Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Hà Nội

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là một loại hình Doanh nghiệp không những thích hợp đối với nền kinh tế của những nước công nghiệp phát triển mà nó còn đặc biệt thích hợp với nền kinh tế của những nước đang phát triển. Ở nước ta trước đây, việc phát triển các DNVVN cũng đã được quan tâm, song chỉ từ khi có đường lối đổi mới kinh tế do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng thì các Doanh nghiệp này mới thực sự phát triển nhanh về cả số và chất lượng. Trong điều kiện của những bước đi ban đầu thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước, có thể khẳng định việc đẩy mạnh phát triển DNVVN là bước đi hợp quy luật đối với ta. DNVVN là công cụ góp phần khai thác toàn diện mọi nguồn lực kinh tế đặc biệt là những nguồn lực tiềm tàng sẵn có ở mỗi người, mỗi miền của đất nước. Loại hình DN này phát triển chắc chắn sẽ có tác dụng to lớn trong việc giải quyết các mối quan hệ mà quốc gia nào cũng phải quan tâm chú ý đến : tăng trưởng kinh tế – giải quyết việc làm – kiềm chế lạm phát. Song DNVVN cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt là thiếu vốn để mở rộng đầu tư chiều sâu. Xuất phát từ đường lối chủ trương đa dạng hoá các thành phần kinh tế, nhu cầu vốn cấp bách của các Doanh nghiệp, cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường và thị phần Chi nhánh NHNNo & PTNT Đông Hà Nội đã tập trung ưu tiên cấp tín dụng cho khách hàng vừa và nhỏ. Nhưng với một Chi nhánh mới thành lập từ 7/2003, hoạt động tín dụng của Chi nhánh nói chung và hoạt động tín dụng đối với DNVVN nói riêng cũng còn nhiều mặt hạn chế. Như chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay, mới giải quyết được nhu cầu vốn trong ngắn hạn là chủ yếu, hình thức tín dụng nghèo nàn. Vì vậy, trong quá trình thực tập tại Chi nhánh em đã chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNNo & PTNT Đông Hà Nội “ để làm luận văn. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Thương Mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNNo & PTNT Đông Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNNo & PTNT Đông Hà Nội.

doc82 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 11625 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan