Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây lắp và XNK VICIMEX - Tổng Công ty Xây dựng XNK VN - VINACONEX

Bất kì một doanh nghiệp nào muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cần có một lượng vốn tiền tệ nhất định . Đây có thể coi là một tiền đề cần thiết cho hình thành và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp . Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mới, với xu thế quốc tế hóa ngày càng cao, sự kinh doanh trên thị trường ngày càng mạnh mẽ . Do vậy nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh , cho đầu tư phát triển ngày càng lớn . Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động cao độ không những nguồn vốn bên trong mà phải tìm cách huy động nguồn vốn bên ngoài, đồng thời phải bảo đảm sử dụng vốn một cách hiệu quả nhằm đáp ứng với nhu cầu đầu tư và phát triển, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính, tín dụng. Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế của đất nước, với chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, có sự quản lý vĩ mô của nhà nuớc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp lúc này độc quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tự chủ bảo đảm vốn, đồng thời có trách nhiệm bảo toàn vốn của mình. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã thích nghi kịp thời với tình hình mới, hiệu quả sản xuất kinh tăng rõ rệt. Nhưng bên cạnh đó có không ít các doanh nghiệp lúng túng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ăn thua lỗ, kéo dài, doanh thu không đủ bù chi phí bỏ ra, không bảo toàn được vốn dẫn tới phá sản. Thực tế này là do nhiều nguyên nhân, một trong các nguyên nhân quan trọng là công tác tổ chức và sử dụng vốn doanh ngiệp còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng vốn còn quá thấp. Xuất phát từ vấn đề thực tiễn bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là phải xác định và đáp ứng được nhu cầu vốn thường xuyên, cần thiết tối thiểu, phải xác định được doanh nghiệp mình hiện nay đang thừa hay thiếu vốn, hiệu quả sử dụng vốn ra sao? Các giải pháp nào cần thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp mình. Đây là vấn đề nóng bỏng có tính thời sự không những được các nhà quản lí doanh nghiệp quan tâm mà còn thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính vào doanh nghiệp .

doc54 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 1653 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây lắp và XNK VICIMEX - Tổng Công ty Xây dựng XNK VN - VINACONEX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan