Đề tài Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế

Là tranh chấp phát sinh giữa các quốc gia chủ yếu xuất phát từ việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết trong các điều ước quốc tế về thương mại Tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa Tranh chấp trong hợp đồng xây dựng Tranh chấp trong hợp đồng đại lý Cung ứng dịch vụ, bảo hiểm, khai thác, tài chính ngân hàng…

pptx28 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 5398 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 11/11/2013 ‹#› 3 “ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ” ĐỀ TÀI NỘI DUNG PHẦN 1 THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Thương mại quốc tế là hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia với nhau Là tranh chấp phát sinh giữa các quốc gia chủ yếu xuất phát từ việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết trong các điều ước quốc tế về thương mại TRANH CHẤP TM QUỐC TẾ CÁC LOẠI TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa Tranh chấp trong hợp đồng xây dựng Tranh chấp trong hợp đồng đại lý Cung ứng dịch vụ, bảo hiểm, khai thác, tài chính ngân hàng… Việc giải quyết tranh chấp thương mại giữa các quốc gia có thể thực hiện theo các phương pháp khác nhau: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Thương lượng Hòa giải Trọng tài thương mại Tòa án thương mại I. THƯƠNG LƯỢNG Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên tham gia cùng nhau bàn bạc, tự giàn xếp, tháo gỡ những bất đồng phát sinh. I. THƯƠNG LƯỢNG Thương lượng thành công hay không phụ thuộc vào sự hiểu biết, thái độ, thiện chí hợp tác của các bên. Kết quả thương lượng không được đảm bảo cơ chế pháp lý nào dẫn đến tính ràng buộc không cao Ưu điểm Thương lượng có sự thuận tiện, linh hoạt, đơn giản, nhanh chóng, ít tốn kém, không ràng buộc bởi các thủ tục pháp lý Nhược điểm: Là phương thức giải quyết tranh chấp có sự tham gia của bên thứ ba đóng vai trò trung gian để hỗ trợ hoặc giúp đỡ các bên giải quyết tranh chấp phát sinh II. HÒA GIẢI II. HÒA GIẢI Kết quả của hòa giải là sự thỏa thuận, chấp nhận của các bên có tranh chấp, phụ thuộc vào sự tự nguyện của các bên và không có ràng buộc pháp lý nào Ưu điểm Hòa giải có sự thuận tiện, linh hoạt, đơn giản, nhanh chóng, ít tốn kém, không ràng buộc bởi các thủ tục pháp lý Nhược điểm: Trọng tài quốc tế là một phương pháp giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài, trong đó các bên tranh chấp thỏa thuận, lập ra hoặc chỉ định ra một bên thứ ba và giao cho bên thứ ba được quyền phán xét tranh chấp của họ, phán xét này buộc các bên phải thực hiện III. TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp TMQT bằng trọng tài Nguyên tắc thỏa thuận Nguyên tắc độc lập khách quan khi giải quyết tranh chấp Nguyên tắc giữ bí mật nội dung vụ việc tranh chấp Nguyên tắc chung thẩm: quyết định trọng tài có hiệu lực thi hành ngay, các bên không có quyền kháng cáo III. TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Các loại trọng tài thương mại quốc tế Trọng tài vụ việc Là loại trọng tài được thành lập bởi các bên đương sự nhằm giải quyết một vụ tranh chấp cụ thể nào đó Trọng tài thường trực Là loại trọng tài có tổ chức, được thành lập để hoạt động một cách thường xuyên. Có trụ sở, điều lệ và quy tắc xét xử riêng Hiện nay có hơn 100 tổ chức trọng tài quốc tế thường trực ở các quốc gia (việt Nam: VIAC, Mỹ: AAA…) III. TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Ưu điểm III. TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Thủ tục tiện lợi, linh hoạt, nhanh chóng Phán quyết của trọng tài thường khách quan, chính xác, độ tin cậy cao Giữ bí mật thông tin tranh chấp trong hợp đồng thương mại Quyết định của trọng tài có giá trị chung thẩm TÒA ÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của cơ quan tài phán Nhà nước, nhân danh quyền lực Nhà nước để đưa ra phán quyết buộc các bên có nghĩa vụ thi hành, kể cả bằng sức mạnh cưỡng chế Trong quá trình giải quyết các tranh chấp kinh doanh, tòa án phải tuân theo một trình tự, thủ tục nhất định mà pháp luật đã quy định TÒA ÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Phán quyết của tòa án được đảm bảo thi hành và thủ tục giải quyết của Tòa án rất chặt chẽ, rất phức tạp và không thể thay đổi được. Phán quyết của tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị  hoặc có thể được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Trong tố tụng tòa án, các phiên tòa xét xử thường được tổ chức công khai, bản án được công bố rộng rãi TÒA ÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Phán quyết của tòa án được đảm bảo thi hành Đảm bảo thực thi đúng quy định của pháp luật, được pháp luật bảo vệ Tốn kém chi phí, mất nhiều thời gian Thông tin các bên tố tụng công khai, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Ưu điểm Nhược điểm: PHẦN 2 I. THỰC TRẠNG TRANH CHẤP TMQT TẠI VIỆT NAM Theo Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), trong số các vụ tranh chấp, có đến 79% trường hợp có yếu tố liên quan đến nước ngoài, phát sinh chủ yếu do hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác ký kết quá đơn giản và sơ sài. Các hợp đồng ký kết thường thiếu các biện pháp phòng ngừa rủi ro. II. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TMQT TẠI VN 1. NHỮNG HẠN CHẾ TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC Các doanh nghiệp chưa có thái độ tích cực đúng mức khi phát sinh tranh chấp Thiếu hiểu biết về pháp luật và tập quán thương mại quốc tế Kỹ năng giao dịch và đàm phán thực hiện hợp đồng rất yếu, chưa ý thức được tác dụng và tầm quan trọng của tư vấn pháp lý chuyên môn Hoạt động giao thương trên thị trường quốc tế cho thấy những yếu kém trầm trọng của đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam 2. ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ TRONG NƯỚC CÒN YẾU Thiếu nhiều kỹ năng Đào tạo còn yếu 3. CHỌN TRỌNG TÀI HAY TÒA ÁN PHẦN 3 NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TRANH CHẤP TMQT Việt Nam cần sớm tham gia Công ước của Liên hiệp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, để hỗ trợ doanh nghiệp trong các giao dịch buôn bán quốc tế, các đối tác nước ngoài sẽ không thể chèn ép, bắt các doanh nghiệp trong nước áp dụng luật nước họ hoặc luật nước ngoài NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TRANH CHẤP TMQT Khi ký các hợp đồng xuất khẩu, doanh nghiệp cần lưu ý đến vấn đề giải quyết tranh chấp ở đâu, như thế nào… trong trường hợp xảy ra tranh chấp NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TRANH CHẤP TMQT Doanh nghiệp cần hiểu rõ về luật tranh chấp thương mại, luật quốc tế hoặc mua bảo hiểm cũng là kênh đảm bảo an toàn, tránh rủi ro cho doanh nghiệp khi có tranh chấp NHÓM 3
Luận văn liên quan