Đề tài Giá trị và hạn chế của Phật giáo trong phương pháp tư duy của người Việt Nam

Phật giáo là một tôn giáo, nhưng trong đó hai yếu tố tôn giáo và triết học quện vào nhau, làm cơ sở luận chứng cho nhau. Ở đây, chúng ta chú ý tới yếu tố triết học. Về mặt này, Phật giáo đã có ảnh hưởng lớn tới phương pháp tư duy của người Việt Nam. Trong đó có những giá trị, đồng thời cũng có nhiều hạn chế. Tiếp thu Phật giáo, tư duy người Việt có thêm một loạt khái niệm và phạm trù nói lên bản thể luận, nhận thức luận là những vấn đề cơ bản của triết học. Trong thế giới quan phức hợp nhiều thành phần của người Việt Nam thì Phật giáo là thành phần có ý nghĩa triết học nhiều nhất. Hơn tất cả các học thuyết khác của Phương Đông, Phật giáo chú ý đến mặt phát triển tự nhiên của con người, đó là sinh, lão, bệnh, tử. Bốn chặng đó của cuộc đời phản ánh sự phát triển tất yếu của cơ thể con người, mà nếu ai đó nhận thức được thì sẽ không sợ hãi trước sự thay đổi của cuộc đời, thậm chí còn bình thản, lạc quan trước cái chết. Nhiều nhà sư trong thời Lý - Trần đã có một quan niệm như thế.

doc15 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2088 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giá trị và hạn chế của Phật giáo trong phương pháp tư duy của người Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan