Đề tài Giải pháp phát triển website 25h.vn trở thành cửa hàng ảo hoàn hảo

Theo Báo cáo TMĐT Việt Nam 2004, tính đến tháng 12/2004, có 17.500 website hoạt động theo mô hình B2C. Đến hết năm 2008, số liệu không chính thức là 2.600.000 website hoạt động theo mô hình này. Dù doanh thu từ B2C thấp hơn B2B nhưng mức độ tăng trưởng của B2C lớn hơn B2B gấp nhiều lần. Cũng như nhiều cửa hàng ảo khác của Việt Nam, www.25h.vn còn nhiều hạn chế. Công Ty mới chỉ xem website là kênh tiếp thị bổ sung để quảng bá hình ảnh và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, do đó chưa đầu tư khai thác hết những lợi ích TMĐT mang lại. Trong khi đó, từ 2005 – nay, Việt Nam chưa có Luận văn nào về bán lẻ điện tử nói chung và cửa hàng ảo nói riêng. Do đó, em đã đề xuất nghiên cứu đề tài “Giải pháp phát triển website 25h.vn trở thành cửa hàng ảo hoàn hảo” với mong muốn xây dựng giải pháp phát triển cửa hàng ảo 25h.vn tạo hình mẫu cho các cửa hàng ảo khác tại Việt Nam.

doc84 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2296 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp phát triển website 25h.vn trở thành cửa hàng ảo hoàn hảo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn Đề tài:Giải pháp phát triển website 25h.vn trở thành cửa hàng ảo hoàn hảo LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Thạc Sỹ Chử Bá Quyết đã hướng dẫn tận tình, giúp đỡ và truyền đạt kiến thức để em có thể hoàn thành cuốn Luận văn này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Truyền Hình Hà Nội HiTV đặc biệt các anh chị phòng TMĐT đã tạo điều kiện cho em học tập, nghiên cứu và thực tập trong suốt quá trình tìm hiểu và hoàn thành Luận văn. Mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong thầy cô, ban lãnh đạo Công ty tận tình chỉ bảo để Luận văn của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2009 Sinh viên Vũ Thị Thuý Hằng TÓM LƯỢC ĐỀ TÀI Theo Báo cáo TMĐT Việt Nam 2004, tính đến tháng 12/2004, có 17.500 website hoạt động theo mô hình B2C. Đến hết năm 2008, số liệu không chính thức là 2.600.000 website hoạt động theo mô hình này. Dù doanh thu từ B2C thấp hơn B2B nhưng mức độ tăng trưởng của B2C lớn hơn B2B gấp nhiều lần. Cũng như nhiều cửa hàng ảo khác của Việt Nam, www.25h.vn còn nhiều hạn chế. Công Ty mới chỉ xem website là kênh tiếp thị bổ sung để quảng bá hình ảnh và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, do đó chưa đầu tư khai thác hết những lợi ích TMĐT mang lại. Trong khi đó, từ 2005 – nay, Việt Nam chưa có Luận văn nào về bán lẻ điện tử nói chung và cửa hàng ảo nói riêng. Do đó, em đã đề xuất nghiên cứu đề tài “Giải pháp phát triển website 25h.vn trở thành cửa hàng ảo hoàn hảo” với mong muốn xây dựng giải pháp phát triển cửa hàng ảo 25h.vn tạo hình mẫu cho các cửa hàng ảo khác tại Việt Nam. Đề tài đưa ra một số lý thuyết về mô hình kinh doanh điện tử, cửa hàng ảo hoàn hảo, các yếu tố cấu thành cửa hàng ảo hoàn hảo, mức độ ứng dụng của cửa hàng ảo hoàn hảo. Nghiên cứu thực trạng tính năng website của cửa hàng ảo www.25h.vn thông qua các phương pháp bảng câu hỏi, phương pháp phỏng vấn chuyên sâu và phương pháp đồ thị thống kê. Từ đó thấy được những ưu điểm, nhược điểm của website 25h.vn và đưa ra các đề xuất kiến nghị nhằm phát triển website theo định hướng cửa hàng ảo hoàn hảo. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ..............1 TÓM LƯỢC ĐỀ TÀI ..............2 MỤC LỤC ..............3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...............7 DANH MỤC BẢNG ...............8 DANH MỤC HÌNH ………...9 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ……….10 1.1. TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI………………………..........................10 1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI…………………………...10 1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI…………………………………………11 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ……….11 1.5. KẾT CẤU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP…………………………………….............12 CHƯƠNG 2. LÝ LUẬN VỀ CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO ……….13 2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN ……….13 2.1.1. KHÁI NIỆM MÔ HÌNH KINH DOANH TMĐT VÀ CỬA HÀNG ẢO….....13 2.1.2. KHÁI NIỆM CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO ……….13 2.2. LÝ THUYẾT VỀ CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO ……….13 2.2.1. LÝ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ HÀNG HOÁ ……….13 2.2.2. LÝ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG ……….14 2.3. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO...................................................................................................................................14 2.3.1. TÓM LƯỢC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC, ĐỒ ÁN VỀ CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO TRONG GIAI ĐOẠN 2005-NAY ……………………………………….14 2.3.2. TÓM LƯỢC SÁCH VỀ CỬA HÀNG VÀ CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO TRONG GIAI ĐOẠN 2005-NAY……………………………………………………….15 2.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU…………………….............16 2.4.1. PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG NGHIÊN CỨU…………………..........................16 2.4.2. GIỚI THIỆU CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO…………………......................16 2.4.2.1. ĐẶC ĐIỂM CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO…………………............16 2.4.2.2. THUẬN LỢI KHI VẬN HÀNH CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO…...17 2.4.2.3. KHÓ KHĂN KHI VẬN HÀNH CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO……17 2.4.3. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO……………...18 2.4.3.1. KHÁCH HÀNG………………...........................................................18 2.4.3.2. NGƯỜI BÁN HÀNG………………………………………………..18 2.4.3.3. CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ………...........................................18 2.4.3.4. HẠ TẦNG KỸ THUẬT………………..............................................19 2.4.3.5. CÁC TIỀN DIỆN (FRONT END)…………......................................20 2.4.3.6. CÁC HẬU DIỆN (BACK END)………….........................................20 2.4.3.7. TRUNG GIAN……………………………………………………….24 2.4.3.8. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ……………………………………………24 2.4.4.CÁC MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CỦA CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO…...........25 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH WEBSITE 25H.VN……………………………………………………………………..27 3.1. HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………...............................27 3.1.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU…...........................................27 3.1.1.1. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PHIẾU ĐIỀU TRA…………………..27 3.1.1.2. PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN.........................….................……...27 3.1.1.3. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU THỨ CẤP................….....27 3.1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU................…….28 3.1.2.1. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG................….................…..............28 3.1.2.2. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH............….................….......................29 3.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI WEBSITE 25H.VN............….................…...........................…………..29 3.2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI HITV VÀ WEBSITE 25H.VN............…...............................29 3.2.2. ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI TỚI WEBSITE 25H.VN........30 3.2.2.1. HỆ THỐNG LUẬT VÀ VĂN BẢN TMĐT……...............................30 3.2.2.2. HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ...................................................................31 3.2.2.3. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ........................................................................31 3.2.2.4. YẾU TỐ VĂN HÓA XÃ HỘI.............................................................31 3.2.3. ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG TỚI WEBSITE 25H.VN.......32 3.2.3.1. ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC.......................................................................32 3.2.3.2. CƠ SỞ HẠ TẦNG CNTT..................................................................32 3.2.3.3. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.......................32 3.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU WEBSITE 25H.VN ......................33 3.3.1. KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU ĐIỀU TRA BẰNG PHẦN MỀM SPSS...............33 3.3.1.1. TỔ CHỨC& QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA WEBSITE 25H.VN…33 3.3.1.2. CẤU TRÚC WEBSITE VÀ CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA WEBSITE 25H.VN...........................................................................................................34 3.3.1.3. QUY TRÌNH MUA VÀ BÁN HÀNG TRÊN WEBSITE 25H.VN....35 3.3.1.4. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO VẬN..........................37 3.3.1.5. CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN…………………………………….38 3.3.1.6. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG.................................................................40 3.3.1.7. DOANH SỐ BÁN HÀNG & TỶ LỆ ĐẦU TƯ CHO CNTT CỦA 25H.VN 2006-2008……………………………………………………………………...42 3.3.1.8. ĐÁNH GIÁ TRỞ NGẠI PHÁT TRIỂN CỦA 25H.VN…………….44 3.3.2. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC CHUYÊN GIA...................45 3.3.2.1. ĐÁNH GIÁ WEBSITE THEO TÍNH NĂNG……………………….45 3.3.2.2. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA 25H.VN……………....46 3.3.2.3. NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA 25H.VN VÀ NGUYÊN NHÂN …………………………………………………………47 3.3.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỨ CẤP...............................................49 3.3.3.1. THỐNG KÊ ALEXA.COM VỀ 25H.VN...........................................49 3.3.3.2. ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ HIỆP HỘI TMĐT VỀ WEBSITE 25H.VN...........................................................................................................50 3.3.3.3. ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ WEBSITE 25H.VN....51 CHƯƠNG 4. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 25H.VN TRỞ THÀNH CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO..............................................................52 4.1. CÁC PHÁT HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT QUA NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CỬA HÀNG ẢO 25H.VN.......................................................................................................................52 4.1.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC……………………………………….52 4.1.2. NHỮNG TỒN TẠI TRONG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ NGUYÊN NHÂN……………………………………………………………………………………52 4.1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU TIẾP THEO....53 4.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN WEBSITE 25H.VN TRỞ THÀNH CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO.................................................................54 4.3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 25H.VN TRỞ THÀNH CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO...................................................................................................................................57 4.3.1. GIẢI PHÁP VỀ NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP..................57 4.3.2. PHÁT TRIỂN CƠ CẤU MẶT HÀNG.............................................................59 4.3.3. HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG.......................................60 4.3.4. MỞ RỘNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN...............................................63 4.3.5. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẬU CẦN VÀ HỖ TRỢ TMĐT............................65 4.3.6. TĂNG CƯỜNG CÔNG CỤ XÚC TIẾN CHO WEBSITE 25H.VN...............67 4.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC.........................................................70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................74 CÁC PHỤ LỤC.................................................................................................................75 PHỤ LỤC 1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH T1/2006 – T2/2009 CỦA 25H.VN..............................................................................................................................75 PHỤ LỤC 2. BIỂU PHÍ VẬN CHUYỂN CỦA 25H.VN..........................................78 PHỤ LỤC 3. PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG 25H.VN.....................................79 PHỤ LỤC 4. PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP................................................81 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ASP Môi trường trên máy chủ dùng để tạo và chạy các ứng dụng Web động (Active Server Pages) BACK END Hậu diện B2B Giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (Business to Business) B2C Giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với cá nhân (Business to Consumer) CNTT Công nghệ thông tin Công Ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Truyền hình Hà Nội HiTV CRM Quản trị quan hệ khách hàng (Customer relationship management) EDI Định dạng chuẩn khi truyền thông tin từ máy tính của doanh nghiệp này đến máy tính của doanh nghiệp kia (Electronic Data Interchange) ERP Quản lý nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning) FRONT END Tiền diện LAN Mạng nội bộ SCM  Quản lý dây chuyền cung ứng (Supply Chain Management) SET An toàn giao dịch điện tử ( Secure Electronic Transaction) SQL Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc (Structured Query Language) SPSS Phần mềm xử lý dữ liệu (Statistical Package for Social Sciences) TMĐT Thương mại điện tử WWW World Wide Web DANH MỤC BẢNG Bảng III.1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công Ty năm 2007, 2008...............................32 Bảng III.2. Doanh số bán hàng của 25h.vn qua 3 năm 2006 – 2008.................................43 Bảng III.3. Đánh giá thực trạng website 25h.vn của các chuyên gia.................................46 Bảng III.4. Top 10 website TMĐT B2C tiêu biểu năm 2006, 2007 do Bộ Công Thương bình chọn...........................................................................................................................53 Bảng III.5. Top 10 website TMĐT xuất sắc nhất năm 2008 của người tiêu dùng............54 Bảng IV.6. Thời gian hoàn trả tiền………………………………………………………71 DANH MỤC HÌNH Hình II.1. Quá trình chấp nhận và xử lý thanh toán……………………………………..21 Hình II.2. Những thành phần tham gia quá trình vận chuyển và phân phối......................23 Hình III.3. Mối liên hệ các yếu tố cấu thành cửa hàng ảo hoàn hảo..................................25 Hình III.4. Tương quan số lượng nhân viên phòng TMĐT và phòng ban khác................33 Hình III.5. Mục đích sử dụng internet trong Công Ty.......................................................34 Hình III.6. Những hình thức đào tạo nhân viên của 25h.vn..............................................35 Hình III.7. Quy trình mua hàng trên 25h.vn......................................................................36 Hình III.8. Quy trình bán hàng của 25h.vn........................................................................36 Hình III.9. Tương quan giữa hình thức nhận đơn đặt hàng & sản phẩm...........................37 Hình III.10. Những phương thức thanh toán 25h áp dụng................................................38 Hình III.11. Những hình thức phân phối của 25h.vn.........................................................39 Hình III.12. Mức độ tác động của các giải pháp xúc tiến tới 25h.vn.................................40 Hình III.13. Những vị trí quảng cáo trên 25h.vn được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.......41 Hình III.14. Tác động các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân tới hoạt động kinh doanh của 25h.vn..........................................................................................................................42 Hình III.15. Tương quan giữa khách hàng mục tiêu và công cụ hỗ trợ khách hàng.........43 Hình III.16. Tương quan giữa doanh thu TMĐT và hoạt động khác trong Công Ty.......44 Hình III.17. Những phần mềm tác nghiệp được 25h ứng dụng.........................................45 Hình III.18. Tỷ lệ đầu tư cho CNTT năm 2006 – 2008………………………………….45 Hình III.19. Đánh giá trở ngại phát triển của 25h………………………………………..46 Hình III.20. Thống kê Alexa.com về 25h.vn…………………………………………….51 Hình IV.21. Phiếu khảo sát ứng dụng hệ thống phần mềm ERP của SSP........................63 Hình IV.22. Phương thức thanh toán qua tài khoản điện thoại di động…………………69 Hình IV.23. Mô hình đề xuất nhằm đẩy mạnh bán hàng qua HTV của 25h.vn…………72 Hình IV.24. Quy trình sử dụng giải pháp tiếp thị di động GAPIT Keywordz…………..73 Hình IV.25. Bảng giá khi xây dựng gói tiếp thị di động Keywordz……………………..74 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Website bán lẻ điện tử đã đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp từ việc phục vụ khách hàng thường xuyên, liên tục, hiệu quả, giới thiệu sản phẩm sinh động, tiếp nhận thông tin phản hồi nhanh chóng và mở rộng thị trường vươn ra thế giới. Nhưng để tận dụng tối đa mọi lợi ích từ bán lẻ điện tử, doanh nghiệp cần xây dựng một cửa hàng bán lẻ điện tử hay cửa hàng ảo chuyên nghiệp. Đó phải là nơi khách hàng có thể duyệt được kho hàng, chọn được sản phẩm đưa vào giỏ hàng, tính toán được chi phí vận chuyển, thanh toán với nhiều hình thức với những tiêu chuẩn thương mại và phần mềm tiên tiến để bảo vệ thông tin khách hàng, phục vụ khách hàng tối ưu và nhanh nhất. Giúp doanh nghiệp thu hút nhiều đối tượng khách hàng, vượt lên trên đối thủ trong môi trường kinh doanh năng động, tạo dựng hình ảnh về một doanh nghiệp kinh doanh chuyên nghiệp, tổ chức khoa học và hiệu quả. Tại Việt Nam, số lượng cửa hàng ảo năm 2008 tăng mạnh so năm 2007 nhưng chủ yếu (34%) do doanh nghiệp nhỏ và vừa thiết kế, xây dựng và quản lý. Do đó lượng khách mua hàng qua website vẫn thấp. Lý do bởi cách thức kinh doanh chưa chuyên nghiệp, giá sản phẩm thường cao hơn giá thị trường, đối tượng khách hàng mục tiêu tập trung những thành phố lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu một số website liên tục thuộc Top 10 website B2C được Bộ Công Thương xếp hạng trong 3 năm 2006, 2007, 2008 như megabuy.com.vn ; 123mua.com.vn ; 25h.vn ; golgift.com.vn, nhận thấy website bán lẻ điện tử Việt Nam còn rất nhiều vấn đề phải khắc phục. Bên cạnh ưu điểm như mô tả sản phẩm bằng hình ảnh, chữ viết, đã sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến, chất lượng sản phẩm tốt thì hầu hết còn rất nhiều yếu kém cần khắc phục để cạnh tranh với website B2C của Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ. Những hạn chế của các cửa hàng ảo Việt Nam thường tập trung một số khâu như phương thức vận chuyển chưa chuyên nghiệp, chưa có đội ngũ riêng, chi phí vận chuyển cao, nhiều danh mục hàng hoá nhưng thiếu độ sâu, một số website bước đầu áp dụng thanh toán trực tuyến (123mua.com.vn) còn lại chủ yếu thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi giao và nhận hàng, tốc độ tải web chậm, hình thức đấu giá, tư vấn, diễn đàn sơ khai, chính sách xử lý, giải quyết khiếu nại tranh chấp còn yếu kém, chính sách bảo vệ thông tin khách hàng chưa hiệu quả, chưa có tính năng tìm kiếm nâng cao, nhân sự thiếu chuyên môn TMĐT, chủ yếu đào tạo tại chỗ. Trong khi đó, mối đe dọa từ tập đoàn nước ngoài xâm nhập thị trường bán lẻ điện tử Việt Nam như Wal-mart, BigC, Metro ngày càng lớn. Với thực trạng kinh doanh chộp giật, không có chiến lược trung và dài hạn, chưa đầu tư sức và lực, thì doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam không bao lâu sẽ bị đào thải khỏi môi trường bán lẻ điện tử tại chính nước nhà. Hiện nay, công trình nghiên cứu khoa học, luận văn cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ về bán lẻ điện tử nói chung và xây dựng mô hình cửa hàng ảo hoàn hảo nói riêng rất nghèo nàn, chỉ dừng lại những bài báo, phóng sự hoặc những trao đổi nhỏ trên điễn đàn. Do đó việc tư vấn, xây dựng, đề xuất chiến lược xây dựng cửa hàng ảo Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI Qua quá trình nghiên cứu mô hình cửa hàng ảo nói chung và cụ thể tại website 25h.vn, em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp phát triển website 25h.vn trở thành cửa hàng ảo hoàn hảo” làm đề tài Luận Văn tốt nghiệp với mong muốn xây dựng 25h.vn trở thành amazon của Việt Nam và tạo hình mẫu cho những cửa hàng ảo khác tại Việt Nam hiện nay. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI - Hệ thống lý luận về cửa hàng ảo hoàn hảo như các quan điểm, sự cần thiết, các yếu tố cấu thành, những hoạt động tác nghiệp, mức độ ứng dụng... - Đánh giá thực trạng website 25h.vn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Truyền Hình Hà Nội. - Đề xuất giải pháp phát triển 25h.vn trở thành cửa hàng ảo hoàn hảo phù hợp thực tiễn kinh doanh và chiến lược kinh doanh tại doanh nghiệp. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu : website www.25h.vn . Thời gian nghiên cứu : hoạt động kinh doanh của website 3 năm gần nhất giai đoạn 2006 – 2009. Không gian nghiên cứu : mô hình hoạt động của website www.25h.vn tại địa bàn Hà Nội. KẾT CẤU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Góp phần giải quyết những tồn tại, bất cập trong xây dựng cửa hàng ảo tại Việt Nam và tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Truyền hình Hà Nội HiTV, ngoài tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục viết tắt, danh mục bảng, danh mục hình, tài liệu tham khảo và phụ lục, Luận Văn được kết cấu gồm 4 chương như sau: Chương 1 : Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2 : Lý luận về cửa hàng ảo hoàn hảo Chương 3 : Phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích website 25h.vn Chương 4 : Các kết luận và đề xuất phát triển website 25h.vn trở thành cửa hàng ảo hoàn hảo CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN VỀ CỬA HÀNG ẢO HOÀN HẢO MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Khái niệm mô hình kinh doanh TMĐT và cửa hàng ảo Mô hình kinh doanh là bố trí các quá trình kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận trên một thị trường. Một mô hình kinh doanh TMĐT là một mô hình nhằm mục đích khai thác và tận dụng những đặc trưng riêng có của Internet và Web. Cửa hàng ảo hay cửa hàng điện tử là một dạng thức của mô hình kinh doanh đề cập tới một trang web của một công ty nơi sản phẩm và các dịch vụ được bán. Cửa hàng ảo có thể thuộc sở hữu của một nhà sản xuất hoặc một nhà bán lẻ điện tử. Khái niệm cửa hàng ảo hoàn hảo Hiện nay chưa có nghiên cứu nào định nghĩa một cửa hàng ảo hoàn hảo. Trong Luận Văn của mình, em xin tiếp cận cửa hàng ảo hoàn hảo theo công nghệ và lợi ích đem lại cho khách hàng. Vậy làm thế nào một cửa hàng ảo đáp ứng được n