Đề tài Ecompany ( công ty điện tử ) mô hình phát triển công nghệ thông tin cho các Doanh nghiệp

Các giải pháp quản trị kinh doanh Quản trị tài nguyên doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM) Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management – SCM) Thương mại điện tử (e-commerce) Hoạch định chiến lược, thị trường (business intelligence).

ppt28 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1757 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ecompany ( công ty điện tử ) mô hình phát triển công nghệ thông tin cho các Doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
E-COMPANY (CÔNG TY ĐIỆN TỬ) MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CNTT CHO DOANH NGHIỆP Vebiz Hà Nội, tháng 1, 2007. Bức tranh ứng dụng CNTT tại các doanh nghiệp Việt Nam Giai đoạn “Phần mềm Kế toán” - những năm 1990 đến năm 2000 Nhận xét: Nhu cầu CNTT tối thiểu của doanh nghiệp Giai đoạn “Phần mềm Quản trị Tài nguyên Doanh nghiệp ERP” - năm 2000 đến nay Nhận xét: Nhu cầu ứng dụng CNTT ở mức tổng thể; Cơ hội cho những công ty có tiềm lực đầu tư. Giai đoạn mới: e-Company Nhận xét: Quan điểm tiếp cận hệ thống để đáp ứng nhu cầu CNTT tổng thể; Cơ hội cho mọi công ty. Nội dung Tìm hiểu thông tin cơ bản về doanh nghiệp Các bước đầu tư CNTT trong doanh nghiệp Khái quát về doanh nghiệp điện tử (DNĐT) Lộ trình chuyển đổi và xây dựng DNĐT Mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Các chương trình trong xây dựng e-Company Lộ trình xây dựng e-Company Những thông tin cơ bản về doanh nghiệp Đặc thù kinh doanh Kế hoạch ngắn hạn Định hướng chiến lược và tầm nhìn dài hạn Chiến lược ứng dụng CNTT Các bước đầu tư CNTT trong doanh nghiệp Đầu tư cơ sở Đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đầu tư tạo lợi thế cạnh tranh Trở thành doanh nghiệp thông minh Nâng cao ảnh hưởng và thị phần Đầu tư để biến đổi doanh nghiệp Dẫn đầu thị trường Tham gia thị trường quốc tế. Đầu tư cơ sở Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin: Máy tính Mạng nội bộ Internet Các giải pháp truyền thông cơ sở… Đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động Soạn thảo văn bản Bảng tính Thu thập lưu trữ và quản lý thông tin Chuẩn bị hồ sơ tài liệu… Đầu tư vào các giải pháp truyền thông Thư điện tử (email) Diễn đàn (forum) Hội thoại (chatting) Lịch công tác (calendaring) Họp trên mạng (net meeting)… Đầu tư tự động hóa các quy trình tác nghiệp kinh doanh Phần mềm kế toán Phần mềm quản trị nhân sự Phần mềm quản lý hợp đồng, dự án… Các giải pháp quản trị kinh doanh Quản trị tài nguyên doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM) Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management – SCM) Thương mại điện tử (e-commerce) Hoạch định chiến lược, thị trường (business intelligence). Hoàn thiện hệ thống thông tin - Tiến tới hoàn thành Doanh nghiệp điện tử Khái quát về Doanh nghiệp điện tử Khái niệm Là doanh nghiệp sử dụng Internet và các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nội tại & giao dịch với đối tác Lợi ích Nâng cao hiệu quả hoạt động Giảm chi phí Tăng doanh thu, tăng lợi nhuận Tăng thị phần Tăng cường quan hệ kinh doanh Nâng cao chất lượng dịch vụ Mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Nguồn nhân lực Định hướng chiến lược của lãnh đạo Khả năng khai thác các ứng dụng CNTT của thành viên các cấp trong doanh nghiệp Quy trình tác nghiệp Mức độ thống nhất Mức độ chuẩn hóa Khả năng thích ứng với các ứng dụng CNTT Mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Hạ tầng thông tin và truyền thông Hệ thống mạng nội bộ và liên kết các văn phòng Hệ thống máy trạm và các máy chủ Các hệ đường truyền Internet và kênh truyền riêng Các hệ thống phần mềm Các phần mềm hệ thống Hệ thống phần mềm cộng tác Các hệ thống phần mềm tác nghiệp Các hệ thống webiste, cổng thông tin và giao dịch Giải pháp xây dựng e-Company Định hướng và phương pháp tiếp cận Xây dựng giải pháp e-Company toàn diện Nghiên cứu kỹ thực trạng, nhu cầu và định hướng chiến lược Học tập các mô hình doanh nghiệp điện tử phù hợp Các bước thực hiện phù hợp với quá trình phát triển Thực hiện ở bộ phận Các hệ thống phần mềm được hoàn thiện dần theo yêu cầu phát triển Sớm có kết quả và có thể điều chỉnh theo đúng định hướng Phát triển có hệ thống, đảm bảo hiệu quả đầu tư Lựa chọn nhà cung cấp giải pháp đủ năng lực Nhà cung giải pháp phần mềm và HTTT doanh nghiệp trong nước Đối tác phát triển & triển khai giải pháp của các công ty hàng đầu thế giới (Oracle, SAP …) Hợp tác mang tính chiến lược đi cùng quá trình phát triển doanh nghiệp Các chương trình xây dựng e-Company Đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực Đào tạo đội ngũ chuyển giao và quản trị hệ thống Đào tạo sử dụng cơ bản và nâng cao: Các ứng dụng trong môi trường cộng tác Các phần mềm tác nghiệp và tích hợp Cải tiến và hoàn thiện quy trình tác nghiệp Hoàn thiện bộ máy tổ chức và mô hình làm việc theo quy trình chuẩn Cải tiến quy trình làm việc với sự hỗ trợ của CNTT Hoàn thiện hạ tầng thông tin và truyền thông Thiết lập hệ thống máy trạm và máy chủ Thiết lập hệ thống mạng nội bộ (LAN) Kết nối Internet và viễn thông Thiết lập hệ thống mạng riêng ảo (VPN) và hệ thống an toàn bảo mật Các chương trình xây dựng e-Company Các hệ thống phần mềm Hệ thống các phần mềm quản lý và hoạch định Hệ thống phần mềm hoạch định và quản trị tài nguyên doanh nghiệp (ERP) Hệ thống phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) Hệ thống phần mềm quản lý chuỗi cung ứng (SCM) Hệ thống phần mềm Thương mại điện tử Cổng giao dịch TMĐT Hệ thống phần mềm điều hành và cộng tác Hệ thống trao đổi thông tin nội bộ Hệ thống quản lý văn bản: Hệ thống hỗ trợ điều hành và ra quyết định (ESS & DSS) Nguồn nhân lực Nâng cao nhận thức cho các cấp về ứng dụng CNTT Đào tạo kỹ năng khai thác tài nguyên CNTT trong môi trường cộng tác Đào tạo và tuyển dụng đội ngũ chuyên gia CNTT Tuyển dụng hoặc bổ nhiệm Giám đốc thông tin – CIO Hạ tầng truyền thông Hệ thống mạng nội bộ hoàn thiện với khả năng mở rộng theo yêu cầu phát triển về quy mô kinh doanh và nhân sự Kết nối Internet tốc độ cao đáp ứng yêu cầu: Truy cập và trao đổi thông tin qua Internet (web, email …) Tác nghiệp với khả năng xử lý dữ liệu trực tuyến (TMĐT, ERP, CRM, SCM …) Hội thảo, điều hành và chỉ đạo từ xa (tele-conferencing …) Lộ trình xây dựng e-Company Tăng cường các ứng dụng tác nghiệp và TMĐT Tích hợp các hệ thống phần mềm & nhân rộng mô hình Ứng dụng CNTT toàn diện và hoàn thiện e-Company Đầu Tư Cơ Sở Phần cứng và phần mềm hệ thống Đầu tư và nâng hệ thống máy chủ, máy trạm đáp ứng các yêu cầu Quản trị hệ thống mạng nội bộ Chạy các ứng dụng tác nghiệp Chạy các ứng dụng văn phòng và cộng tác Chạy các ứng dụng chia sẻ file và các tài nguyên thông tin Chạy ứng dụng Cổng thông tin và Cổng giao dịch điện tử Thiết lập hệ điều hành và phần mềm quản trị đảm bảo Quản trị chặt chẽ người dùng Chia sẻ hiệu quả các tài nguyên CNTT Kết nối các văn phòng, chi nhánh tạo thành mạng thống nhất Các phần mềm văn phòng Tập trung vào các công cụ tạo nên môi trường làm việc cộng tác (email, lịch làm việc, quản lý công văn giấy tờ …) Lộ trình xây dựng e-Company Tăng cường các ứng dụng tác nghiệp và TMĐT Tích hợp các hệ thống phần mềm & nhân rộng mô hình Ứng dụng CNTT toàn diện và hoàn thiện e-Company Đầu Tư Cơ Sở Một số lưu ý: Các phần mềm được cài đặt để đáp ứng từng lĩnh vực tác nghiệp Được thiết kế để sẵn sàng mở rộng theo yêu cầu kinh doanh Được xây dựng trên nền tảng chung để có kết hợp thành HTTT tổng thể mà không phải xây dựng lại, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Các hệ thống phần mềm cần thiết lập Quản lý tài chính kế toán Thích hợp với mô hình TCT với nhiều công ty thành viên Là phần mềm cơ bản nhất trong trong toàn hệ thống ERP Quản lý kho, mua hàng, bán hàng Quản lý nhân sự, tiền lương Quản lý tài sản… Lộ trình xây dựng e-Company Đầu Tư Cơ Sở Tích hợp các hệ thống phần mềm & nhân rộng mô hình Ứng dụng CNTT toàn diện và hoàn thiện e-Company Tăng cường các ứng dụng tác nghiệp và TMĐT Các hệ thống phần mềm cần xây dựng Quản lý sản xuất Hệ thống hỗ trợ điều hành và ra quyết định (EIS & DSS) Hệ thống Website & Cổng thông thông tin Công thông tin điện tử cho toàn công ty Cổng giao dịch TMĐT: B2B B2C B2G Thứ tự thực hiện 3 hình thức tùy thuộc đặc thù doanh nghiệp Lộ trình xây dựng e-Company Đầu Tư Cơ Sở Tích hợp các hệ thống phần mềm & nhân rộng mô hình Ứng dụng CNTT toàn diện và hoàn thiện e-Company Tăng cường các ứng dụng tác nghiệp và TMĐT Một số lưu ý: Các hệ thống được xây dựng trên cơ sở các phần mềm đã triển khai Các phần mềm sẽ được kết chặt chẽ trên cơ sở một quy trình tác nghiệp hoàn chỉnh và thống nhất Các hệ thống phần mềm được thiết lập Hệ thống quản trị tài nguyên doanh nghiệp - ERP Là hệ thống quan trọng nhất Có thể được triển khai trong toàn doanh nghiệp Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng và bán hàng - CRM Ưu tiên triển khai tại các đơn vị thương mại, dịch vụ và phân phối Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng – SCM Ưu tiên triển khai tại các đơn vị sản xuất và phân phối Quản lý lưu thông hàng hóa từ khâu nguyên liệu đến khi tới tay người tiêu dùng Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ xuất xứ và chất lượng sản phẩm (trace & tracking) Lộ trình xây dựng e-Company Đầu Tư Cơ Sở Tăng cường các ứng dụng tác nghiệp và TMĐT Ứng dụng CNTT toàn diện và hoàn thiện e-Company Tích hợp các hệ thống phần mềm & nhân rộng mô hình Tích hợp hoàn thiện các hệ thống Website TMĐT với các hệ thống ERP, CRM, SCM và các ứng dụng điều hành tác nghiệp Xây dựng Trung tâm Thương mại điện tử thống nhất cho TCT và các Cty thành viên (e-marketplace) Hoàn thiện hệ thống cấu trúc thông tin và giao dịch theo chuẩn quốc tế Đánh mã sản phẩm (Barcode, RFID) Hệ thống trao đổi dữ liệu cho Thương mại điện tử (EDI) … Xây dựng CSDL thống nhất cùng các công cụ hỗ trợ hiều hành và ra quyết định bao quát toàn bộ hoạt động của TCT Lộ trình xây dựng e-Company Đầu Tư Cơ Sở Tăng cường các ứng dụng tác nghiệp và TMĐT Tích hợp các hệ thống phần mềm & nhân rộng mô hình Ứng dụng CNTT toàn diện và hoàn thiện e-Company Mô hình e-Company hoàn thiện Quản trị tài nguyên doanh nghiệp (AMOS-ERP) Quản lý chuỗi cung ứng (AMOS- SCM) Quản lý quan hệ khách hàng (AMOS-CRM) Nhà cung cấp Khách hàng (B2B, B2C, B2G) Tích hợp các quy trình tác nghiệp CƠ SỞ HẠ TẦNG Điều hành & Cộng tác Tri thức kinh doanh Quản lý tri thức (ComPortal) Thương mại điện tử (V-MarketPlace) Thương mại điện tử (V-MarketPlace) Giới thiệu VietSoftware Thành lập tháng 3/2000 220 nhân viên Văn phòng tại Hà Nội (3) và Thành phố Hồ Chí Minh (1) Gia công phần mềm quốc tế Phát triển phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng Cung cấp giải pháp Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Chính phủ điện tử Cung cấp giải pháp ngân hàng, tài chính. Các sản phẩm, giải pháp của VietSoftware Cổng giao dịch điện tử dành cho Doanh nghiệp và các tổ chức trên môi trường Intranet/Internet. Hệ thống quản trị tài nguyên doanh nghiệp (ERP) nhắm tới các tổ chức doanh nghiệp vừa vả nhỏ dựa trên nền tảng công nghệ đã được kiểm chứng ở các nước phát triển, AMOS được phát triển phù hợp với đặc thù doanh nghiệp Việt Nam Giải pháp cổng giao dịch điện tử dành cho các tổ chức doanh nghiệp vừa và nhỏ. XPortal là công cụ thiết kế và phát triển webside gọn nhẹ. Cho phép người dùng có thể tạo mới chỉnh sửa, bổ sung trang web và tích hợp các ứng dụng webase một cách dễ dàng. Giải pháp An ninh doanh nghiệp. Giải pháp thương mại điện tử cho phép thực hiện giao dịch trực tuyến giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp với khách hàng (B2C) Ngoài ra còn có các sản phẩm khác: Savi Xin cám ơn!
Luận văn liên quan