Đề tài Giải pháp thúc đẩy các hoạt động của ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tính cấp thiết của đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức hoạt động vào tháng 7/2000 đánh dấu một bước tiến quan trọng của thị trường tài chính Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, hoạt động của Thị trường chứng khoán trong gần 4 năm qua mới đạt được những kết quả rất nhỏ, chưa thực sự đóng vai trò là phong vũ biểu của nền kinh tế hiện đại. Quy mô thị trường còn nhỏ; pháp luật, chính sách cho vận hành thị trường còn chưa phù hợp; cơ sở vật chất chưa hiện đại; các đối tượng tham gia còn nhiều hạn chế về cả số lượng và chất lượng. Đặc biệt là sự tham gia của các Ngân hàng thương mại vào TTCK còn nhiều hạn chế mặc dù đây là những định chế tài chính có tiềm lực kinh tế và có vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển của TTCK Việt Nam. Trong thời gian qua, các Ngân hàng thương mại đã tham gia hoạt động trên TTCK Việt Nam và thu được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu, hoạt động của tổ chức trung gian này mới chỉ mang tính chất thăm dò, thử nghiệm, vì vậy chưa hiệu quả và các Ngân hàng thương mại chưa khẳng định được vị thế của mình trên TTCK. Nhiều Ngân hàng thương mại vẫn ngoài cuộc bởi lẽ còn nhiều các trở ngại về cơ sở pháp lý, các điều kiện tham gia. Xuất phát từ thực trạng và yêu cầu phát triển TTCK trong thời gian tới, đề tài : “ Giải pháp thúc đẩy các hoạt động của Ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam” được lựa chọn nghiên cứu. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các Ngân hàng thương mại và hoạt động của các NHTM trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kết hợp với các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh để làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương I : Hoạt động của Ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Chương II : Thực trạng hoạt động của các Ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chương III : Giải pháp thúc đẩy hoạt động của các Ngân hàng thương mại trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

doc80 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1875 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp thúc đẩy các hoạt động của ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan