Đề tài Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Hội đồng nhân dân là cơ quan Đại biểu của nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thay mặt nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước và là gốc của chính quyền nhân dân. vì vậy ở bất kì thời điểm nào cũng phải chú ý đổi mới tổ chức va hoạt động của Hội đồng nhân dân. Trong tình hình phát triển của đất nước hiện nay thì viêc xây dựng tổ chức và đề ra phương hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân trở nên vô cùng cấp thiết. Vì vậy tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh” làm đề tài nghiên cứu cho bài tập lớn của mình. 2. Tình hình nghiên cứu: Việc nghiên cứu về tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân trong xã hội ngày nay không phải là bây giờ mới đặt ra mà từ lâu đã được các học giả, các Viện nghiên cứu, các trường Đại học hết sức quan tâm như : Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (2007). Đề tài “Nghiên cứu nhằm cụ thể hoá Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. TS Đỗ Ngọc Hải (2007). “Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở nước ta hiện nay”. TS Mai Đức Lộc (2008). “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại thành phố Đà Nẵng” Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh (2006). “Đổi mới tổ chức và hoạt động văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính của thành phố Hồ Chí Minh”.

doc36 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2758 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan