Đề tài Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế quốc tế

Một nền kinh tế muốn phát triển, tăng trưởng nhanh và bền vững trước hết phải đảm bảo đủ nhu cầu về vốn đầu tư. Đồng thời muốn có vốn đầu tư lớn và dài hạn đòi hỏi phải gia tăng tiết kiệm trong nước cũng như tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tăng trưởng kinh tế cao sẽ tạo điều kiện để tăng tỷ lệ tiết kiệm và từ đó tăng khả năng cung ứng vốn để đầu tư. Đây chính là mối quan hệ nhân quả và là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập quốc dân và cải thiện đời sống người dân. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, nền kinh tế thế giới đã có những bước phát triển nhẩy vọt. Đồng thời các công ty đa quốc gia cũng phát triển rất mạnh, chủ trương củacác công ty đa quốc gia là liên kết chiếm vị thế độc quyền sảnphẩm. Để thu được lợi nhuận cao nhất, các quốc gia cũng như các công ty đa quốc gia đều muốn xâm nhập xác lập thị phần tại các nước khác. Từ đó xu thế toàn cầu hoá là kết qủa tất yếu của quá trình phát triển kinh tế. Toàn cầu hoá xét về bản chất là quá trình tăng lênmạnh mẽ những mối liên hệ, sự tác động và phụ thuộc lẫn nhau của tấtcả các nước và các khu vực. Tiến trình toàn cầu hoá kinh tế xuất hiện và phát triển cùng với sự phát triển của thị trường thế giới. Sự gia tăng xu hướng này được thể hiện ở sự mở rộng mức độ và quy mô thương mại thế giới và sự luân chuyển của các dòng vốn, lao động trên phạm vi toàn cầu. Các công ty đa quốc gia để mở rộng kinh doanh quốc tế đều hướng vào những yếu tố : • Lý thuyết lợi thế cạnh tranh • Lý thuyết thị trường không hoàn hảo • Lý thuyết về chu kỳ sản phẩm. Cả ba lý thuyết này trùng lắp ở một mức độ và có thể bổ xung cho nhau trong việc triển khai mộtlý do căn bản về phát triển kinh doanh quốc tế. Ơ các quốc gia khác nhau, trình độ phát triển, lợi thế đều khác nhau. Các nước đang phát triển nhu cầucần vốn đầu tư cho tăng trưởng và phát triển là vô cùng cần thiết. Do vậy việcthu hút vốn đầu tư nước ngoài là kênh huy động vốn rất quan trọng cho tăng trưởng và phát triển đặc biệt những nước bắt đầu phát triển như Việt Nam. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường quốc tế đều khác nhau giữa các nước donhững lợi thế các nước khác nhau như đã trình bày ở trên. Nguồn vốn để tàitrợ cho đầu tư bao gồm tiết kiệm trong nước và vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó huy động vốn đầu tư nước ngoài qua các hình thức : 1. Đầu tư trực tiếp 2. Đầu tư gián tiếp Đầu tư gián tiếp bao gồm : • Đầu tư chứng khoán • Cho vay thương mại • Viện trợ Chúng ta đang đứng trước những cơ hộivà thách thức rất lớn trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới. Chúng tacần phải tiết kiệm nguồn vốn trong nước, đồng thời cũng phải có chính sách hợp lý cho từng thời kỳ, cho từng vùng, từng ngành để thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế. Mục đích nghiên cứu của đề tài : Mặc dù đã có một số đề tài nghiên cứuvề vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, song đề tài này sẽ tiếp cận với những số liệu thống kê mới nhất để đánh giá xu hướng đầu tư nước ngoài trên thế giới, đánh giá cách tiếp cận của một số nước thu hút lượng vốn lớn đầu tư nước ngoài cũng như phân tích thực trạng thu hút vốn tại Việt nam để đề ranhững chiến lượcthu hút nguồn vốn này cho tăng trưởng và phát triển bền vững nền kinh tế. Đối tựơng và phạm vi nghiên cứu : Đối tượng là dòng vốn đầu tư nước ngoài quốc tế và dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu : dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam từ khi chúng ta bắt đầu thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế. Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu hiện tượngkinh tế về dòng vốn thu hút đầu tư nước ngoài sử dụng phương pháp nhận thức khoa học. Phép biện chứng duy vật, học thuyết về những mối liên hệ,những quy luật chung nhất của sự phát triển là cơ sở của việc nghiên cứu khoa học. Phương pháp nghiên cứu sử dụng phương pháp duy vật biện chứng cho việc nghiên cứu đề tài. Những điểm mới của đề tài : Đánh giá thực trạng dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới và Việt Nam, xu hướng vận động củadòng vốn này trong bối cảnh nền kinh tế cũng như tình hình chính trị hiện nay trên thế giới và Việt nam có rất nhiều thay đổi, đề từ đó đề ra những giải pháp thu hút nguồn vốn này cho phát triển nền bền vững nền kinh tế của Việt Nam. Nội dung kết cấu của đề tài : Đề tài được chia thành 3 chương : Chương 1: Khái quát lý luận về đầu tư nước ngoài Chương 2 : Thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam Chương 3 : Giải pháp để thu hút vốn đầu tưnước ngoài ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

pdf89 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4284 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan