Đề tài Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội) được thành lập theo quyết định số 177.NH.QĐ ngày 22 tháng 12 năm 1984 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ( nay là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam),chính thức đi vào hoạt động từ 01/ 03/1985 theo sự quản lý và phân công của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam . Ngân hàng ngoại thương Hà Nội là một tổ chức tài chính có tư cách pháp nhân,thực hiện hạch toán kế toán và kinh tế thống nhất trong hệ thống Ngân hàng ngoại thương Việt Nam,hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính,đảm bảo và phát triển vốn,tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro. Ngân hàng ngoại thương Hà Nội là ngân hàng trực thuộc và là chi nhánh cấp I trong hệ thống Ngân hàng ngoại thương Việt Nam,cùng với Ngân hàng ngoại thương TP.Hồ Chí Minh,Bà Rịa- Vũng Tàu được xếp loại doanh nghiệp hạng I

doc73 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan