Đề tài FDI và vai trò của FDI đối với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Đầu tư là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhắm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn đã bỏ ra để đạt được kết quả đó . Như vậy nhân tố quan trọng tạo nên sự tăng trưởng, phát triển kinh tế của mỗi quốc gia là đầu tư. Mục tiêu của mọi quốc gia, của mọi nền sản xuất xã hội đều là tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Do đó đầu tư luôn là một vấn đề quan trọng và quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của mình. Việt Nam cũng không nằm ngoài qui luật đó. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam một đất nước đang từng bước chuyển mình từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì đầu tư lại càng đóng vai trò quan trọng. Trong quá trình này việc huy động mọi nguồn lực trong nước và sử dụng có hiệu quả, cùng với việc tận dụng, thu hút những nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển kinh tế – xã hội là yếu tố quyết định sự thành công của chúng ta. Với một vấn đề lớn như đầu tư trong phạm vi bài viết này tôi chỉ xin đề cập đến vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngoài ( Freign Direct Investment ) gọi tắt theo tiếng Anh là FDI và vai trò của FDI đối với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

doc15 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2818 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài FDI và vai trò của FDI đối với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan