếu nên thanh niên nông thôn, đặc biệt là thanh niên vùng sâu, vùng xa không có điều kiện tiếp cận với thông tin về thị trường lao động, về dịch vụ giới thiệu việc làm và nâng cao thu nhập. Cùng chung với thực trạng trên, tỉnh Sơn La nói chung và xã Vân Hồ nói riêng vẫn còn gặp nhiều bất cập trong vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên, do Vân Hồ là xã vùng II và là vùng cao của huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La, và đây cũng là điểm nóng thường xuyên xảy ra nhiều vấn đề bức xúc của xã hội, đa số thanh niên là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn thấp, và việc làm không ổn định dẫn tới xa ngã vào các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, cờ bạc... Yêu cầu đặt ra đối Đảng và Nhà nước phải có những chính sách phù hợp để giải quyết những vấn đề trên. Đó cũng là lý do em chọn đề tài “ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Vân Hồ - Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên”, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn của xã Vân Hồ góp phần nhỏ bé của mình cùng với Đoàn xã Vân Hồ tham gia giải quyết hiệu quả vấn đề việc làm cho thanh niên 2. Mục đích và nhiệm vụ 2.1.Mục đích: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề giải quyết việc làm, đồng thời khảo sát thực trạng tổ chức Đoàn tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã Vân Hồ - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La, qua đó làm rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên xã Vân Hồ - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La. 2.2.Nhiệm vụ: Để đạt được mục đích đã đề ra, tiểu luận cần thực hiện các nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề giải quyết việc là cho thanh niên xã Vân Hồ - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La. - Khảo sát tình hình giải quyết việc làm cho thanh niên xã Vân Hồ - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La. - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao công tác giải quyết việc làm cho thanh niên xã Vân Hồ - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu . 3.1. Đối tượng nghiên cứu. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Vân Hồ - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La. 3.2. Khách thể nghiên cứu. Thanh niên xã Vân Hồ - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La. 4. Phạm vi nghiên cứu của tiểu luận. 4.1. Không gian Xã Vân Hồ - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La. 4.2. thời gian Từ năm 2008 – 2010 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp Lôgíc lịch sử - Phương pháp phân tích - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp quy nạp, diễn dịch 6. Kết cấu của tiểu Tiểu luận ngoài phần mở đầu, kết luận thì nội dung chính gồm 3 chương, 6 tiết và18 tiểu tiết NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1. Những khái niệm cơ bản. * Việc làm: Trong bộ luật lao động nước ta ,tại chương II điều 13 quy định: “Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, mà không bị pháp luật cấm thì được thừa nhận là việc làm ’’ Việc làm là tất cả mọi hoạt động mà phải là hoạt động tạo ra thu nhập cho con người. Vì con người muốn tồn tại thì phải lao động , và khi xã hội ngày càng phát triển, để đảm bảo cuộc sống của mình thì yêu cầu đặt ra, đó là phải có việc làm mang lại thu nhập cho con người. Tuy nhiên không phải mọi hoạt động nào cũng được coi là việc làm, mà việc làm phải là những hoạt động mà không bị pháp luật cấm. Đây cũng chính là tính pháp lý của việc làm, nó thể hiện sự phát triển lành mạnh của xã hội loài người.Tuy nhiên, có những hoạt động mang lại thu nhập như trộm cắp, buôn lậu, cướp giật, buôn bán ma tuý… và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật cấm, vì nó có hại cho sự phát triển của xã hội, những hoạt động đó không được thừa nhận là việc làm. *Giải quyết việc làm: Giải quyết việc làm được hiểu theo nhiều nghĩa. Hiểu theo nghĩa hẹp thì “ giải quyết việc làm “ là hoạt động nhằm giúp cho người có nhu cầu lao động đang tìm việc có việc làm, giúp người có nhu cầu sử dụng lao động tìm được người lao động đang cần thuê mướn. Hiểu theo nghĩa rộng thì “ giải quyết việc làm ’’ không chỉ là hoạt động như trên mà còn bao gồm cả mụch đích hướng nghiệp, đào tạo nghề, thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin về thị trường lao động … 1.1.2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách của nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng. Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân lực, ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh hoá xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân. Vì vậy, giải quyết việc làm là một trong những hướng ưu tiên để phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay. Về thực trạng lao động của nước ta hiện nay, vẫn còn nhiều vấn đề đang đặt ra; lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên cả nước là 43.255 nghìn người. Trong đó lực lượng lao động độ tuổi từ 15 đến 34 tuổi chiếm 46,8 %, từ 35 đến 54 tuổi chiếm 35,4 %, trên 55 tuổi chiếm 7,8 %. Như vậy cho thấy lực lượng lao động trẻ dưới 35 tuổi nước ta chiếm xấp xỉ 50 % lao động ( theo kết quả điều tra năm 2009 của Bộ lao động Thương binh – Xã hội ), và điều đó cũng cho thấy được tiềm năng lao động ở nước ta là dồi dào. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này chúng ta phải có hướng đào tạo và sử dụng phù hợp. Lực lượng lao động ở nước ta hiện nay phân bố không đồng đều giữa các vùng, miền, giữa thành thị và nông thôn, lao động tập trung chủ yếu ở đồng bằng và thành thị. Điều đó tạo ra sức ép về vấn đề giải quyết việc làm ở các vùng đó. Mặt khác, sự phân bố lao động giữa các vùng chưa tương xứng với tiềm năng vùng đó, do đó chưa khai thác được lợi thế của các vùng kinh tế đó. Bên cạnh đó, chất lượng lao động cũng không đồng đều giữa các vùng, phần lớn lao động ở nông thôn không qua đào tạo, hoặc đào tạo cơ bản, trình độ học vấn thấp. Vì trên thực tế hiện nay yêu cầu lao động chủ yếu là lao động phổ thông, và những ngành nghề đòi hỏi trình độ cao ở khu vực này chưa phát triển. Hiện nay lực lượng lao động đã qua đào tạo trong cả nước chiếm 25 %, lao động từ bậc tiểu học trở xuống chiếm 42,5 % , lao động mù chữ 5 % . trong khi đó trình độ đào tạo của nước ta còn nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng mở rộng. Vì vậy, nhu cầu lao động có chất lượng cao ngày càng tăng. Mặt khác, từ yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh kinh tế thế giới thì vấn đề chất lượng lao động ở nước ta trở thành một vấn đề bức xúc của nền kinh tế và là nguyên nhân cơ bản của tình trạng thiếu việc làm ở nước ta hiện nay. Trong những năm qua vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta vẫn chưa đáp ứng được với xu thế phát triển của thế giới, chúng ta chủ yếu tập trung vào các ngành cần nhiều lao động ( như dệt, may, giày…) xong các ngành đó lai không có ưu thế cạnh tranh, nếu cứ như vậy thì nền kinh tế của việt nam sẽ trì trệ và tụt hậu. Đòi hỏi cần phải có hướng giải quyết việc làm thu hút lao động vào các ngành có ưu thế cạnh tranh hơn. Từ thực trạng trên Đảng và nhà nước đã có những quan điểm, chính sách nhằm phát huy mọi nguồn lực lao động và giải quyết hiệu quả vấn đề việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng, thể hiện sự quan tâm về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thanh niên; giải quyết các vấn đề xã hội, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng nhằm phát triển thanh niên về mọi mặt. Kế thừa và tiếp tục thực hiện những chủ trương, giải pháp về thanh niên, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời kỳ mới, trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có nhiều nội dung đề cập đến những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Nội dung của các văn kiện Dự thảo đã đánh giá tổng quát các quá trình cách mạng Việt Nam, những bài học kinh nghiệm lớn rút ra,những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng. Trong đó đề cập đến thanh niên ở mấy nội dung cơ bản sau đây: Thứ nhất, Đảng chủ trương “ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống ’’cho thanh niên. Để thực hiện tốt chủ trương này, Đảng chỉ rõ phải làm tốt “ việc tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, giáo dục công dân trong hệ thống các trường chính trị, các trường thuộc hệ thong giáo dục quốc dân’’. Đồng thời, đưa cuộc vận động “ toàn dân xây dựng đời sống văn hóa’’ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả…góp phần gìn giữ và phát triển những giá trị truyền thống,văn hóa, con người Việt Nam, nuôi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ’’. Thứ hai, Đảng xác định “ tạo mọi điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực cho thế hệ trẻ’’. Trong đó để thanh niên có điều kiện học tập tốt nhất, Đảng chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho mọi thanh niên được học tập và thụ hưởng những chính sách ưu đãi trong giáo dục. Bên cạnh đó, Đảng còn chủ trương phát triển mạnh và nâng cao chất lượng dạy nghề và giáo dục chuyên nghiệp. Thứ ba, Đảng “khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sang tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại’’. Góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kinh tế tri thức. Trên cơ sở đó hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thứ tư, Đảng quan tâm vấn đề giải quyết việc làm và “ cải thiện điều kiện sống, lao động, học tập của thanh niên’’. Việc làm là vấn đề bức bách và rất cơ bản đối với thanh niên. Vì vậy cần phải nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Đảng chủ trương tạo môi trường và điều kiện để mọi người lao động có việc làm và thu nhập tốt, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với giảm nghèo bền vững, đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp luật về dạy nghề…khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề. Đảng nhấn mạnh việc chăm lo bảo hộ lao động ; cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, đưa việc thi hành Luật lao động vào nền nếp. Vì vậy, điều kiện lao động và việc làm sẽ được cải thiện để mỗi thanh niên đều có cơ hội đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thứ năm, để xây dựng đội dự bị tin cậy, Đảng chủ trương “ thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào các tổ chức do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách’’. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng, từ nhu cầu tự thân của thanh niên trong giai đoạn mới, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung,phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp đoàn kết thanh niên, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tổ chức các phong trào hành động cách mạng để phát huy tốt vai trò làm chủ, tiềm năng to lớn của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà nước đưa ra những chính sách về việc làm cho thanh niên, đặc biệt là các chính sách phát triển giáo dục, dạy nghề, các chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với thanh niên vùng sâu, vùng xa, thanh niên dân tộc thiểu số… là điều kiện cho ngày càng nhiều thanh niên được nâng cao học vấn, tay nghề, các chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế nhiều thành phần là cơ hội cho những thanh niên có bản lĩnh và tài năng lập nghiệp, phát triển dịch vụ, làm giàu cho bản thân và xã hội. 1.1.3. Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam. Để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng phải phát huy vai trò chủ động sáng tạo của Nhà nước và của các đoàn thể chính trị, xã hội. Do vậy, Đảng đã giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên là người đại diện chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên. Khẳng định vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá VII ngày 14-01-1993 đã ghi: “ thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc… công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”.Vì vậy trong công tác thanh niên, tổ chức Đoàn luôn chú trọng đến vấn đề hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên . Trong những năm qua các phong trào hành động của Đoàn được tr
Luận văn liên quan