Đề tài Giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác thương binh - liệt sỹ và người có công ở thị xã Cửa Lò

Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ và kế thừa truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta là “ Uống nước nhớ nguồn” nên dù chiến tranh đã qua đi nhân dân ta mãi mãi muôn đời biết ơn và ghi nhớ công lao của các liệt sỹ, chiến sỹ và những người có công với cách mạng. Hơn nửa thế kỷ qua, Đảng và Nhà nước ta đã hình thành một hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Ngoài ra, Nhà nước còn ban hành hàng loạt các chính sách về chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, việc làm Đồng thời một phong trào chăm sóc đời sống người có công trên nhiều hình thức phong phú và phù hợp với từng địa phương cũng diễn ra sâu rộng trong quần chúng, góp phần xã hội hóa đời sống người có công, đảm bảo công bằng xã hội cho các đối tượng chính sách. Vì vậy thực hiện chăm sóc giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta mà còn là trách nhiệm và cũng là nghĩa cử cao đẹp của nhân dân ta. Là một người con sinh ra trên vùng đất ven biển giàu truyền thống cách mạng này, em luôn cố gắng tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức về công tác xã hội và mong mỏi trong tương lai gần em sẽ góp phần nhỏ bé của mình vào công tác xã hội hóa chăm sóc đời sống người có công ở chính trên quê hương mình. Trong thời gian thực tập 10 tuần tại Phòng Nội Vụ Lao Động Thương Binh Xã Hội Thị Xã Cửa Lò em đã cố gắng đi sâu vào tình hình thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng ở Thị Xã Cửa Lò. Cụ thể những vấn đề mà em đã thu thập và tìm hiểu được tổng hợp trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này nghiên cứu những vấn đề sau: Nghiên cứu khái quát chung về Thị Xã Cửa Lò và về phòng NVLĐTBXH Thị xã Cửa Lò. Nghiên cứu thực trạng đời sống NCC ở Thị Xã Cửa Lò. Nghiên cứu thực trạng tình hình thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với NCCVCM ở Thị Xã Cửa Lò. Nghiên cứu quá trình tổ chức, thực hiện công tác xã hội hóa chăm sóc NCC ở Thị Xã Cửa Lò. Tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến những vướng mắc và tồn tại trong công tác TB, LS, NCCVCM ở Thị Xã Cửa Lò Đề ra những giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác thương binh – liệt sỹ và người có công ở Thị Xã Cửa Lò. Nội dung báo cáo gồm 3 phần : Phần 1: Đặc điểm tình hình chung về phòng NVLĐTBXH Thị Xã Cửa Lò. Phần 2: Thực trạng công tác thương binh – liệt sỹ – người có công ở Thị Xã Cửa Lò. Phần 3: Phương hướng nhiệm vụ và một số giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hóa chăm sóc người có công ở Thị Xã Cửa Lò.

doc43 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2824 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác thương binh - liệt sỹ và người có công ở thị xã Cửa Lò, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan