Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thị tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

Dịch vụ ngân hàng là loại hình dịchvụ thuộc lĩnh vực thương mại nhưng mang những đặc trưng riêng của sản phẩm dịch vụ ngân hàng.Đặc điểm dịch vụ ngân hàng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến cách thức sử dụng kỹ thuật marketing. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng có những đặc điểm khác biệt như: Tính vô hình:Do dịch vụ ngân hàng không tồn tại dưới dạng vật chất nên khi “mua” dịch vụ không thể sờ nắm hoặc cảm nhận cụ thể được thứ mình “mua”. Tính không tách rời:Quá trình cung ứngdịch vụ ngân hàng luôn diễn ra đồng thời với quá trình tiêu dùng của khách hàng. Khách hàng cũng có mặt khi dịch vụ được thực hiện nên sự tác động qua lại giữa người cung ứng dịch vụ và khách hàng là tính chất đặc biệt của Marketing dịchvụ. Cả nhân viên ngân hàng cũng như khách hàng đều có ảnh hưởng đến kết quả của dịch vụ. Tính không lưu trữ được:Cũng chính vì quá trình cung ứng dịch vụ ngân hàng luôn diễn ra đồng thờivới quá trình tiêu dùng của khách hàng nên dịch vụ ngân hàng không thể sản xuất sẵn rồi lưu kho như các sản phẩm thông thường khác. Tính không ổn định về chất lượng:Dịch vụ ngân hàng phụthuộc phần lớn vào nhân tố con người là nhân tố không ổn định vì vậy dẫnđến chất lượng dịch vụ không ổn định. 1.1.2 Marketing ngân hàng là loại hình Marketing hướng nội: Nhân viên ngân hàng là yếu tố quan trọng trong quá trình cung ứng, chuyển giao sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Họ giữ vai trò quyết định cả về số lượng, kết 5 cấu chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng và cả mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng. Chính họ đã tạo nên tính khác biệt hoá lớn, tính cách của sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng giátrị thực tế của sản phẩm dịch vụ cung ứng, khả năng thu hút khách hàng và vịthế cạnh tranh của ngân hàng. Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn thể nhân viên ngân hàng theo hướng phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn được gọi là Marketing hướng nội. Marketing hướng nội chỉ rõ các nhà kinh doanh ngân hàng phải tập trung vào việc đào tạo để sử dụng có hiệu quả nhất nguồn nhân lực hiện có của ngân hàng thông qua chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

pdf69 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2415 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thị tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan